Ana Sayfa Kütüphane Kanun & Yönetmelikler Şantiye Şefliği, Görev, Sorumluluk, İstifa

Şantiye Şefliği, Görev, Sorumluluk, İstifa

Şantiye şefliği birçok mühendis tarafından sadece bir kazanç kapısı olarak görülmekte. Şantiye şefliğinden mühendisler tabi ki para kazanacak, ancak hakederek kazanmalı. Kazancı haketmekte, görev ve sorumlulukları bilmekle ve yerine getirmekle mümkün.

Öncelikle şantiye şefliği konusunda önemli bir hususu yazayım. Şantiye şefi, görev yaptığı ilin dışında başka bir ilde görev üstlenemez. Burada “il” kavramı önemli. Mesela, Adıyaman’da çalışan bir mühendis, Adıyaman merkezde, Gölbaşı ilçesinde, Besni ilçesinde, Kahta ilçesinde şantiye şefliği yapabilir, ancak Malatya’da, Kahramanmaraş’ta yapamaz.

Şantiye Şefliği

Şantiye şefi esas olarak müteahhit adına çalışır. Yanı şantiye şefi MÜTEAHHİT ADINA yapım işinin ruhsat ve eki projelerine uygun olmasından sorumludur. Burada da “MÜTEAHHİT ADINA” kavramına dikkat etmek gerekir. Şantiye şefi proje uygunluğunun yani sıra her türlü tedbiri almaktan da sorumludur. “Her turlu tedbir”. Ne kadar geniş bir kavram. Mesela birinin ayağına şantiye sahasında çivi battı sorumlu şantiye şefidir yada emlakçı tam bitmemiş daireyi gösterirken düştü yaralandı sorumlu şantiye şefidir.

Şantiye şefi, şantiyesinde çalışan ustaların yetki belgesi sahibi olmasından da sorumludur. Bu belgeleri dosyalamak, gerektiğinde ilgili makamlara sunmak zorundadır.

Şantiye şefi iş güvenliği konusunda da her türlü önlemi alma YETKİSİNE sahiptir. Burada da YETKİ kelimesine dikkat etmek gerekir. Şantiye şefinin böyle bir yetkisi vardır ancak yapı müteahhidi isterse şantiye şefine iş güvenliği yetkisini vermeyebilir ki bu durumda iş sağlığı ve güvenliği konusunda şantiye şefinin sorumluluğu olmaz. Eğer böyle bir durum olacaksa yapı müteahhidi ile yapılan sözleşmede bu durum açıkça belirtilmelidir.

Şantiye şefinin bana göre en önemli görevlerinden biride yapım aşamasında çevre yapılarda oluşan en ufak hasarı ilgili idareye bildirmesi zorunluluğudur. Anlaşılacağı üzere şantiye şefi sadece şantiye sahasıyla değil, komşu yapıların güvenliğinden de sorumludur.

- Reklam-

Yine şantiye şefi herhangi bir imalat başlamadan en az bir gün önce, o imalatı denetleyecek kişilere bilgi vermek zorundadır(mesela elektrik kablosu döşenecek, denetçi elektrik mühendisine haber verecek).

Şantiye şefi bilgilendirmeleri/haber vermeleri sadece söz ile yapmamalı kendini güvenceye almalıdır. Bu bilgilendirmeleri ilgililerin tebligata elverişli elektronik adreslerine bildirmelidir. Yapı müteahhidine de bildireceği konuları laf ile değil mutlaka müteahhittin elektronik adresine bildirmelidir. Şantiye şefi her isini BELGELİ yapmalıdır.

Son olarakta şantiye şefinin görevden nasıl ayrılacağı hususuna bakalım. Şantiye şefi görevden ayrılmak istemesi halinde, istifasını ayni gün içinde ilgili idareye(belediye vb) YAZILI, yapı müteahhidine ise elektronik posta ile bildirmesi yeterlidir. Noter vb. herhangi bir aracı kurum gerekmez. Ancak yapı müteahhidinin tebligata elverişli bir elektronik postası yoksa ya da şantiye şefi bunu bilmiyorsa bu takdirde istifa yapı müteahhidine noter aracılığı ile bildirilir. Bu bağlamda müteahhitle yapılan sözleşmelerde, yapı müteahhidinin tebligata elverişli elektronik postasının da sözleşmede yer alması önemlidir. İstifa tek taraflı bir müessesedir ve istifasını idareye ve müteahhitte bildiren şantiye şefi isten ayrılmış sayılır…

Ahmet CELIKKOLLU
İnşaat Mühendisi
ESKISEHIR
05454019515

- Sanal Şantiye'ye Özel İndirimli Eğitimler (Mart 2020) -

SAP200, ETABS, Sta4CAD ile Statik Proje Eğitimi - 50 TL *YENİ Satın Al
Temelden Çatıya İnşaat Eğitimi - 60 TL Satın Al
2018 TBDY Göre STA4CAD Eğitimi - 35 TL Satın Al
TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 50 TL Satın Al
TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 50 TL Satın Al
TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 50 TL Satın Al
MSPROJECT Eğitimi - 50 TL Satın Al
REVIT Eğitimi - 50 TL Satın Al
İnş.Müh.Ahmet Çelikkollu
İnş.Müh.Ahmet Çelikkollu
İnşaat Mühendisi - Eskişehir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

BUNLARI KAÇIRMA

Temel Nedir? Temel Çeşitleri Nelerdir?

0
Bugünkü yazımda temeller kavramının mühendislikteki karşılığını ve temel çeşitleri hakkındaki araştırmalarımı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sırasıyla en başta temel kavramını, ne çeşit temeller olduğunu ve...