More

  Ana Sayfa Kütüphane Kanun & Yönetmelikler Beton ile İlgili Standartlar

  Beton ile İlgili Standartlar

  Standartlar ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından birini veya birkaçını belirten teknik düzenlemelerdir. Yapılan üretimler mutlaka bu standartlarda belirtilen asgari şartları sağlamalı, bu şartları sağlaması içinde ürünlerin deney ve kontrollerininde standartlara uygun olarak yapılması gereklidir. THBB’nin sitesinde de yer alan Beton işleri ile ilgili standartların listesi aşağıdadır. Bu standartlar ihtiyaç halinde  Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) internet sitesinden veya ilinizde bulunan TSE irtibat bürolarından ücret karşılığında temin edilebilir.

  Betonla ilgili standartlar listesi:

  TS EN 206
  Beton- Özellik, performans, imalat ve uygunluk
  TS EN 480-5
  Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Deney metotları – Bölüm 5: Kılcal su emme tayini
  TS EN 991
  Gaz beton veya hafif agregalı gözenekli beton-Önyapımlı bileşenlerin boyutlarının tayini
  TS EN 13579
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Hidrofobik emprenye için kurutma deneyi
  TS EN 12504-4 (İngilizce Metin)
  Beton deneyleri – Bölüm 4: Ultrases geçiş hızının tayini
  TS EN 12618-2 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Bölüm 2: Enjeksiyon mamullerinin ısıl çevrime tâbi tutularak veya tutulmaksızın adezyonunun tayini – Adezyonun bağ çekme dayanımı ile tayini
  TS EN 13687-1 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-Isıl uygunluğun tayini-Bölüm 1: Buz çözücü tuz içinde donma-Çözülme deneyi
  TS EN 13395-1
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – İşlenebilirliğin tayini – Bölüm 1: Tiksotropik harçların yayılma tayini deneyi
  TS EN 13057 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler deney metotları-Kılcal su emmeye direncin tayini
  TS EN 13395-1 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-İşlenebilirliğin tayini-Bölüm 1: Su iten harçların akıcılık tayin deneyi
  TS EN 13057
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Kılcal su emmeye direncin tayini
  TS EN 12390-4
  Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 4: Basınç dayanımı – Deney makinelerının özellikleri
  TS EN 12617-4 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler deney metotları-Bölüm 4: Büzülme ve genleşmenin tayini
  TS EN 13687-3
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Isıl uygunluğun tayini – Bölüm 3: Buz çözücü tuz etkisi olmaksızın ısıl çevrimler
  TS EN 13579 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar-Koruma vetamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-Hidrofobik emprenye için kurutma deneyi
  TS EN 13687-4 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-Isıl uygunluğun tayini bölüm 4: Kuru
  TS EN 14498 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Havada kurutma ve su içerisinde tutma çevrimleri sonunda hacim ve kütle değişimleri
  TS EN 772-14 (İngilizce Metin)
  Kağir birimler-Deney metotları-Bölüm 14: Beton ve suni tas kagir birimlerin rutubet hareketinin tayini
  TS EN 13687-4
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Isıl uygunluğun tayini – Bölüm 4: Kuru ortamlarda ısıl çevrimler
  TS EN 13733
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Yapıda kullanılan yapıştırma maddelerinin dayanıklılığının tayini
  TS EN 1504-8 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Tarifler, özellikler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 8: Kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi
  TS EN 450-2 (İngilizce Metin)
  Uçucu kül – Betonda kullanım için – Bölüm 2
  TS EN 1766
  Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Deneylerde kullanılacak referans betonlar
  TS EN 1170-6
  Ön yapımlı beton mamuller-Cam elyaf takviyeli çimento (ctç) deney metodu-Bölüm 6: Suya daldırma yoluyla su emme ve kuru yoğunluk tayini
  TS EN 13733 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-Yapısal yapıştırma malzemelerinin dayanıklılığının tayini
  TS EN 13395-3 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları, işlenebilirliğin tayini-Bölüm 3: Tamir betonunun akıcılığı için deney
  TS EN 1169
  Önyapımlı beton mamuller- Cam elyaf takviyeli çimentoların (ctç) fabrika imalat kontrolü için genel kurallar
  TS EN 13687-2 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-Isıl uygunluğun tayini-Bölüm 2-Şiddetli yağış tekrarları (ısıl şok)
  TS EN 13529 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Şiddetli kimyasal etkilere direnç
  TS EN 13877-3 (İngilizce Metin)
  Beton kaplamalar – Bölüm 3: Beton kaplamalarda kullanılan çiviler – Özellikler
  TS EN 1355
  Gaz beton veya hafif agregalı gözenekli beton-Basınç altında sünme tayini
  TS EN 480-12
  Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Deney metotları – bölüm 12: Alkali muhtevasının tayini
  TS EN 1504-3 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi- Bölüm 3: Yapısal ve yapısal olmayan tamir
  TS EN 772-14
  Kâgir birimler – Deney metotları – Bölüm 14: Beton ve sun’î taş kâgir birimlerin rutubet hareketinin tayini
  TS EN 13395-3
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – İşlenebilirliğin tayini – Bölüm 3: Tamir betonunda yayılma tayini deneyi
  TS EN 1877-2
  Beton yapılar – Koruma ve tamir ürün ve sistemleri – Deney metotları – Epoksi reçineleri ile ilgili reaktif fonksiyonlar bölüm 2: Toplam bazlık sayısı kullanılarak amin fonksiyonların tayini
  TS EN 14497 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metodu – Filtrasyon kararlılığının tayini stability
  TS EN 1992-1-1
  Beton yapıların tasarımı – Bölüm 1-1: Genel kurallar ve binalara uygulanacak kurallar (eurocode 2)
  TS EN 678
  Gaz ve köpük beton-Kuru yoğunluk tayini
  TS EN 13687-5 (İngilizce Metin)
  Betonyapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler deney metotları-Isıl uygunluğun tayini-Bölüm 5: Isı şoklarına direnç
  TS EN 1504-2 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Tarifler, özellikler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri
  TS EN 1994-1-1
  Çelik ve beton karma yapıların tasarımı – Bölüm 1-1: Genel kurallar ve binalara uygulanacak kurallar (eurocode 4)
  TS EN 12504-3 (İngilizce Metin)
  Yapılarda beton deneyleri – Bölüm 3: Çekip çıkarma yükünün tayini
  TS EN 13687-3 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-Isıl uygunluğuntayini-Bölüm 3: Buz çözücü tuz etkisi olmadan ısıl döngü
  TS EN 13395-4
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – İşlenebilirliğin tayini – Bölüm 4: Tavanlarda kullanılan tamir harçlarının uygulanması
  TS EN 1771 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Enjekte edilebilirlik tayini ve yarma deneyi
  TS EN 1992-3 (İngilizce Metin)
  Eurocode 2: Beton yapıların tasarımı – Bölüm 3: Beton temeller
  TS EN 14406 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Genleşme oranı tayini ve genleşmenin değerlendirilmesi
  TS EN 12614 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Polimerlerin cam geçiş ısısının tayini
  TS EN 1504-6 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 6: Çelik donatı çubuğunun ankrajlanması
  TS EN 13412 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney Yöntemleri -Basınçta elastiklik modülünün tayini
  TS EN 12151 (İngilizce Metin)
  Beton ve harç hazırlama makina ve tesisleri – Güvenlik kuralları
  TS EN 1504-10 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Tarifler, özellikler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 10: Mamul ve sistemlerin yerinde uygulanması ve bu işlemlerde kalite kontrolü
  TS 3323
  Beton – Basınç deney numunelerinin hazırlanması, hızlandırılmış küre tabi tutulması ve deneyleri
  TS 436 EN 1340/AC
  Zemin döşemesi için beton bordür taşları – Gerekli şartlar ve deney metotları
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 1877-1
  Beton yapılar – Korunma ve tamir ürün ve sistemleri – Deney metotları – Epoksi reçineleri ile ilgili reaktif fonksiyonlar bölüm 1: Epoksi eşdeğerlerinin tayini
  TS EN 12618-3 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Bölüm 3: Enjeksiyon mamullerinin ısıl çevrime tâbi tutularak veya tutulmaksızın adezyonunun tayini – Eğimli kesme metodu
  TS EN 12637-1 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Enjeksiyon mamullerinin uyumluluğu – Bölüm 1: Betonla uyumluluk
  TS EN 1521
  Hafif agregalı gözenekli betonun eğilmede çekme dayınımının tayini
  TS EN 934-1 (İngilizce Metin)
  Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Bölüm 1: Genel gerekler
  TS EN 12617-2 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Bölüm 2: Polimer bağlayıcılı çatlak enjeksiyon mamullerinin büzülmesi: Hacimsel büzülme
  TS EN 14488-4+A1 (İngilizce Metin)
  Püskürtme beton – Deneyler – Bölüm 4: Karotlarda direkt çekme yoluyla bağ dayanımının tayini
  TS EN 12350-5 (İngilizce Metin)
  Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 5: Yayılma tablası deneyi
  TS EN 12189
  Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Yapıda kullanılan yapıştırma maddelerinin işlenebilme (kullanılabilme) süresinin tayini
  TS EN 13687-2
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – deney metotları – Isıl uygunluğun tayini – Bölüm 2: Yüksek sıcaklık farkıyla birlikte yağmur etkisi (ısıl şok)
  TS EN 13978-1 (İngilizce Metin)
  Ön dökümlü beton mamuller – Ön dökümlü beton garajlar – Bölüm 1: Yekpare veya oda boyutlarında parçalarla oluşturulan garajlar
  TS EN 1504-10/AC (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Tarifler, özellikler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 10: Mamul ve sistemlerin yerinde uygulanması ve bu işlemlerde kalite kontrolü
  TS EN 13791 (İngilizce Metin)
  Yapılar ve öndökümlü beton bileşenlerde yerinde basınç dayanımı tayini
  TS EN 12390-6
  Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 6: Deney numunelerinin yarmada çekme dayanımının tayini
  TS EN 13395-4 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-İşlenebilirliğin tayini-Bölüm 4: Üst yüzeyde kullanılantamir harçlarının uygulaması
  TS EN 13395-2 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-İşlenebilirliğin tayini-Bölüm 2: Serbest ve harcın akıcılığı tayin deneyi
  TS EN 1992-1-2 (İngilizce Metin)
  Eurocode 2: Beton yapıların projelendirmesi – Bölüm 1-2: Genel kurallar – Yapısal yangın projelendirmesi
  TS EN 1062-7 (İngilizce Metin)
  Boyalar ve vernikler-Beton ve kagir dış yüzeyler için kaplama maddeleri ve kaplama sistemleri-Bölüm 7: Çatlak örtme özelliğinin tayini
  TS EN 13230-1
  Demiryolu uygulamaları – Demiryolu – Beton traversler ve mesnetler – bölüm 1: Genel kurallar
  Direktif:2008/57/EC
  TS EN 15361 (İngilizce Metin)
  Gazbetondan yapılmış donatılı önyapımlı bileşenler – Korozyondan koruma kaplamasının, enine doğrultudaki ankraj çubuklarının ankraj kapasitesine etkisinin tayini
  TS EN 1739 (İngilizce Metin)
  Gazbeton veya gözenekli hafif betondan yapılmış önyapımlı bileşenler – Bileşenler arasındaki derzlerle derz düzlemindeki kuvvetlere karşı kayma dayanımının tayini
  TS EN 1994-2/AC (İngilizce Metin)
  Çelik ve beton karma yapıların tasarımı – Bölüm 2: Genel kurallar ve köprülere uygulanacak kurallar (eurocode 4)
  TS CEN/TR 15840 (İngilizce Metin)
  Betonda kullanılan uçucu külün uygunluk değerlendirmesi – EN 450-2’nin uygulanması için kılavuz
  TS EN 13877-2 (İngilizce Metin)
  Beton kaplamalar – Bölm 2: Beton kaplamalar için gerekli işlevsel özellikler
  TS EN 13108-1 (İngilizce Metin)
  Bitümlü karışımlar- Malzeme özellikleri-Bölüm 1: Beton asfalt
  TS EN 1062-3 (İngilizce Metin)
  Boyalar ve vernikler – Dış kagir ve beton yapılar için kaplama malzemeleri ve kaplama sistemleri – Bölüm 3: Sıvı su geçirgenliği tayini
  TS EN 12350-1 (İngilizce Metin)
  Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 1: Numune alma
  TS EN 12350-4 (İngilizce Metin)
  Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 4: Sıkıştırılabilme derecesi
  TS EN 12390-7 (İngilizce Metin)
  Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 7: Sertleşmiş beton yoğunluğunun tayini
  TS EN 12629-4+A1
  Beton ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar – güvenlik – Bölüm 4: Beton kiremit imal eden makinalar
  Direktif:2006/42/EC
  TS EN 12350-11 (İngilizce Metin)
  Taze beton deneyleri bölüm 11: Kendiliğinden yerleşen beton- Çökme-Elemede ayrışma deneyi
  TS EN ISO 15630-1 (İngilizce Metin)
  Çelik – Betonarme ve ön gerilmeli beton için – Deney metotları – Bölüm 1: Donatı çubukları, halatı ve teli
  TS EN 14117 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Çimento esaslı enjeksiyon mamullerinin akıcılığının (viskozitesinin) tayini
  TS EN 13108-2/AC
  Bitümlü karışımlar – Malzeme özellikleri – Bölüm 2: Çok ince tabakalar için asfalt betonu
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 771-3 (İngilizce Metin)
  Kâgir birimler – Özellikler – Bölüm 3: Beton kâgir birimler (yoğun ve hafif agregalı)
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 1858+A1 (İngilizce Metin)
  Bacalar – Bileşenler – Beton baca blokları
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 490 (İngilizce Metin)
  Beton çatı kiremitleri ve bağlantı parçaları – Çatı örtüsü ve duvar kaplaması için – Mamul özellikleri
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 14845-2 (İngilizce Metin)
  Lifler – Betonda kullanım için – Deney metotları – Bölüm 2: Betona etki
  TS EN 13108-1/AC (İngilizce Metin)
  Bitümlü karışımlar – Malzeme özellikleri -Bölüm 1: Asfalt betonu
  TSE CEN/TR 15728 (İngilizce Metin)
  Öndökümlü betonlar- Elemanlar- Elemanların kaldırılması ve taşınması için kullanılacak ara parçaların tasarımı ve kullanımı.
  TS EN 13108-1
  Bitümlü karışımlar – Malzeme özellikleri -Bölüm 1: Asfalt betonu
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 12390-8 (İngilizce Metin)
  Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 8: Basınç altında su işleme derinliğinin tayini
  TS EN 12629-3+A1 (İngilizce Metin)
  Beton ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 3: Kayar ve döner tablalı makinalar
  Direktif:2006/42/EC
  TS EN 12390-3:2009/AC (İngilizce Metin)
  Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 3: Deney numunelerinin basınç dayanımının tayini
  TS EN 1504-4 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Tarifler, özellikler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 4: Yapısal bağ
  TS EN 12629-1+A1
  Beton ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imâl eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 1: Genel kurallar
  TS EN 12350-9 (İngilizce Metin)
  Taze beton deneyleri bölüm 9: Kendiliğinden yerleşen beton- Çökme-V hunisi deneyi
  TS EN 1504-9
  Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 9: Mamuller ve sistemlerin kullanımı için genel prensipler
  TS EN 771-3
  Kâgir birimler – Özellikler – bölüm 3: Beton kâgir birimler (yoğun ve hafif agregalı)
  TS EN 480-8:2012(EN) (İngilizce Metin)
  Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için- Deney metotları- Bölüm 8: Katı madde muhtevası tayini
  TS EN 14992+A1 (İngilizce Metin)
  Öndökümlü beton mamuller – Duvar elemanları
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 1504-8
  Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 8: Kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi
  TS EN 12151
  Beton ve harç hazırlama makinaları ve tesisleri – Güvenlik kuralları
  TS EN 12350-3
  Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 3: Vebe deneyi
  TS EN 12504-1 (İngilizce Metin)
  Beton- Yapıda beton deneyleri- Bölüm 1: Karot numuneler- Karot alma, muayene ve basınç dayanımının tayini
  TS EN 1504-9 (İngilizce Metin)
  Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 9:Ürünlerin ve sistemlerin kullanımı için genel prensipler
  TS EN 480-2 (İngilizce Metin)
  Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için- Deney metotları- Bölüm 2: Priz süresinin tayini
  TS EN 60745-2-12 (İngilizce Metin)
  Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler – Güvenlik – Beton vibratörleri için özel kurallar
  Direktif:2006/42/EC
  TS EN 12390-5 (İngilizce Metin)
  Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 5: Deney numunelerinde eğilme dayanımının tayini
  TS EN 480-10 (İngilizce Metin)
  Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Deney yöntemleri – Bölüm 10: Suda çözünebilir klorür muhtevası tayini
  TS EN 14991 (İngilizce Metin)
  Öndökümlü beton mamuller – Temel elemanları
  TS EN 1994-1-1/AC (İngilizce Metin)
  Çelik ve beton karma yapıların tasarımı – Bölüm 1-1: Genel kurallar ve binalar için kurallar (eurocode 4)
  TS EN 12629-7+A1 (İngilizce Metin)
  Beton ve ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 7 : Seri üretilen ön gerilmeli mamuller için sabit ve hareketli donanımlar
  Direktif:2006/42/EC
  TS EN 12390-3/AC
  Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 3: Deney numunelerinin basınç dayanımının tayini
  TS EN 12504-4
  Beton deneyleri – Bölüm 4: Ultrasonik atımlı dalga hızının tayini
  TS EN 15050:2007+A1
  Öndökümlü beton mamuller – Köprü elemanları
  TS EN 15037-1 (İngilizce Metin)
  Öndökümlü beton mamuller – Dişli döşeme sistemleri – Bölüm 1: Kirişler
  TS EN 12629-5-1+A1 (İngilizce Metin)
  Beton ve ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar-Güvenlik-Bölüm 5-1:Dikey eksenli boru üretim makinaları
  Direktif:2006/42/EC
  TS EN ISO 15630-1
  Çelik – Betonarme ve öngerilmeli beton için – Deney yöntemleri – bölüm 1: Donatı çubukları, halatı ve teli
  TS 2518
  Sertleşmiş betonda Portland çimentosu dozajının tayini için deney yöntemi
  TS EN 12617-4
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler deney yöntemleri – Bölüm 4: Büzülme ve genleşmenin tayini
  TSE CEN/TR 16443:2013 (İngilizce Metin)
  EN 450-1:2005 + A1 revizyonu için tarihçe: 2007 – Beton için Uçucu kül
  TS EN 1992-1-1 (İngilizce Metin)
  Eurocode 2: Beton yapıların projelendirmesi – Bölüm 1-1: Genel kurallar ve bina kuralları
  TS 2824 EN 1338/AC
  Zemin döşemesi için beton kaplama blokları – Gerekli şartlar ve deney metotları
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 480-14 (İngilizce Metin)
  Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Deney metotları – Bölüm 14: Donatı çeliğinin korozyona duyarlılığı üzerindeki etkinin potensiyostatik elektrokimyasal deney yoluyla tayini
  TS EN 12350-7
  Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 7: Hava muhtevasının tayini – Basınç yöntemleri
  TS EN 12390-5
  Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 5: Deney numunelerinin eğilme dayanımının tayini
  TS EN 13263-1+A1 (İngilizce Metin)
  Silis dumanı – Betonda kullanılan – Bölüm 1: Tarifler, gerekler ve uygunluk kriterleri
  TS EN 12350-11
  Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 11: Kendiliğinden yerleşen beton – Elekte ayrışma deneyi
  TSE CEN/TR 15177 (İngilizce Metin)
  Betonun donma çözülme direncinin tayini- Yapısal iç hasar
  TS 407
  Beton mamuller – Döşeme sistemleri – statik çalışmaya katılmayan asmolen hafif beton blok
  TS EN 12350-2 (İngilizce Metin)
  Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 2: Çökme (slump) deneyi
  TS EN 12350-3 (İngilizce Metin)
  Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 3: Vebe deneyi
  TS EN 12350-12
  Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 12: Kendiliğinden yerleşen beton – J halkası deneyi
  TS EN 1536:2010 (İngilizce Metin)
  Özel jeoteknik uygulamalar delme (fore)- Kazıklar- (yerinde dökme betonarme kazıklar)
  TS EN 12839 (İngilizce Metin)
  Öndökümlü beton mamuller-Çit elemanları
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 15050:2007+A1:2012(EN) (İngilizce Metin)
  Öndökümlü beton mamuller – Köprü elemanları
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 14843
  Öndökümlü beton mamuller – Merdivenler
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 15422 (İngilizce Metin)
  Öndökümlü beton mamuller – Harç ve betonlarda kullanılan cam elyaf takviye malzemesine ait özellikler
  TS EN 12350-7 (İngilizce Metin)
  Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 7: Hava içeriğinin tayini – Basınç yöntemi
  TSE K 108
  Asmolen bloklar- Gazbetondan imal edilmiş
  TS EN 12629-6+A1:2010 (İngilizce Metin)
  Beton ve ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 6 :Ön dökümlü ve takviyeli mamulleirn üretiminde kullanılan sabit ve hareketli donanımlar
  Direktif:2006/42/EC
  TS EN 15037-5 (İngilizce Metin)
  Öndökümlü beton mamuller – Dişli döşeme sistemleri – bölüm 5: Basit kalıp için hafif bloklar
  TS 13508
  Olgunluk yöntemi ile beton dayanımının tahmini
  TS EN 12504-3
  Yapılarda beton deneyleri – Bölüm 3: Çekip çıkarma yükünün tayini
  TS EN 15304 (İngilizce Metin)
  Gaz beton – Donma çözülme etkisine direncin tayini
  TS 13211
  Yetkili servisler – Zemin, asfalt ve beton laboratuvarı deney cihazları için – Kurallar
  TS EN 13224:2011 (İngilizce Metin)
  Öndökümlü beton mamuller – Dişli döşeme elemanları
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 480-15:2013 (İngilizce Metin)
  Kimyasal katkılar-Beton, harç ve şerbet için-Deney metotları-Bölüm 15 : Referans metot ve viskozite değiştirici katkılar test etmek için yöntem
  TS EN 12350-2
  Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 2: Çökme (slump) deneyi
  TS EN 14695 (İngilizce Metin)
  Esnek levhalar – Su yalıtımı için – Beton köprü tabliyeleri ve trafiğe açık diğer beton alanlar için takviyeli bitüm levhalar – Tarifler ve özellikler
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 12504-2 (İngilizce Metin)
  Yapılarda beton deneyi – Bölüm 2: Tahribatsız muayene – Geri tepme sayısının belirlenmesi
  TS EN 12350-8 (İngilizce Metin)
  Taze beton deneyleri bölüm 8: Kendiliğinden yerleşen beton- Çökme-Yayılma deneyi
  TS EN 12629-5-3+A1 (İngilizce Metin)
  Beton ve ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 5-3 :Ön gerilmeli boru üretim makinaları
  Direktif:2006/42/EC
  TS 13543
  Betonarme yapılara uygulanabilecek tahribatsız muayene (ndt) yöntemleri
  TS 13586
  Mevcut betonarme binaların dayanım değerlendirmesi
  TS EN 12629-2+A1
  Beton ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imâl eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 2: Blok imal eden makinalar
  TS 7847
  Boyalar ve sıvalar – Kâgir ve beton dış cephe için kaplama malzemeleri ve kaplama sistemleri
  TS EN ISO 12696 (İngilizce Metin)
  Beton içindeki çeliğin katodik koruması
  TS EN 12001 (İngilizce Metin)
  Beton ve harç için taşıma, püskürtme ve yerleştirme makinaları – Güvenlik kuralları
  Direktif:2006/42/EC
  TS EN 12390-6 (İngilizce Metin)
  Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 6: Deney numunelerinin yarmada çekme dayanımının tayini
  TS EN 12629-2+A1 (İngilizce Metin)
  Beton ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 2: Blok imal eden makinalar
  Direktif:2006/42/EC
  TS EN 450-1 (İngilizce Metin)
  Uçucu kül – Betonda kullanılan – Bölüm 1: Tarif, özellikler ve uygunluk kriterleri
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 12390-1 (İngilizce Metin)
  Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 1: Deney numunesi ve kalıplarının şekil, boyut ve diğer özellikleri
  TS EN 1338/AC (İngilizce Metin)
  Zemin döşemesi için beton kaplama blokları – Gerekli şartlar ve deney metotları
  TS EN 12390-2 (İngilizce Metin)
  Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 2: Dayanım deneylerinde kullanılacak deney numunelerinin hazırlanması ve küre tabi tutulması
  TS EN 14844:2006+A2:2011(EN) (İngilizce Metin)
  Öndökümlü beton mamuller – Kutu menfezler
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 13412
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney yöntemleri – Basınçta elastiklik modülünün tayini
  TS EN 15544 (İngilizce Metin)
  One off kachelgrundöfen/putzgrundöfen (tuğla/beton sobalar)- Boyutlandırma
  TS EN 771-4 (İngilizce Metin)
  Kâgir birimler – Özellikler – Bölüm 4: Gazbeton kâgir birimler
  Direktif:89/106/EEC
  TS 13519
  Alkali silika reaksiyonu nedeniyle betonda oluşan boy değişiminin tayin edilmesi
  TS EN 12649 (İngilizce Metin)
  Beton sıkıştırma ve düzleme makinaları-Güvenlik
  Direktif:2006/42/EC
  TS 13537
  Sertleşmiş betonun batma direncinin tayini için deney yöntemi
  TS 13539
  Darbe-Yankı yöntemi kullanarak beton tabaka kalınlığı ve p-Dalgası hızının ölçümü için standard deney yöntemi.
  TS EN 13225 (İngilizce Metin)
  Öndökümlü beton mamuller – Yapısal çubuk elemanlar
  TS EN 934-4 (İngilizce Metin)
  Kimyasal katkılar- Beton, harç ve şerbet için- Bölüm 4: Öngerme çeliği için şerbet katkıları- Tarifler, özellikler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme
  TS EN 1168+A3 (İngilizce Metin)
  Öndökümlü beton mamuller – Boşluklu döşeme elemanları
  Direktif:89/106/EEC
  TS 13540
  Beton içindeki korumasız donatı çeliğinin korozyon potansiyeli için standard deney yöntemi
  TS EN ISO 15630-3
  Çelik – Betonarme ve öngerilmeli beton için – Deney yöntemleri – bölüm 3: Öngerme çeliği
  TS EN 12602:2008+A1 (İngilizce Metin)
  Önyapımlı donatılı gazbeton yapı elemanları
  TS EN 12794+A1/AC
  Öndökümlü beton mamuller – Temel kazıkları
  Direktif:89/106/EEC
  TSE CEN/TR 15840
  Betonda kullanılan uçucu külün uygunluk değerlendirmesi – EN 450-2’nin uygulanması için kılavuz
  TS EN 13230-1 (İngilizce Metin)
  Demiryolu uygulamaları-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 1: Genel kurallar
  Direktif:2008/57/EC
  TS EN 771-4
  Kâgir birimler – Özellikler – Bölüm 4: Gazbeton kâgir birimler
  TS EN 13863-4 (İngilizce Metin)
  Beton kaplamalar – Bölüm 4: Deney metotları – Beton kaplamaların çivili lastiklerden kaynaklanan aşınmaya karşı direncinin tayini
  TS 13546
  Yapılarda beton deneyleri – Elektromanyetik beton örtü kalınlığı ölçerlerin kullanımı
  TS EN 934-3+A1 (İngilizce Metin)
  Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Bölüm 3: Kagir harcı için kimyasal katkılar – Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 480-1
  Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Deney yöntemleri – Bölüm 1: Deneyler için şahit beton ve şahit harç
  TS EN ISO 15630-2
  Çelik – Betonarme ve öngerilmeli beton için – Deney yöntemleri – Bölüm 2: Kaynaklı hasır çelikler
  TS EN 491 (İngilizce Metin)
  Çatı örtüsü ve duvar kaplaması için beton çatı kiremitleri ve bağlantı parçaları-Deney metotları
  TS EN 13481-2 (İngilizce Metin)
  Demiryolu uygulamaları – Demiryolu – Bağlantı sistemleri için performans özellikleri – Bölüm 2: Beton traversler için bağlantı sistemleri
  TS 407/T1
  Beton mamuller – Döşeme sistemleri – Statik çalışmaya katılmayan asmolen hafif beton blok
  TS EN 13369 (İngilizce Metin)
  Öndökümlü beton mamuller – Genel kurallar
  TS EN 1504-5:2013 (İngilizce Metin)
  Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 5: Beton enjeksiyonu
  TS 3262
  Betonda aşınma direncinin kum püskürtme yolu ile tayini için deney yöntemi
  TS 13567
  Yapıdaki betonun gözle muayenesi için uygulama kılavuzu
  TS EN ISO 15630-3 (İngilizce Metin)
  Çelik – Betonarme ve öngerilmeli beton için – Deney metotları – Bölüm 3: Öngerme çeliği
  TS EN 772-11
  Kâgir birimler – Deney yöntemleri – Bölüm 11: Betondan, gazbetondan, yapay ve doğal taştan yapılmış kâgir birimlerde kapiler su emme ve kil kâgir birimlerde ilk su emme hızının tayini
  TS 3440
  Betona zararlı etkileri olan su, zemin ve gazların değerlendirilmesi – Prensipler, sınır değerler, su ile zemin numunelerinin alınması ve analizleri
  TS 3455
  Betonda geçirgenlik katsayısı tayin yöntemi
  TS EN 934-2+A1 (İngilizce Metin)
  Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Bölüm 2: Beton kimyasal katkıları – Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 13877-1 (İngilizce Metin)
  Beton kaplamalar – Bölüm 1: Malzemeler
  TS 436 EN 1340
  Zemin döşemesi için beton bordür taşları – Gerekli şartlar ve deney metotları
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 1504-7 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 7: Donatının korozyondan korunması
  TS EN 14843 (İngilizce Metin)
  Öndökümlü beton mamuller – Merdivenler
  TS 821 EN 1916/AC
  Beton borular ve bağlantı parçaları – Donatısız, çelik lifli ve donatılı
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 12350-6 (İngilizce Metin)
  Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 6: Yoğunluk
  TS EN 14630
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney yöntemleri – Sertleşmiş betonda karbonatlaşma derinliğinin fenolftaleyn yöntemi ile tayini
  TS EN 13596 (İngilizce Metin)
  Su yalıtımı için esnek levhalar-Köprü tabliye betonları ve trafiğe açık diğer beton yüzeylerin suya karşı yalıtılması – Bağ dayanımının tayini
  TS EN 15037-4:2010+A1 (İngilizce Metin)
  Öndökümlü beton mamuller – Dişli döşeme sistemleri – bölüm 4: Genleştirilmiş polistiren (eps) bloklar
  TSE K 12
  Pvc esaslı beton ve betonarme kalıp elemanları
  TS 25/T1
  Doğal puzolan (tras)-Çimento ve betonda kullanılan-Tarifler, gerekler ve uygunluk kriterleri
  TS 25
  Doğal puzolan (tras)-Çimento ve betonda kullanılan-Tarifler, gerekler ve uygunluk kriterleri
  TS EN 40-4 (İngilizce Metin)
  Aydınlatma direkleri-Bölüm 4- Betonarme ve öngermeli beton aydınlatma direkleri- Gerekler
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 40-4/AC (İngilizce Metin)
  Aydınlatma direkleri-Bölüm 4-Betonarme ve öngermeli beton aydınlatma direkleri- Gerekler
  Direktif:89/106/EEC
  TS 436 EN 1340/T1
  Zemin döşemesi için beton bordür taşları- Gerekli şartlar ve deney metotları
  TS 436 EN 1340/T2
  Zemin döşemesi için beton bordür taşları – Gerekli şartlar ve deney metotları
  TS EN 450-2
  Uçucu kül – Betonda kullanılan – Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi
  TS EN 480-14
  Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Deney metotları – bölüm 14: Donatı çeliğinin korozyona karşı hassasiyeti üzerine katkının etkisinin tayini – Potansiyostatik elektrokimyasal deney
  TS EN 480-2
  Kimyasal katkılar-Beton, harç ve şerbet için-Deney metotları-Bölüm 2: Priz süresi tayini
  TS EN 480-6
  Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Deney metotları – bölüm 6: Kızıl ötesi analiz
  TS EN 480-11
  Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Deney metotları – bölüm 11: Sertleşmiş betonda hava boşluğu özelliklerinin tayini
  TS EN 480-4
  Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Deney metotları – bölüm 4: Betonda terleme miktarının tayini
  TS EN 480-13:2009+A1:2011 (İngilizce Metin)
  Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Deney yöntemleri – Bölüm 13: Harç kimyasal katkılarının deneyleri için referans kagir harcı
  TS EN 480-1:2006+A1:2011 (İngilizce Metin)
  Kimyasal katkılar-Beton, harç ve şerbet için-Deney metotları-Bölüm 1: Deneyler için şahit beton ve şahit harç
  TS EN 480-13+A1
  Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Deney yöntemleri – Bölüm 13: Harç kimyasal katkılarının deneyleri için referans kagir harcı
  TS 500
  Betonarme yapıların tasarım ve yapım kuralları
  TS 500/T1
  Betonarme yapıların tasarım ve yapım kuralları
  TS 500/T2
  Betonarme yapıların tasarım ve yapım kuralları
  TS EN 639
  Basınçlı beton borular-Birleşim ve birleşim özel parçaları- Genel kurallar
  TS EN 641
  Betonarme borular-Basınçlı-Çelik gömlekli tip-Birleşimler ve birleşim özel parçaları
  TS EN 679
  Gazbeton – Basınç dayanımı tayini
  TS EN 680 (İngilizce Metin)
  Gaz beton-Kuruma büzülmesi tayini
  TS 708
  Çelik – Betonarme için – Donatı çeliği
  TS EN 772-2
  Kagir birimler- Deney metotları- Bölüm 2: Beton kagir birimlerin boşluk alanı yüzdesinin tayini (kâğıtta iz çıkarma metodu ile)
  TS EN 772-10
  Kagir birimler- Deney metotları- Bölüm 10: Kireç kumtaşı ve gazbeton birimlerde rutubet muhtevası tayini
  TS EN 772-15
  Kagir birimler- Deney metotları- Bölüm 15:Gazbeton kagir birimlerde su buharı geçirgenliğinin tayini
  TS EN 772-11:2011 (İngilizce Metin)
  Kâgir birimler – Deney metotları – Bölüm 11: Betondan, yapay ve doğal taştan yapılmış kâgir birimlerde kapiler su emme ve kil kâgir birimlerde ilk su emme hızının tayini
  TS EN 772-6
  Kâgir birimler – Deney metotları – Bölüm 6: Beton kâgir birimlerin eğilmede çekme dayanımının tayini
  TS 802
  Beton karışım tasarımı hesap esasları
  TS 821 EN 1916
  Beton borular ve bağlantı parçaları – Donatısız, çelik lifli ve donatılı
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 934-6
  Kimyasal katkılar- Beton, harç ve şerbet için- Bölüm 6: Numune alma, uygunluk kontrolü ve uygunluk değerlendirmesi
  TS EN 934-4
  Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Bölüm 4: Öngerme tendonları için şerbette kullanılan kimyasal katkılar – Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 934-6/A1 (İngilizce Metin)
  Kimyasal katkılar- Beton, harç ve şerbet için- Bölüm 6: Numune alma, uygunluk kontrolü ve uygunluk değerlendirmesi
  TS EN 934-5 (İngilizce Metin)
  Kimyasal katkılar- Beton, harç ve şerbet için- Bölüm 5: Püskürtülmüş beton katkıları- Tarifler ve özellikler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 934-1
  Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – bölüm 1: Katkılara ait ortak gerekler
  TS EN 989
  Gaz beton-Donatı çubuklarının aderans davranışının sıyırma deneyi ile tayini
  TS EN 990
  Gaz beton ve gözenekli hafif beton – donatının korozyon korumasının doğrulanması – Deney metotları
  TS EN 992
  Hafif agregalı gözenekli beton-Kuru yoğunluk tayini
  TS EN 1008
  Beton-Karma suyu-Numune alma, deneyler ve beton endüstrisindeki işlemlerden geri kazanılan su dahil, suyun, beton karma suyu olarak uygunluğunun tayini kuralları
  TS 1034
  Civatalar-Taş ve beton için-Metrik vidalı
  TS EN 1062-1
  Boyalar ve vernikler – Kâgir ve beton dış cepheler için kaplama malzemeleri ve sistemleri – Bölüm 1: Sınıflandırma
  TS EN 1062-3
  Boyalar ve vernikler – Kâgir ve beton dış cephe için kaplama malzemeleri ve kaplama sistemleri – Bölüm 3: Su geçirgenliğinin tayini
  TS EN 1062-11/AC (İngilizce Metin)
  Boyalar ve vernikler-Beton ve kagir dış yüzeyler için kaplama maddeleri ve kaplama sistemleri-Bölüm 11:Deney öncesi şartlandırma metotları
  TS EN 1062-6
  Boyalar ve vernikler – Kâgir ve beton dış cephe için kaplama malzemeleri ve kaplama sistemleri – Bölüm 6: Karbondioksit geçirgenliğinin tayini
  TS EN 1062-7
  Boyalar ve vernikler – Kâgir ve beton dış cephe için kaplama malzemeleri ve kaplama sistemleri – Bölüm 7: Çatlak örtme özelliğinin tayini
  TS EN 1062-11 (İngilizce Metin)
  Boyalar ve vernikler-Beton ve kagir dış yüzeyler için kaplama maddeleri ve kaplama sistemleri-Bölüm 11:Deney öncesi şartlandırma metotları
  TS 1114 EN 13055-1
  Hafif agregalar – Bölüm 1: Beton, harç ve şerbette kullanım için
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 1170-1
  Ön yapımlı beton mamuller-Cam elyaf takviyeli çimento (ctç) deney metodu-Bölüm 1: Matriks kıvamının ölçülmesi, “slamp deneyi” metodu
  TS EN 1170-2
  Ön yapımlı beton mamuller-Cam elyaf takviyeli çimento (ctç) deney metodu-Bölüm 2: Taze ctç’de lif içeriğinin ölçülmesi “yıkama deneyi
  TS EN 1170-3
  Ön yapımlı beton mamuller-Cam elyaf takviyeli çimento (ctç) deney metodu-Bölüm 3: Püskürtme ctç’nin lif içeriğinin ölçülmesi
  TS EN 1170-4
  Ön yapımlı beton mamuller-Cam elyaf takviyeli çimento (ctç) deney metodu-Bölüm 4: Eğilme dayanımı tayini “basit eğilme deneyi” metodu
  TS EN 1170-5
  Ön yapımlı beton mamuller-Cam elyaf takviyeli çimento (ctç) deney metodu-Bölüm 5: Eğilme dayanımı tayini “tam eğilme deneyi” metodu
  TS EN 1170-7
  Ön yapımlı beton mamuller-Cam elyaf takviyeli çimento (ctç) deney metodu-Bölüm 7: Rutubet nedeniyle en büyük boyutsal değişimlerin ölçülmesi
  TS 1247
  Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (normal hava koşullarında)
  TS 1248
  Betonun hazırlanması, dökümü ve bakım kuralları – Anormal hava şartlarında
  TS EN 1323 (İngilizce Metin)
  Karolar için yapıştırıcılar – Deneyler için beton parçalar
  TS EN 1339
  Zemin döşemesi için beton kaplama plâkları – Gerekler ve deney metotları
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 1339/T1
  Zemin döşemesi için beton kaplama pâkaları- Gerekler ve deney metotları
  TS EN 1339/AC
  Zemin döşemesi için beton kaplama plâkları – Gerekler ve deney metotları
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 1339 /T2
  Zemin döşemesi için beton kaplama plâkları – Gerekler ve deney metotları
  TS EN 1351
  Gaz beton-Eğilmede çekme dayanımı tayini
  TS EN 1352
  Gaz beton veya hafif agregalı gözenekli beton-Basınç altında statik elastisite modülü tayini
  TS EN 1353
  Gaz beton-Rutubet muhtevası tayini
  TS EN 1354
  Gözenekli hafif beton – Basınç dayanımının tayini
  TS EN 1356
  Gaz beton veya hafif agregalı gözenekli beton-Önyapımlı donatılı bileşenlerin yanal yükler altında performans deneyi
  TS EN 1504-7
  Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 7: Donatının korozyona karşı korunması
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 1504-2
  Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 1504-4
  Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 4: Yapısal bağ
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 1504-1
  Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 1: Tarifler
  TS EN 1504-10
  Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 10: Mamullerin ve sistemlerin şantiyede uygulanması ve işlerin kalite kontrolü
  TS EN 1504-10/AC
  Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 10: Mamullerin ve sistemlerin şantiyede uygulanması ve işlerin kalite kontrolü
  TS EN 1504-3
  Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 3: Yapısal olan ve yapısal olmayan tamir
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 1504-6
  Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 6: Çelik donatı çubuğunun ankrajlanması
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 1520:2011 (İngilizce Metin)
  Yapısal olan veya yapısal olmayan donatılı gözenekli hafif betondan mamul ön yapımlı betonarme bileşenler
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 1542
  Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Yapışma dayanımının çekip koparma metoduyla tayini
  TS EN 1543
  Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Polimerlerde çekme dayanım artışının tayini
  TS EN 1544 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Denet metotları – Donatı çubuğunun ankrajlanması için kullanılan sentetik reçine mamuller (pc) – Sürekli çekme yükü etkisinde sünmenin tayini
  TS EN 1737
  Gazbeton ve hafif agregalı gözenekli betondan yapılmış önyapımlı bileşenler- Hasır ve kafes donatıların kaynaklı bileşim yerlerinde kayma dayanımı tayini-
  TS EN 1738
  Gaz betondan yapılmış donatılı bileşenler- Donatıdaki gerilmelerin yüksüz durumda tayini
  TS EN 1739
  Gazbetondan veya hafif agregalı, gözenekli betondan yapılmış önyapımlı bileşenler – Bileşenler arasındaki derzlerde, derz düzlemindeki kuvvetlere karşı kayma dayanımının tayini
  TS EN 1740
  Gazbeton veya hafif agregalı gözenekli betondan yapılmış önyapımlı donatılı bileşenler- Hakim şeklinde boyuna doğrultuda yüklere maruz bileşenlerde (düşey bileşenler) performans deneyi
  TS EN 1741
  Gazbeton veya hafif agregalı gözenekli betondan yapılmış önyapımlı bileşenler- Bileşenler arasındaki derzlerde düzlem dışı kuvvetlere karşı kayma dayanımının tayini
  TS EN 1742
  Gazbeton veya hafif agregalı gözenekli betondan yapılmış önyapımlı bileşenler- Çok tabakalı bileşenlerin farklı tabakaları arasındaki kayma dayanımının tayini
  TS EN 1767
  Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Kızıl ötesi ışık için analiz
  TS EN 1770
  Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Isı genleşme katsayısının tayini
  TS EN 1771/AC (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Enjekte edilebilirlik tayini ve yarma deneyi
  TS EN 1799
  Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Yapıda kullanılan yapıştırma maddelerinin beton yüzeyine uygulanabilirliğinin ölçülmesi için deneyler
  TS EN 1857 (İngilizce Metin)
  Bacalar – Bileşenler – Beton baca astarları
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 1881 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Denet metotları – Ankraj mamulleri için çekip çıkarma deney metodu
  TS 1899 EN 640
  Basınçlı borular-Birleşim ve birleşim özel parçaları-Betonarme ve tel hasır donatılı-Gömleksiz
  TS 1907
  Beton bilezikler yağmur suyu ızgara bacaları için
  TS 1907/T1
  Beton bilezikler yağmur suyu ızgara bacaları için
  TS EN 1917/AC
  Beton muayene bacaları ve odaları – Donatısız, çelik lifli ve donatılı
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 1917
  Beton muayene bacaları ve odaları – Donatısız, çelik lifli ve donatılı
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 1992-1-1/AC
  Beton yapıların tasarımı – Bölüm 1-1: Genel kurallar ve binalara uygulanacak kurallar (eurocode 2)
  TS EN 1992-2 (İngilizce Metin)
  Eurocode 2: Beton yapıların projelendirilmesi – Bölüm 2: Beton köprüler
  TS EN 1992-1-2
  Beton yapıların tasarımı – Bölüm 1-2: Genel kurallar – Yapısal yangın tasarımı (eurocode 2)
  TS EN 1992-1-1:2004/AC:2010 (İngilizce Metin)
  Beton yapıların tasarımı – Bölüm 1-1: Genel kurallar ve binalara uygulanacak kurallar (eurocode 2)
  TS EN 1992-1-2/AC (İngilizce Metin)
  Beton yapıların tasarımı – Bölüm 1-2: Genel kurallar – Yapısal yangın tasarımı (eurocode 2)
  TS EN 1992-2/AC (İngilizce Metin)
  Beton yapıların tasarımı – Bölüm 2: Beton köprüler – Tasarım ve detaylandırma kuralları (eurocode 2)
  TS EN 1994-2 (İngilizce Metin)
  Eurocode 4: Çelik ve beton karma yapıların tasarımı – Bölüm 2: Genel kurallar ve köprüler için kurallar
  TS EN 1994-1-2/AC (İngilizce Metin)
  Çelik ve beton karma yapıların tasarımı – Bölüm 1-2: Genel kurallar – Yapısal yangın tasarımı (eurocode 4)
  TS EN 1994-1-1/AC
  Çelik ve beton karma yapıların tasarımı – Bölüm 1-1: Genel kurallar ve binalara uygulanacak kurallar (eurocode 4)
  TS 2511
  Taşıyıcı hafif betonların karışım hesap esasları
  TS 2824 EN 1338
  Zemin döşemesi için beton kaplama blokları – Gerekli şartlar ve deney metotları
  Direktif:89/106/EEC
  TS 2824 EN 1338/T1
  Zemin döşemesi için beton kaplama blokları- Gerekli şartlar ve deney metotları
  TS 2987
  Betonda priz süresinin penetrasyon direncinin ölçülmesi yöntemi ile tayini
  TS 3233
  Öngerilmeli beton yapıların hesap ve yapım kuralları
  TS 3233/T1
  Öngerilmeli beton yapıların hesap ve yapım kuralları
  TS 3234
  Bimsbeton yapım kuralları, karışım hesabı ve deney metotları
  TS 3234/T1
  Bimsbeton yapım kuralları, karışım hesabı ve deney metotları
  TS 3261
  Taze betonda hava miktarının hacim metodu ile tayini
  TS 3322
  Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Çimento harcı ve beton numunelerde boy değişiminin tayini
  TS ISO 1920-8:2009 (İngilizce Metin)
  Beton deneyleri – Bölüm 8: Şantiyede veya laboratuvarda hazırlanan numuneler için betonun kuruma büzülmesinin tayini
  TS 3454
  Basınç altında betonda sünme tayin metodu
  TS 3502
  Betonda statik elastisite modülü ve poisson oranı tayini
  TS 3505
  Önyapımlı betonarme kanalet eyerleri
  TS 3505/T1
  Önyapımlı betonarme kanalet eyerleri
  TS 3523
  Beton agregalarının yüzey nemi oranının tayini
  TS 3528
  Agrega – Betonda kullanılan – Hafif madde tayini
  TS 3529
  Beton agregalarının birim ağırlıklarının tayini
  TS 3531
  Önyapımlı betonarme kanaletler
  TS 3531/T1
  Önyapımlı betonarme kanaletler
  TS 3540
  Önyapımlı betonarme kanalet sızdırmazlık contaları
  TS 3649
  Perlitli ısı yalıtımı betonu-Yapım-Uygulama kuralları ve deney metodları
  TS 3683
  Önyapımlı betonarme kanalet ayakları ve temel blokları
  TS EN ISO 3766
  Yapı resimleri – Beton takviye donatısının basitleştirilmiş gösterimi
  TS 3720
  Bitümlü karışımlar – Asfalt betonu – Karışım tasarımı hesap esasları – Marshall yöntemi
  TS 3721
  Çelik teller-Öngerilmeli, beton için
  TS 3721/T1
  Çelik teller – Öngerilmeli beton için
  TS 3764
  Beton bloklar-Maden ocakları-Yeraltı yol tahkimatında kullanılan
  TS 3811
  Önyapımlı betonarme kanalet, kanalet eyeri, kanalet ayağı ve temel blokları yapım kuralları
  TS 4060
  Denizlikler-Betondan yapılmış, hazır
  TS 4063
  Parapetler- Betondan yapılmış, hazır
  TS 4106
  Taze betonda su salma yüzdesinin tayini
  TS 4203
  Beton karıştırma donanımı yeterlik tayini
  TS 4559
  Beton çelik hasırları
  TS 4559/T1
  Beton çelik hasırları
  TS 4559/T2
  Beton çelik hasırları tadil 2
  TS 4559/T3
  Beton çelik hasırları
  TS 4950
  Beton ve betonarme kalıp tahtası- Kontrtabla, geniş yüzeyli
  TS ISO 5468
  Matkaplar-Sert metal uçlu-Darbeli-Beton için-Boyutlar
  TS 5679
  Çelik çubuklar-Öngerilmeli beton için-Alaşımlı, sıcak haddelenmiş veya sıcak haddelenmiş işlem görmüş
  TS 5680
  Çelik demetler (toronlar)-Öngerilmeli beton için
  TS 5707 EN 642
  Beton borular-Öngerilmeli-Basınçlı-Çelik gömlekli ve gömleksiz tipler-Birleşimler ve birleşim özel parçaları-Borular için öngerme çeliği özel şartlar
  TS 5893 ISO 3893
  Beton- Basınç dayanımına göre sınıflandırma
  TS 6164
  Betonarme projelerinin çizim ve tanzimi kuralları-Genel
  TS 6989
  Betonarme siloların hesap, yapım ve kullanım kuralları
  TS 7628
  Betonarme iksa-Hesap, yapım, bakım ve söküm kuralları
  TS 7720
  Yük taşıyıcı duvarlar ve betonarme döşemeler arasındaki yatay birleştirmeler – Mekanik laboratuvar deneyleri – Düşey yüklerin ve döşemelerden aktarılan momentlerin etkileri
  TS ISO 9882
  Yapıda performans standardları-Ön yapımlı beton döşemeler-Performans deneyi-Noktasal olmayan yükleme altında davranış
  TS ISO 9883
  Yapıda performans standardları-Ön yapımlı beton döşemeler-Performans deneyi-Noktasal yükleme altında davranış
  TS 9914
  Çelik kütükler -Kare kesitli (nervürlü ve düz yuvarlak beton çelik çubuklar için)
  TS 9914/T1
  Çelik kütükler – Kare kesitli (nervürlü ve düz yuvarlak beton çelik çubuklar için) tadil 1
  TS 10202
  İnşaat makinaları-Betoniyer-Elle kumandalı
  TS 10325
  İnşaat makinaları-Mobil beton karıştırıcılar
  TS 10326
  İnşaat makinaları- Vibratörler (beton sıkıştırmak için)
  TS 10513
  Çelik teller – Beton takviyesinde kullanılan
  TS 10514
  Beton – Çelik tel takviyeli – Çelik telleri betona karıştırma ve kontrol kuralları
  TS 10515
  Beton-Çelik tel takviyeli-Eğilme mukavemeti deney metodu
  TS 10966
  Sıvı kür malzemeleri-Membran oluşturan-Beton yüzeyine uygulanan
  TS 10967
  Beton deneyleri-Beton yüzeyine uygulanan kür maddesi-Su tutuculuk özelliği tayini
  TS 10971
  Lastikler-Ön şekillendirilmiş derz dolgu maddeleri-Karayollarında beton kaplamalar arası derzler için
  TS 11551
  Beton pompası
  TS 11746
  Beton kimyasal katkı maddeleri- Beton antifrizi (soğuk havada taze betonu ve harcı donmaya karşı koruyucu madde)
  TS 11747
  Püskürtme beton (shotcrete) yapım, uygulama ve bakım kuralları
  TS 11792
  İnşaat makineleri-Betoniyer-Serbest düşmeli-Motorlu
  TS 12165
  İnşaat makinaları-Beton santrali
  TS 12165/T1
  İnşaat makinaları – Beton santrali
  TS EN 12188
  Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Yapıda kullanılan yapıştırma maddeleri özelliklerinin çeliğin çeliğe yapıştırılması metoduyla tayini
  TS EN 12190
  Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Tamir harcı basınç dayanımının tayini
  TS EN 12192-1 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar-Koruma va tamir için mamul ve sistemler tane büyüklüğü dağılımının tayini-Bölüm 1: Ön karışımlı harçlarda kuru bileşenler için deney metodu
  TS EN 12192-2
  Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Tane büyüklüğü dağılımının tayini- Bölüm 2: Polimer yapıştırıcı maddelerin dolguları için deney metodu
  TS EN 12269-2 (İngilizce Metin)
  Donatı çeliği ile gaz beton arasındaki bağ davranışının tayini – Kiriş deneyi ile – Bölüm 2: Uzun süreli deney
  TS EN 12269-1
  Donatı çeliği ile gazbeton arasındaki aderans davranışının “kiriş deneyi” ile tayini bölüm 1:Kısa süreli deney
  TS EN 12350-1
  Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 1: Numune alma
  TS EN 12350-6
  Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 6: Yoğunluk
  TS EN 12350-8
  Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 8: Kendiliğinden yerleşen beton – Çökme yayılma deneyi
  TS EN 12350-10
  Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 10: Kendiliğinden yerleşen beton – L kutusu deneyi
  TS EN 12350-9
  Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 9: Kendiliğinden yerleşen beton – V hunisi deneyi
  TS EN 12350-10:2010 (İngilizce Metin)
  Taze beton deneyleri bölüm 10: Kendiliğinden yerleşen beton- Çökme-L kutusu deneyi
  TS EN 12350-12:2010 (İngilizce Metin)
  Taze beton deneyleri bölüm 12: Kendiliğinden yerleşen beton- Çökme-J halkası deneyi
  TS EN 12350-4
  Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 4: Sıkıştırılabilme derecesi
  TS EN 12350-5
  Beton – Taze beton deneyleri – Bölüm 5: Yayılma tablası deneyi
  TS EN 12390-3
  Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 3: Deney numunelerinin basınç dayanımının tayini
  TS EN 12390-7
  Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 7: Sertleşmiş beton yoğunluğunun tayini
  TS EN 12390-8
  Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – bölüm 8: Basınç altında su işleme derinliğinin tayini
  TS EN 12390-2
  Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 2: Dayanım deneylerinde kullanılacak deney numunelerinin hazırlanması ve küre tabi tutulması
  TSE CEN/TS 12390-9
  Beton – Sertleşmiş beton deneyleri – Bölüm 9: Donma çözülme direnci-Yüzeysel kabuk atma (yüzeysel yıpranma)
  TS EN 12446:2011 (İngilizce Metin)
  Bacalar – Bileşenler – Beton dış duvar elemanları
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 12504-1
  Beton – Yapıda beton deneyleri – Bölüm 1: Karot numuneler – Karot alma, muayene ve basınç dayanımının tayini
  TS EN 12614
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Polimerlerde camsı geçiş sıcaklığının tayini
  TS EN 12615
  Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Eğilimi birleştirmede kayma dayanımının tayini
  TS EN 12617-3 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar -Koruma ve tamir için mamul ve sistemler deney metotları-Bölüm 3: Yapısal yapıştırma malzemelerinin uygulandıktan kısa bir süre sonraki doğrusal büzülmesinin tayini
  TS EN 12617-1 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Bölüm 1: Yüzey koruma sistemleri (sps) ve polimerler için doğrusal büzülmenin tayini
  TS EN 12618-1 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Bölüm 1: Sünekliği sınırlı olan enjeksiyon mamullerinin adezyon ve uzama kapasitesi
  TS 706 EN 12620+A1
  Beton agregaları
  TS EN 12629-3+A1
  Beton ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 3: Kayar ve döner tablalı makinalar
  Direktif:2006/42/EC
  TS EN 12629-1:2000+A1:2010 (İngilizce Metin)
  Beton ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar- Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar
  Direktif:2006/42/EC
  TS EN 12629-4:2001+A1:2010 (İngilizce Metin)
  Beton ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 4: Beton kiremit imal eden makinalar
  Direktif:2006/42/EC
  TS EN 12629-5-2+A1:2010 (İngilizce Metin)
  Beton ve ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 5-2 :Yatay eksenli boru üretim makinaları
  Direktif:2006/42/EC
  TS EN 12629-5-4+A1:2010 (İngilizce Metin)
  Beton ve ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 5-4 : Beton boru kaplama makinaları
  Direktif:2006/42/EC
  TS EN 12629-8+A1
  Beton ve kalsiyum silikattan yapı malzemeleri imal eden makinalar – Güvenlik – Bölüm 8: Kalsiyum silikattan (ve betondan) inşaat malzemeleri imal eden makina ve teçhizat
  Direktif:2006/42/EC
  TS EN 12636
  Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Betonun betona yapışmasının tayini
  TS EN 12637-3 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Enjeksiyon mamullerinin uyumluluğu – Bölüm 3: Enjeksiyon mamullerinin elâstomerler üzerindeki etkisi
  TS EN 12737+A1
  Öndökümlü beton mamuller – çiftlik hayvanları için zemin kaplama plakları
  Direktif:89/106/EEC
  TS 12786
  Betonarme kalıpçısı
  TS 12791
  Beton asfalt serme makinası operatörü (bitümlü sıcak karışım için)
  TS EN 12794+A1
  Öndökümlü beton mamuller – Temel kazıkları
  Direktif:89/106/EEC
  TS 12815
  İnşaat (betonarme) demircisi
  TS EN 12843
  Ön dökümlü beton mamuller – Direkler ve sütunlar
  Direktif:89/106/EEC
  TS 13026
  Beton çelik çubukları-Kullanılmış ray ve aks çeliğinden mamul-Nervürlü
  TS 13026/T1
  Beton çelik çubukları-Kullanılmış ray ve aks çeliğinden mamul-Nervürlü tadil 1
  TS EN 13055-1/AC (İngilizce Metin)
  Hafif agregalar – Bölüm 1: Beton, harç ve şerbette kullanım için
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 13062 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metodu – Donatının korunması için mamullerin su itmesinin tayini
  TS EN 13084-2 (İngilizce Metin)
  Bacalar – Serbest duran – Bölüm 2: Beton bacalar
  TS EN 13108-2
  Bitümlü karışımlar – Malzeme özellikleri – Bölüm 2: Çok ince tabakalar için asfalt betonu
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 13108-1/AC
  Bitümlü karışımlar – Malzeme özellikleri -Bölüm 1: Asfalt betonu
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 13198 (İngilizce Metin)
  Ön dökümlü beton mamuller – Şehir mobilyaları ve bahçe mamulleri
  TS EN 13230-2 (İngilizce Metin)
  Demiryolu uygulamaları-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 2:Öngerilmeli yekpare traversler
  Direktif:2008/57/EC
  TS EN 13230-3 (İngilizce Metin)
  Demiryolu uygulamaları-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 3: Takviyelendirilmiş ikiz traversler
  Direktif:2008/57/EC
  TS EN 13230-4 (İngilizce Metin)
  Demiryolu uygulamaları-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 4: Makaslar ve kesişen demiryolları için öngerilmeli traversler
  Direktif:2008/57/EC
  TS EN 13230-5 (İngilizce Metin)
  Demiryolu uygulamaları-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 5: Özel elemanlar
  TS EN 13263-2+A1 (İngilizce Metin)
  Silis dumanı – Betonda kullanılan – Bölüm 1: Tarifler, gerekler ve uygunluk kriterleri
  TS EN 13263-1+A1
  Silis dumanı – Betonda kullanılan – Bölüm 1: Tarifler, gerekler ve uygunluk kriterleri
  Direktif:89/106/EEC
  TS 13288
  Yetkili servisler – Asfalt ve/veya beton işleme makinaları için – Kurallar
  TS EN 13294 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-Katılaşma süresinin tayini
  TS EN 13375 (İngilizce Metin)
  Su yalıtımı için esnek levhalar – Beton köprü tabliyeleri ve taşıt trafiğine açık diğer beton kaplamalar için su yalıtım sistemleri – Numune alma ve deney numunesi hazırlama kuralları
  TS EN 13395-2
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – İşlenebilirliğin tayini – Bölüm 2: Şerbet veya harçta yayılma tayini deneyi
  TS EN 13396 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Klorür iyonu girişinin ölçülmesi
  TS EN 13577 (İngilizce Metin)
  Beton – Kimyasal etkiler – Su içerisindeki zararlı karbon dioksitin tayini
  TS EN 13578 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metodu – Taze beton ile uyumluluk
  TS EN 13580 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-Hidrofobik emprenyeler için su emme ve alkalilere direncin tayini
  TS EN 13581 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar-Koruma ve tamir için mamul ve sistemler-Deney metotları-Hidrofobik emprenye ve dilmiş betonun tuz baskısı altında donma çözülmesinden sonraki kütle kaybının tayini
  TS EN 13584 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Tamir mamullerinin basınç altında sünmesinin tayini
  TS EN 13653 (İngilizce Metin)
  Su yalıtımı için esnek levhalar – Beton köprü tabliyeleri ve taşıt trafiğine açık diğer beton kaplamalar için su yalıtımı – Kesme dayanımının tayini
  TS EN 13670
  Beton yapıların inşaası
  TS EN 13687-5
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Isıl uygunluğun tayini – Bölüm 5: Sıcaklık şokuna direnç
  TS EN 13687-1
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Isıl uygunluğun tayini – Bölüm 1: Buz çözücü tuz çözeltisine daldırılmış şekilde donma – Çözülme çevrimleri
  TS EN 13693+A1 (İngilizce Metin)
  Ön dökümlü beton mamuller – Özel çatı elemanları
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 13747+A2 (İngilizce Metin)
  Öndökümlü beton mamuller – Döşeme sistemlerinde kullanılan döşeme plakaları
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 13791
  Basınç dayanımının yapılar ve öndökümlü beton bileşenlerde yerinde tayini
  TS EN 13863-1 (İngilizce Metin)
  Beton kaplamalar – Bölüm 1: Deney metodu – Beton kaplama kalınlığının tayini – Ölçme metodu
  TS EN 13863-2 (İngilizce Metin)
  Beton kaplamalar – Bölüm 2: Deney metodu – İki tabaka arasındaki bağ dayanımının tayini
  TS EN 13863-3 (İngilizce Metin)
  Beton kaplamalar – Bölüm 3: Deney metotları – Karot alma yoluyla beton kaplama kalınlığının tayini
  TS EN 13877-3
  Beton kaplamalar – Bölüm 3: Beton kaplamalarda kullanılan çiviler – Özellikler
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 13880-12 (İngilizce Metin)
  Sıcak uygulanan bağlantı sızdırmazlık maddeleri – Bölüm 12: Yapışma deneyinde kulanılan beton deney bloklarının hazırlanması için deney yöntemi (reçete yöntemler)
  TS EN 13894-2 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Dinamik yükler altında yorulmanın tayini – Bölüm 2: Sertleşme sonrasında
  TS EN 13978-1
  Öndökümlü beton mamuller – Öndökümlü beton garajlar – Bölüm 1: Oda boyutlarında parçalarla oluşturulan veya yekpare betonarme garajlar için gerekler
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 14068 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metotları – Enjeksiyonla doldurulmuş çatlakların su sızdırmazlığının yerinde tayini
  TS EN 14223 (İngilizce Metin)
  Su yalıtımı için esnek levhalar – Araç trafiğinin olduğu beton köprü üstleri ve diğer beton yüzeylerde su yalıtımı – Su absorpsiyonunun tayini
  TS EN 14224 (İngilizce Metin)
  Su yalıtımı için esnek levhalar – Araç trafiğine maruz beton köprü üstleri ve diğer beton yüzeylerde su yalıtımı – Çatlak örtme özelliğinin tayini
  TS EN 14437 (İngilizce Metin)
  Çatıya yerleştirilmiş kil veya beton kiremitlerin yukarı kalkmaya karşı direncinin tayini – Çatı sistemi deney metodu
  TS EN 14474 (İngilizce Metin)
  Ön dökümlü beton mamuller – Agraga olarak ahşap yonga kullanılan beton – Gerekli özellikler ve deney metotları
  TS EN 14487-1 (İngilizce Metin)
  Püskürtme beton – Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve uygunluk
  TS EN 14487-2 (İngilizce Metin)
  Püskürtme beton – Bölüm 2: Uygulama
  TS EN 14488-1 (İngilizce Metin)
  Püskürtme beton – Deneyler – Taze ve sertleşmiş betondan numune alma
  TS EN 14488-2 (İngilizce Metin)
  Püskürtme beton – Deneyler – Bölüm 2: Yeni (genç) püskürtme betonun basınç dayanımı
  TS EN 14488-3 (İngilizce Metin)
  Püskürtme beton – Deneyler – Bölüm 3: Lif takviyeli kiriş numunelerde eğilme dayanımları (ilk çatlak, nihai ve artık eğilme dayanımları)
  TS EN 14488-5 (İngilizce Metin)
  Püskürtme beton – Deneyler – Bölüm 5: Lif takviyeli plâk numunelerde enerji yutma kapasitesinin tayini
  TS EN 14488-6 (İngilizce Metin)
  Püskürtme beton – Deneyler – Bölüm 6: Taban üzerindeki beton kalınlığı
  TS EN 14488-7 (İngilizce Metin)
  Püskürtme beton – Deneyler – Bölüm 7: Lif takviyeli betonda lif içeriği
  TS EN 14497/AC (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Deney metodu – Filtrasyon kararlılığının tayini stability
  TS EN 14525 (İngilizce Metin)
  Farklı malzemelerden yapılmış borularla kullanım için sünek demir- Geniş tolerans kaplinleri ve flanş adaptörleri: Sünek demir, gri dökme demir, çelik, pvc-U, pe, fiber- Beton
  TS EN 14620-3 (İngilizce Metin)
  Tanklar-İşletme sıcaklığı 0 c ila -165 c arasında soğutulmuş sıvılaştırılmış gazların depolanması için dik silindirik düz tabanlı çelik tankların sahada tesisi için imalt ve tasarım bölüm 3:Beton bileşenler
  TS EN 14629 (İngilizce Metin)
  Beton yapıların korunması ve tamiri için mamul ve sistemler – Deney metotları – Sertleşmiş betonda klorürür muhtevasının tayini
  TS EN 14636-1 (İngilizce Metin)
  Basınçsız drenaj ve kanalizasyonlar için plastik boru sistemleri – Polyester reçineli beton (prc) – Bölüm 1: Esnek birleşimli borular ve bağlantı parçaları
  TS EN 14636-2 (İngilizce Metin)
  Plastik boru sistemleri – Basınçsız uygulamalarda kullanılan drenaj ve pis su için – Polyester reçineli betondan (prc) – Bölüm 2 : Adam giriş delikleri ve muayene odaları
  TS EN 14649 (İngilizce Metin)
  Ön dökümlü beton mamuller – Deney metodu – Çimento ve beton bünyesindeki cam elyaflarda dayanım kalıcılığının tayini (sıc test)
  TS EN 14650 (İngilizce Metin)
  Ön dökümlü beton mamuller – Metal lifli betonun fabrika imalat kontrolü için genel kurallar
  TS EN 14651+A1 (İngilizce Metin)
  Metal lifli beton – Deney metodu – Eğilmede çekme dayanımının tayini (orantı sınırı (loc), artık)
  TS EN 14691 (İngilizce Metin)
  Esnek levhalar – Su yalıtımı için – Köprü tabliyeleri ve taşıt trafiğine açık diğer beton yüzeylerin su yalıtımda kullanım için – Isı uygulanarak şartlandırma yoluyla uyumluluk
  TS EN 14692 (İngilizce Metin)
  Esnek levhalar – Su yalıtımı için – Köprü tabliyeleri ve taşıt trafiğine açık diğer beton yüzeylerin su yalıtımda kullanım için – Asfalt tabakasının şıkıştırılması esnasında oluşan etkiye direncin tayini
  TS EN 14693
  Su yalıtımı için esnek levhalar-Beton köprü tabiyeleri ve araç trafiğine açık diğer beton yüzeylerin su yalıtımı-Mastik asfalt uygulamasında bitümlü levhaların davranışlarının belirlenmesi
  TS EN 14694 (İngilizce Metin)
  Esnek levhalar – Su yalıtımı için – Köprü tabliyeleri ve taşıt trafiğine açık diğer beton yüzeylerin su yalıtımda kullanım için – Ön işlem nedeniyle oluşan hasar sonrasındaki dinamik su basıncına direncin tayini
  TS EN 14721+A1 (İngilizce Metin)
  Metal lifli beton – Deney metodu – Taze ve sertleşmiş betonda lif içeriğinin ölçümü
  TS EN 14845-1 (İngilizce Metin)
  Lifler – Betonda kullanılan – Deney metotları – Bölüm 1: Şahit betonlar
  TS EN 14879-5 (İngilizce Metin)
  Sanayi cihaz ve tesislerinin aşındırıcı ortamların sebep olduğu korozyona karşı korunması için organik kaplama sistemleri ve astarlar – Bölüm 5: Beton bileşenler üzerindeki astarlar
  TS EN 14879-3 (İngilizce Metin)
  Endüstriyel cihaz ve tesislerin aşındırıcı ortamın neden olduğu korozyona karşı korunması için organik kaplama sistemleri ve kaplamalar – Bölüm 3 : Beton bileşenlerin kaplamaları
  TS EN 14889-1 (İngilizce Metin)
  Lifler – Betonda kullanım için – Bölüm 1: Çelik lifler – Tarifler, özellikler ve uygunluk
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 14889-2 (İngilizce Metin)
  Lifler – Betonda kullanım için – Bölüm 2: Polimer lifler – Tarifler, özellikler ve uygunluk
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 14991
  Öndökümlü beton mamuller – Temel elemanları
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 15037-1
  Öndökümlü beton mamuller – Dişli döşeme sistemleri – Bölüm 1: Kirişler
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 15037-2+A1
  Öndökümlü beton mamuller – Dişli döşeme sistemleri – Bölüm 2: Beton bloklar
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 15037-3+A1
  Öndökümlü beton mamuller – Dişli döşeme sistemleri – Bölüm 3: Kil bloklar
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 15167-1 (İngilizce Metin)
  Öğütülmüş yüksek fırın curufu – Beton, harç ve şerbette kullanım için – Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve uygunluk kriterleri
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 15167-2 (İngilizce Metin)
  Öğütülmüş yüksek fırın curufu – Beton, harç ve şerbette kullanım için – Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi
  TSE CEN/TR 15177
  Betonun donma-Çözülme direncinin tayini – Yapısal iç hasar
  TS EN 15183 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Denet metotları – Korozyondan koruma deneyi
  TS EN 15184 (İngilizce Metin)
  Beton yapılar – Koruma ve tamir için mamul ve sistemler – Denet metotları – Kaplanmış çelik donatının betona yapışmasının (adezyonunun) kayma deneyi yoluyla tayini
  TS EN 15191 (İngilizce Metin)
  Öndökümlü beton mamuller – Cam elyaf takviyeli beton performansının sınıflandırılması
  TS EN 15258 (İngilizce Metin)
  Öndökümlü beton mamuller – İstinat duvarı elemanları
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 15435 (İngilizce Metin)
  Öndökümlü beton mamuller – Normal ve hafif beton perde blokları – Mamul özellikleri ve performans
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 15498 (İngilizce Metin)
  Öndökümlü beton mamuller – Beton yonga levha perde blokları – Mamul özellikleri ve performans
  Direktif:89/106/EEC
  TS EN 15564 (İngilizce Metin)
  Öndökümlü beton mamuller – Reçine bağlayıcılı beton – Gerekler ve deney yöntemleri
  TS EN ISO 15630-2:2010 (İngilizce Metin)
  Çelik – Betonarme ve öngerilmeli beton için – Deney metotları – Bölüm 2: Kaynaklı hasır çelikler
  TSE CEN/TR 15728
  Öndökümlü beton elemanlar – Elemanların kaldırılması ve taşınması için kullanılacak saplamaların tasarımı ve kullanımı
  TS CEN/TR 15739 (İngilizce Metin)
  Öndökümlü beton mamuller – Beton yüzeyleri – Tanımlama
  TS EN ISO 21809-5 (İngilizce Metin)
  Petrol ve doğal gaz endüstrileri – Boru hattı ulaştırma sistemlerinde kullanılan gömülmüş veya sualtındaki boru hatları için dış kaplamalar – Bölüm 5:Dış beton kaplamalar
  TS EN 62365 (İngilizce Metin)
  Bölüm 2-12: Beton vibratörleri için özel kurallar
  TS 13473
  Beton borular ve bağlantı parçaları – Dn 1750 mm’den büyük olan
  TSE K 118
  Ön dökümlü betonarme yapı elemanları – Kalite yönetim sistemleri
  TSE K 119
  Isı yalıtım ürünleri – Binalar için – Mineral esaslı gazbeton ısı yalıtım levhası – Özellikler
  TS EN 1994-1-1 (İngilizce Metin)
  Eurocode 4: Çelik ve beton karma yapıların tasarımı – Bölüm 1.1 : Genel kurallar ve binalar için kurallar

  Bloga e-posta ile abone ol

  Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

  Diğer 12.555 aboneye katılın

  – Sanal Şantiye’ye Özel İndirimli Eğitimler (Kasım 2020) –

  – Mühendis Akademi Eğitimleri –

  → TBDY 2018’e göre SAP2000 Eğitimi – 60 TL Satın Al


  → TBDY 2018’e göre ETABS Eğitimi – 52.99 TL Satın Al


  → TEKLA STRUCTURES Eğitimi – 52.99 TL Satın Al


  → MSPROJECT Eğitimi – 60 TL Satın Al


  → REVIT Architecture Eğitimi – 45.99 TL Satın Al


  → Revit Structure Eğitimi – 52.99 TL Satın Al


  → Sta4CAD Eğitimi – 45.99 TL Satın Al

  ⇒ Sıfırdan İleri Seviye Statik Proje Okuma ve Yorumlama Eğitimi – 40 TL Satın Al


  ⇒ Yapım İşi İhalesine Hazırlık Süreci (Metraj Eğitimi) – 36.99 TL Satın Al


  ⇒ Sıfırdan 2018 TBDY Göre IdeCAD v10 Eğitimi – 36.99 TL Satın Al


  ⇒ SAP200, ETABS, Sta4CAD ile Statik Proje Eğitimi – 50 TL Satın Al


  ⇒ Temelden Çatıya İnşaat Eğitimi – 60 TL Satın Al


  ⇒ 2018 TBDY Göre STA4CAD Eğitimi – 40 TL Satın Al


  *Listedeki fiyattan farklı bir fiyat görmeniz durumunda lütfen bizimle irtibata geçiniz.

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  ABONE OL

  HAFTANIN İÇERİKLERİ

  Sehatek ile Enerjinizi Verimli Kullanın!

  Sehatek ile Enerjinizi Verimli Kullanın ! 21. yüz yılda endüstrileşmenin lokomotifi hiç şüphesiz enerjidir ve özellikle ülkemizdeki endüstriyel işletmeler için başat maliyetlerin başında enerji gelir...

  Depremler, Yapılar Ve Sosyal Konular Üzerine Bazı Değerlendirmeler

  Bendeniz, 20 yıllık inşaat mühendisiyim. Hem meslek hayatımda, hem de öncesinde üniversite hayatımda, yaşadığım tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yazımda depremle ve yapılarla, sosyal bazı...

  ALES Nedir? ALES Puanı Ne İşe Yarar?

  Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu yazıda ALES sınavı hakkında genel bilgiler vermeyi düşünüyorum. Başka bir yazıda ise kendi Ales tecrübelerimden  bahsedeceğim. Şimdiden, Ales'e girecek herkese...

  Mimari Tasarımın Deprem Dayanımına Etkisi

  Bu yazımızda depreme dayanıklı bir yapının nasıl yapılması gerektiğini, mimari tasarım evresinde yapılan yanlış ve eksiklikleri ve dikkat edilmesi gerekenleri inceleyeceğiz. Binalar genellikle düşey kuvvetleri...

  SON YORUMLAR