Zemin Mekaniği Laboratuvar Deneyleri

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA Pamukkale Üniversitesi GİRİŞ Bu slaytta sunulan deneyler belirli bir bölgeden alınan zemin numunesinden yola çıkılarak zeminin cinsinin belirlenmesini ve mühendislik özelliklerini saptanmasını kapsar. Bir zemin formasyonunu veya örnek bir zemin numunesini inceleyen mühendisi en fazla ilgilendiren husus hangi özelliklerin zemin davranışı üzerinde en fazla etkisi olduğunu tayin edebilmektedir. … Zemin Mekaniği Laboratuvar Deneyleri okumayı sürdür