ÖZET

Bu çalışmada, ülkemizdeki yapı stokunda sıkça karşılaşılan kısa kolon teşkilinin, yapıların taşıyıcı elemanlarında meydana getirdiği hasara etkisi incelenmiştir. Bu amaç kapsamında betonarme düzlem çerçeve olarak iki model tasarlanmıştır. Analizlerde kullanılan yapılardan birinin zemin ve birinci katlarında kısa kolon teşkili olduğu kabul edilmiştir. Hasar seviyeleri belirlenirken Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik (DBYBHY–2007) ‘deki doğrusal elastik hesap yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, aynı yapı sistemi için kısa kolonlu yapılarda meydana gelen hasar seviyelerinin kısa kolonu olmayan yapı sistemine göre daha fazla olduğu görülmüştür. Analizlerde Sap 2000 programı kullanılmıştır.

Burak YÖN*, Erkut SAYIN Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ

İndirmek için tıklayın

kısa kolon

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here