Ana Sayfa Sözlük Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Nedir?

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Nedir?

Değerleme Nedir?

“Değerleme” bir varlığın veya gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesidir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Kimdir?

Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerine Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişilerdir.”

Kimler Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Olabilir?

Değerleme Uzmanı, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak olan, Gayrimenkul Değerleme Şirketleri tarafından istihdam edilen, şirketin faaliyet konusunu yakından ilgilendiren şehir ve bölge planlama, mühendislik, işletme-ekonomi, mimarlık, peyzaj mimarlığı gibi alanlarda asgari 4 yıllık üniversite mezunu olan kişilerdir.

Esasen 4 yıllık tüm üniversite mezunları gayrimenkul değerleme uzmanlığı sınavlarına girerek belgeyi almaya hak kazanabilir ancak bankalar öncelikli olarak inşaat mühendisliği, mimarlık, harita mühendisliği ve şehir ve bölge planlama bölümü mezunlarına öncelik veriyor.

Değerleme Uzmanlığı Olmak İçin Hangi Sınavlara Girilmelidir?

  • Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları
  • Gayrimenkul Değerleme Esasları
  • İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi
  • Gayrimenkul Mevzuatı

derslerinden başarılı olmanız gerekmektedir. Lisansı almaya hak kazanmak için bu 4 dersin not ortalaması 60 ve üzeri olmalı, derslerden başarılı sayılmanız için ise ders notunuzun 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınav Başvuruları

Sınava başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, sınava katılacak adaylarda aranacak nitelikler, başvuru evrakının gönderileceği adres, sınav ücreti ve sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiler https://basvuru.spl.com.tr/ sayfasındadır. SPL’nin sistemine kayıt olduktan sonra duyurular ekranını takip ederek sınav başvurularını ve sınavlarınız ile ilgili sonuçları takip edebilirsiniz.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

Tecrübe ve çalışılan şirkete bağlı olmakla birlikte maaşlar değişkenlik göstermektedir. Kuruluşlarda çalışanların maaşları 3.000 TL – 5.000 TL civarlarındadır.

Çözüm ortağı olarak çalışan gayrimenkul değerleme uzmanlarının maaşları ise aldıkları iş durumuna göre değişmektedir. SPL’nin 2019 yılı asgari ücret tarifesine göre %50 değerleme şirketi %50 çözüm ortağı alıyor diyebiliriz.*

2019 YILI GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET TARİFESİ*

1. GRUP | ARSALAR VE TARIM ALANLARI (imarlı veya imarsız) BRÜT ALAN (m2) DEĞERLEME ÜCRETİ (TL)
Bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, sera, özel orman vb. 1 -20.000 688
20.001 -100.000 802
100.001 ve üzeri 965
Arsa 1-1.000 802
1.001-10.000 972
10.001-25.000 1.310
25.001 ve üzeri 1.553
2. GRUP | KONUTLAR VE İŞ YERLERİ BRÜT ALAN (m2) DEĞERLEME ÜCRETİ (TL)
Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis veya büro 1-250 573
251 – 500 715
501- 1.000 858
1.001 -5.000 1.288
5.001 ve üzeri 2.068
Dükkân, plaza, iş merkezi, alışveriş merkezi vb. 1-100 629
101 -500 744
501-2.000 917
2.001-5.000 1.427
5.001-20.000 2.068
20.001 ve üzeri 2.483
2960 sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamındaki yalılar ile aynı kanun kapsamındaki eski eser niteliğinde gayrimenkuller (Tescilli) Tamamı 3.035
3. GRUP | ENERJİ VE AKARYAKIT TESİSLERİ BRÜT ALAN (m2) DEĞERLEME ÜCRETİ (TL)
Akaryakıt istasyonu Tamamı 1.793
Rafineri, akaryakıt depolama tesisleri, diğer enerji tesisleri Tamamı 3.448
4. GRUP | ÜRETİM, DEPOLAMA, ZİRAİ VE SINAİ NİTELİKLİ YAPILAR BRÜT ALAN (m2) DEĞERLEME ÜCRETİ (TL)
İmalathane, atölye, depo, hangar yapıları, fabrika, küçük ve büyükbaş hayvan ve tavuk çiftlikleri vb. 1-500 629
501-2.000 802
2.001-10.000 1.086
10.001-25.000 2.085
25.001 ve üzeri 3.448

 

 

5, GRUP HİZMET AMAÇLI KULLANILAN GAYRİMENKULLER BRÜT ALAN (m2) DEĞERLEME ÜCRETİ (TL)
Hastane, sağlık tesisi, okul, otel, motel, pansiyon, konaklama tesisi, kültür tesisi, kütüphane, sinema salonu, tiyatro salonu, sergi salonu, gösteri merkezleri, düğün salonları, nikâh daireleri, dini ve askeri tesisler, spor tesis ve kompleksi gibi (otoparklar dâhil brüt alan) 1-2.000 1.144
2.001-5.000 1.586
5.001-10.000 2.068
10.001 ve üzeri 2.758
6. GRUP | TOPLU DEĞERLEME TAŞINMAZ ADEDİ DEĞERLEME ÜCRETİ (TL)
1. Grupta yer alan taşınmazlardan, birden fazlasının aynı değerleme raporuna konu olması ve aynı mahalle/köy sınırları içerisinde yer alması halinde yapılacak değerleme Tamamı Değerleme konusu taşınmazlardan, en büyük taşınmaz için değerleme tarifesindeki tam ücret, diğerlerinden her biri için girdiği gruptaki ücretin % 10 ‘u
2. Grupta yer alan taşınmazlardan, aynı değerleme raporuna konu olan ve aynı tarihte ve tek seferde değerleme çalışması yapılan aynı parsel üzerindeki birden fazla bağımsız taşınmazın değerlemesi 2-100 Değerleme konusu taşınmazlardan, en büyük taşınmaz için değerleme tarifesindeki tam ücret, diğerlerinden her biri için girdiği gruptaki ücretin % 7,5’i
101 ve üzeri 4.965
7. GRUP GAYRİMENKUL PROJESİ, GAYRİMENKULE BAĞLI HAK VE FAYDA DEĞERLEMESİ DEĞERLEME ÜCRETİ
Gayrimenkul projesi, gayrimenkule bağlı hak ve fayda değerlemesi Tamamı Belirlenmemiştir.
8 GRUP (ilgili mevzuatın verdiği ölçüde diğer varlıkların değerlemesi) DEĞERLEME ÜCRETİ
Karma yapılar (bütünleyici ve eklenti niteliğindeki makine, ekipman, liman, tersane gibi özellikli varlıklar), tek veya birden fazla parsel üzerine inşa edilmiş farklı nitelikteki yapılardan oluşan karma tesisler Tamamı Belirlenmemiştir.
9. GRUP DAHA ÖNCE DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN YENİDEN DEĞERLEMESİ DEĞERLEME ÜCRETİ
İnşa halindeki gayrimenkulün tamamlanma seviyesinin tespiti amacıyla yapılan değerlemeler Güncel tarifedeki ücretin % 30’u
Daha önce hazırlanmış bir rapora ilişkin olarak, aynı değerleme kuruluşundan rapor tarihini takiben 12 ay içerisinde talep edilecek revize raporlar Güncel tarifedeki ücretin % 50’si
*Bu grup kapsamına giren işlerde, değerlemeye konu gayrimenkulün bütünleyici parça ve eklentisi niteliğindeki varlıklar varsa, bunların değerleme ücreti taraflarca belirlenir. Ana gayrimenkulün değerleme ücreti ise, işbu tarifede yer alan asgari değerleme ücretinden aşağı olmamak üzere belirlenir.

 

 

 

İnş.Müh.Mustafa AKSU
İnş.Müh.Mustafa AKSUhttps://www.sanalsantiye.com
Sanal Şantiye'nin kurucusu, İnşaat Mühendisi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

BUNLARI KAÇIRMA

Faizler Düştü, Konut Projelerinde Fiyatlar %20 Yükseldi

Merkez Bankası yönetiminde gerçekleşen değişimin getirdiği faizlerin indirilmesi sonrasında konut projelerinde fiyatlar %20 oranında arttı. Müteahhitlerin maliyetleri gerekçe göstererek konut projelerinin önemli bir kısmında...