Ana Sayfa Sözlük Mesleki Terimler Sözlüğü #A

Mesleki Terimler Sözlüğü #A

- Reklam-

Mesleki Terimler Sözlüğü #A

Bu serimizde daha önceden instagram hesabımız üzerinden yayınlamış olduğumuz İngilizce mesleki terimler sözlüğü kısmını derleyip burada toplu bir şekilde sizinle paylaşacağız.

Buradaki terimleri Prof.Dr. Baha Vural Kök hocamın notlarından derleyerek oluşturdum buradan kendisine teşekkürlerimi sunarım.

Bu bölümde Türkçe karşılığı “A” harfi ile başlayan terimlerimizi ele alacağız.

Gravity Dam : Ağırlık Baraj

- Reklam-

Geniş kanyon vadiler için uygundur.

Tesir eden dış kuvvetlere ağırlığı ile karşı koyan barajlardır. Baraj duvarının kesiti genel olarak, dik yamuk şeklindedir. Su tarafı 0,05 ile 0,10 eğiminde de yapılabilir. Hava tarafının eğimi 0,70 ile 0,80 civarındadır. Ağırlık barajlarının taban genişliğinin yüksekliğe oranı, yani genişlik oranı 0,70 ile 0,80 oranındadır. Ülkemizdeki 113,5 m yükseklikli Kemer ve 108 m yükseklikli Sarıyer barajları bu tiptendir.

 

 

Gravity Retaining Wall : Ağırlık İstinat Duvarı

Ağırlık (Masif) İstinat Duvarları

Zeminde doğan yanal itkiyi kendi ağırlığıyla karşılamaya çalışan istinat yapılarıdır. Genellikle taş ve beton gibi malzemeden
imal edilirler. Taş ve beton çekme dayanımı düşük malzemeler olduğu için bu tip yapılarda çekme gerilmesine izin verilmez.
Genellikle 4-5 mt ye kadar yapılması önerilen istinat duvarlarıdır.

Masif Beton istinat duvarları

Masif istinat duvarları beton malzemeden imal edildiklerinden ekonomik değillerdir ancak çekme gerilmelerinin yoğun olduğu kısımlara çelik donatı koyularak  duvar kütlesi azaltılabilir. Donatılandırılan bu tip masif beton istinat duvarları, yarı
ağırlık istinat duvarı olarak adlandırılır.

 

Center of Gravity : Ağırlık Merkezi

Ağırlık Merkezinin Bulunması

Homojen yapılı ve simetrik cisimlerde ağırlık merkezi simetri eksenlerinin kesişme noktasındadır. Basit geometrik şekillerin veya basit geometrik şekillere bölünebilen cisimlerin ağırlık merkezleri çizim yolu ile kolaylıkla bulunabilir.

Flow Velocity : Akım(Akış) Hızı

 

Alloy : Alaşım

Alaşım, bir metal elementin en az bir başka element (metal, ametal) birleşmesiyle oluşan homojen karışımıdır. Elde edilen malzeme yine metal karakterli malzeme olur. Alaşımlar karışıma giren metallerin özelliklerinden farklı özellikler gösterirler. En bilinen alaşımlara; tunç (bakır-kalay), pirinç (bakır-çinko), lehim (kalay-kurşun) ve cıva alaşımları olan amalgamlar örnek verilebilir. Alaşımlar, uygulamaların gerektirdiği fiziksel özelliklere sahip malzemeler üretilmesinde yaygın olarak kullanılır.

Gypsum : Alçı

Alçı, alçı taşı dünyanın varoluşundan bu yana bulunan düşük yoğunlukta bir taştır. İşlendikten sonra çok çeşitli kullanımı olan taş, bugün dünyanın birçok ülkesinde ev ve işyerlerinin duvar ve tavan kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır. Yanmazlığı ve dayanıklılığı ile tüm dünyada bina ve yangın sigortası otoriteleri tarafından kabul görmektedir. İnsan yaşamı için toksik olmayan alçı taşı, bitki ve hayvan yaşamını ise destekleyici nitelikte olduğundan iç mekan yapı malzemelerinin temel taşıdır.

Subbase : Alt Temel

Alt Temel Tabakası : Yola gelen yükleri daha ucuz bir yapıyla alt yapıya intikal ettirmek üzere alt yapıyla temel tabakası arasına konulan tabakadır.

Infrastructure : Alt Yapı

Bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik gibi döşemelerin tümüne altyapı denir.

Subgrade : Alt Zemin

Yolun üzerine inşaa edileceği alt zemin tabakası.

Amorphous : Amorf

Amorf katı atomların kararlı bir kristal yapıya sahip olmadığı katılar için kullanılan terim. Yunanca, morphé (şekil) kelimesinden türemiştir. Şekilsiz katı da denmektedir. Amorf katılar, gelişigüzel bir yapı gösterebilirler. Uzun süre beklemede akışkan olduğu gözlenmektedir. Genellikle sıvı halinin ani olarak soğutulmasıyla elde edilirler. Örneğin; cam, lastik ve plastikler bu türdendir. Bu tür maddeler şekilsiz olduğu için amorf grubuna girerler.

 

Fixed Support : Ankastre Mesnet

Ankastre Mesnet

Ankastre mesnetlenen çubuklar, sonsuz rijit bir ortama yer değiştirme yapmayacak şekilde bağlanmıştır. Ankastre mesnette u, v yerdeğiştirmeleri ile φ açısal yerdeğiştirme, yani dönme, sıfırdır.

 

Anchorage: Ankraj

Ankraj, bir eleman ya da donatının, başka malzeme, ortam ya da eleman içerisine sokularak burada sabitlenmesi işlemidir.

 

Asphalt Concrete : Asfalt Betonu 

Asfalt Betonu: Muayyen gradasyondaki agrega ve filler ile asfalt çimentosunun belirli şartlarda karışımından meydana gelen yüksek evsaflı(nitelikli) bir sıcak karışımdır.

 

Moment of Inertia : Atalet(Eylemsizlik) Momenti

Eylemsizlik momenti katı(bükülmez)cisimlerin, kendi rotasyon hareketlerindeki değişime karşı eylemsizliğini gösterir. Duran bir cismin eylemsizliği cismin kütlesi olduğu gibi, dönen bir cismin eylemsizliği de eylemsizlik momentidir. Eylemsizlik momenti kavramı iki başlık altında incelenir. Alan eylemsizlik momenti ve kütlesel eylemsizlik momenti olarak ikiye ayrılır.

 

Mesleki terimler serimizin “A” harfi kısmını bitirdik. Sizde görmek istediğiniz Türkçe karşılığı “A” ile başlayan mesleki terimleri yorum kısmına yazmayı unutmayınız.

Esen Kalın…

Muhammet Talha Salman

- Sanal Şantiye'ye özel indirimli UDEMY eğitimleri-Temelden Çatıya İnşaat Eğitimi - 60 TL Satın Al
TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 50 TL Satın Al
TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 50 TL Satın Al
TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 50 TL Satın Al
Muhammet Talha Salman
Muhammet Talha Salman
Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisiyim. Ülkeme ve milletime hizmet etmek en büyük hayalim ve amacımdır, mühendislik ancak beni amacıma götüren yolda bir araç olabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

BUNLARI KAÇIRMA

Yozgat’a 6 baraj ve 4 gölet yapıldı

Yozgat’a yaptığı yatırımlarla toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam eden Devlet Su İşleri...