Ana Sayfa Güncel Haberler Kentsel Dönüşümün Problemleri ve Merak Edilen Sorular

Kentsel Dönüşümün Problemleri ve Merak Edilen Sorular

Kentsel dönüşümle ilgili bu yazı serisinin son kısmında kentsel dönüşümün ortaya çıkardığı sorunları ve birçok konuda merak edilenleri soru-cevap niteliğinde anlatmaya çalışacağız.
Yazı serisinin ilk 2 yazısına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

1. Kentsel Dönüşüm Hakkında Bilmediklerimiz
2. Afet Kanunu Ve Riskli Alan Kavramı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR

1. 6306 Sayılı Kanun, tüm yasaların üstünde tutulmakta, TOKİ ve idareye, denetim mekanizması işletilmeksizin, son derece geniş yetkiler verilmekte ve bu yolla tüm planlamalar askıya alınmaktadır.

2. Kanunun konut hakkını merkeze almaktan çok inşaat sektörünü canlandırma amacına hizmet etmesi nedeniyle hak sahipleri bankalar eliyle borçlandırılmaktadır.

3. Acele kamulaştırma yolu ile hukuk, mülkiyet hakkı, barınma hakkı ihlal edilmekte, ülkemiz yeni bir insan hakları sorunuyla karşı karşıya bırakılmaktadır.

4. Kanun ile birlikte güvenli yapı ve güvenli çevre yaratmaktan daha çok sermaye birikimi yaratmak üzere büyük bir ekonomi hedeflenmekte, insan faktörü ve yaşam kalitesi gibi faktörler gözardı edilmektedir.

5. Yık-yap anlayışının ve rant eksenli düzenlemelerin ortaya çıkardığı yoğunluk artışları ulaşım sorunu başta olmak üzere yeni alt yapı sorunları yaratmaktadır.

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ MERAK EDİLEN SORULAR:

• Bir yapı için 6306 sayılı Kanun kapsamında risk tespitinin yaptırılması ve risk tespit raporunun kesinleşmesinden önce yapının yıktırılması durumunda, bu yapının bulunduğu parsel üzerinde yapılacak uygulamaların Kanun’da belirtilen harç, vergi ve ücretler muafiyetlerinden yararlanabilir mi?

*Yararlanamaz.

• Ruhsatsız binaların 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün müdür?

*Herhangi bir bina için 6306 sayılı Kanun kapsamında risk tespiti yapılabilmesi ve Kanun kapsamındaki haklardan yararlanılabilmesi için, binanın ruhsatlı olması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

• Bina ile üzerinde bulunduğu arsa farklı kişilere ait ise, bu bina için 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespitine müracaat hakkı kime aittir?

*Arsa üzerinde yer alan yapının arsa malikleri dışında, tapu kaydındaki muhdesat bilgileri kısmında lehine şerh konulmuş bir başka kişiye ait olması halinde, riskli yapı tespitinin lehine şerh bulunan
kişi tarafından yaptırılması gerekmektedir.

Malikler tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamında “riskli yapı tespit işlemi”ne, “yıkım kararı”na karşı yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açılması halinde süreç nasıl işleyecektir?

*Riskli olarak tespit edilen bir yapı ile ilgili olarak açılmış davalarda yürütmenin durdurulması veya iptali kararı verilmediği sürece, sadece dava açılmış olması idarece yapılan işlemlerin yürütülmesine engel teşkil etmeyecektir.

• Yapı maliki / malikleri müracaat etmeden de riskli yapı tespiti istenebilir mi?

*Riskli yapıların tespiti; Bakanlıkça, süre verilerek maliklerden veya temsilcilerinden istenebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir.

• Riskli olarak tespit edilen yapıların yıktırılması yerine güçlendirilmesi tercih edilebilir mi?

*Riskli yapının yıktırılması yerine güçlendirilmesinin istenilmesi durumunda, riskli yapının yıktırılması için maliklere verilen süreler içerisinde; maliklerce, güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğu tespit ettirilmelidir.
Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde (4/5 çoğunluk ile)
güçlendirme kararı alınması, güçlendirme projesinin hazırlatılması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekir.

Umarım Kentsel Dönüşümle ilgili paylaştığım bu 3 yazı az da olsa size bu konuda fayda sağlamıştır. Diğer yazımda tekrar birilikte olmak dileğiyle.
Kendinize iyi bakın…
KAYNAK : İnşaat Mühendisleri Odası

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Reklam-

BUNLARI KAÇIRMA

Öğrencilere toplu taşımanın faydaları anlatılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ Genel Müdürlüğü, ilk ve ortaokul öğrencilerine toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kurallar ile toplu ulaşımın kente, çevreye ve ülke ekonomisine...