Etiket: planlı alanlar tip imar yönetmeliği 2015

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

Mühendislerin ve özellikle Mimarların el kitabı olan, belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında, imar plânı bulunan alanlarda uygulanan, en son 22/05/2014 Tarihinde 29007...