Tasarım Gözetimi ve Denetimi Tebliği İptal Edildi!

11/01/2019 tarihli, 30652 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğ, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından Danıştay’a açılan dava sonucu iptal edildi. Davacı TMMOB iddialarında TBDY 2018’e göre özel uzmanlık gerektiren “tasarım gözetimi ve denetimi hizmeti” şeklinde bir meslek niteliğinde olan hizmet alanının … Tasarım Gözetimi ve Denetimi Tebliği İptal Edildi! okumayı sürdür