Bir işyerinde 1 yıllık çalışma süresini dolduran işçi, yıllık izne ayrılmaya hak kazanır. Kanunda yıllık izin süresinin; 1 yıldan 5 yıla kadar çalışmış olan işçi için 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışmış olan işçi için 20 gün, 15 yıl ve daha fazla süre çalışmış olan işçi için 26 günden az olamayacağı düzenlenmiştir. Yıllık izin hakkının hesabında aynı işverene ait diğer işyerlerinde geçirilen sürelerin toplamı dikkate alınır, aynı işyerinde çalışılmış gibi değerlendirilir.

İşçinin yıllık iznini işyerinin kurulu olduğu yerden başka yerde geçirecek olması ve bunu da belgelendirmesi (Ör. Yurtdışı seyahat vizesi, uçak bileti vs.) halinde, işveren yıllık izine ek olarak 4 güne kadar da yol izni vermek zorundadır. Bu yol izninin ücretsiz olacağı, yani o günlerin ücretinin kesileceği de unutulmamalıdır.

İşçinin hak kazandığı yıllık izin süresi işverence bölünemez, bütün olarak kullandırmak zorundadır. Yıllık iznin parçalar halinde kullanılması ancak işçinin kabul etmesi ile mümkünüdür. Bu durumda bile, bir bölümü en az 10 gün olacak şekilde ve en fazla üçe bölünerek kullandırılması gerekir.

Yıllık izin hakkı kullandırılmayan işçi iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilir.

Bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanacak ve ödenmeyen yıllık izin ücretlerini de dava yoluyla talep edebilecektir.

Yıl içinde işçiye verilen ücretli veya ücretsiz izinler ya da hastalık izinleri, yıllık izinden düşülemez. Yıllık izin süresine denk gelen hafta tatili, resmi tatil ve genel tatil günleri yıllık izinden sayılmaz, bu günlere denk gelen gün kadar ilave olarak yıllık izin kullandırılması gerekir. İşçilerin bu konuda bilinçli olmasını ve gerektiğinde ilave izin haklarının olduğunu işverenlerine hatırlatmalarını tavsiye ederim.

Yıllık izin talebinin, izin kullanılacak dönemden en az 1 ay evvel yazılı olarak işverene bildirilmesi gerekir. Yıllık izne ayrılmak istenilen tarih de bu yazıda belirtilmelidir. Ancak; işverenin, işçinin talep ettiği tarihte izin kullandırma zorunluluğu yoktur. İşveren, işyerindeki işlerin yoğunluğu, diğer işçilerin nöbet durumu ve izin isteyen işçinin bir önceki yıl izin kullandığı tarihi de dikkate alarak izin tarihini belirleyebilir. Bu konuda işçi ile anlaşılmalı ve işçi için de işveren için de uygun bir tarihe ortaklaşa karar verilmelidir.

Kanunda ve ilgili yönetmelikte işçinin yıllık izin kullanma hakkından vazgeçemeyeceği düzenlenmiştir. Bu hüküm, işçinin maddi kaygılarla dinlenme hakkından vazgeçmesini önlemeyi amaçlamaktadır. Yıllık izin ücretinin işverence ödenmesi, ancak iş sözleşmesi sona erdikten sonra mümkündür.

Iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işçinin kullanmadığı yıllık izin alacağı ücretleri ödenmezse yıllık izin alacağı talebi ile dava açabilir. Bu davada yıllık izinlerinin kullanılmış olduğunu ispat külfeti işverendedir. İşveren, yıllık izinleri kullandırdığını ancak kanunen tutmak zorunda olduğu yıllık izin kayıt belgeleri ile ispatlayabilir. Bu belgelerin işçi tarafından imzalanması gerektiği de unutulmamalıdır. İzin kullanan işçi tarafından imzalanmamış olan belgeler mahkemede ispat aracı olamayacağı için, işveren aleyhine yıllık izin ücreti alacağına karar verilebilir.

Av. Fatma Tuğçe BİLGİN
[email protected]

İş Hukuku-Yıllık İzin Hakkı
4.7 (93.33%) 3 oy

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here