2023 Yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritaları

Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün yayınlamış olduğu yenilenmiş diri fay haritalarına bu içeriğimizde yer veriyoruz. İlk basımı 1992 yılında 1:1.000.000 ölçeğinde yayımlanan “Türkiye Diri Fay Haritası”nın ikinci basımı MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2004-2011 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Haritanın temelini oluşturan 1:25.000 ölçekli temel diri fay haritaları MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Harita Arşivi ve Türkiye … 2023 Yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritaları okumayı sürdür