Ayse Gül

Avatar
4 İÇERİK 1 YORUM

Neden İş Güvensizliği?

Neden İş Güvensizliği? ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-24/5/2018-30430) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde temel eğitimlerin çalışan işe başladıktan sonra en kısa...

Karot Alımı ve Önemi

  Yapı ve Karot 1. Tahribatsız (hasarsız/yıkımsız), (Beton test çekici (Schmidt çekici) ve ultrasonik test cihazı) 2. Yarı tahribatlı (Betondan düzensiz numune alma) 3. Tahribatlı (Karot) Bu yöntemler arasında dayanım ile ilgili gerçeğe yakın sonuç veren karot numune alma...

Deprem ve Yapı

Deprem ve Yapı Çoğumuz deprem esnasında bulunduğumuz yapının sağlam kalmasını isteriz. Bazen bu isteğimiz mümkün olmayabiliyor. Sarsıntının başında  ya da bitiminde yıkılan binaların sayısı fazla. Deprem esnasında yıkılan binalara farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum. Deprem...

Teknikerler Şantiye Şefliğini Nasıl Başlatır?

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 2 Mart 2019 Cumartesi Günü yayımlanan Şantiye Şefliği Hakkında Yönetmelikte Madde 4, fıkra (1), (e) bendine göre; Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis, mimar veya...