Ana Sayfa Ders Notları Yapı Malzemeleri BİNALARDA ISI, SES VE SU YALITIMI

BİNALARDA ISI, SES VE SU YALITIMI

Yalıtım, herhangi bir yalıtım malzemesi kullanılarak, ortamdan dışarı olan enerji akışının indirgenmesidir. Yalıtım malzemelerinin (yalıtkan) çeşitli tipleri vardır:
-Isı akışını indirgemek için, ısıl (termal) yalıtkanlar,
-Elektrik akışını önlemek için, elektrik yalıtkanlar,
-Ses dalgalarını indirgemek için, akustik yalıtkanlar,
Yalıtım İhtiyacının Nedenleri:
Çoğu ülkede, ısıtma ve soğutma işi için oldukça büyük miktarda enerji yani para harcanmaktadır. Evler ve binalar verimli ve doğru bir şekilde yalıtıldığında:
-Enerji verimi artacak ve parasal olarak tasarruf sağlanacaktır.
-Yalıtımın korunması için, ekstra bir güç ve maliyete gerek yoktur, kalıcıdır ve genelde bakım gerektirmez.
-Konforu arttırır. Bina boyunca, sıcaklık dağılımı daha homojen olur.
-Yalıtım, dışardan gelen gürültüyü emdiği için, ses yalıtımı da sağlar.
-Genel bir kazanç olarak da, yalıtım sayesinde ısınma amacı ile yakılan yakıttan çevreye zararlı olan atık gaz geçişi azalmış olur.
Eğer bina kötü yalıtılmış ve kötü havalandırılıyorsa şu işaretler görülür:
-Kış aylarında, taban altı ve tavan aralarında çiğlenme ve donmuş yüzeyler oluşur.
-Yaz aylarında, tavan arası son derece sıcak ve bunaltıcı olur.
Yalıtımın mutlaka tüm bina ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılması gereklidir. Sadece yaşam mekanlarının -yalıtımı, tavan ve taban yalıtımı olmadan doğru yalıtım şekli değildir. Bina ısısının sürekliliğini koruyabilmek için mutlaka ısı kaybı olan tüm alanların saptanması ve yalıtımda göz önünde bulundurulması gereklidir.
Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve ürün standartları:
-Seramik yünü, TS EN 13161
-Cam yünü, TS EN 13162
-Taş yünü, TS EN 13162
-Genleştirilmiş (Expanded) Polistiren (EPS), TS EN 13163
-Ekstrüzyonla Üretilen (Ekstrüde) Polistiren (XPS), TS EN 13164
-Poliüretan (PUR), TS EN 13165
-Fenol Köpüğü, TS EN 13166
-Cam Köpüğü, TS EN 13167
-Mantolama, TS EN 13167
-Çift Cam, TS EN 13168
-Ahşap Lifli Levhalar, TS EN 13169
-Genleştirilmiş Perlit (EPB), TS EN 13170
-Genleştirilmiş Mantar(ICB) TS EN 13171
-Asbest
Tesisatlarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve standartları:
-Camyünü, prEN 14303
-Taşyünü, prEN 14303
-Elastomerik Kauçuk (FEF) prEN 14304
-Cam Köpüğü (CG) prEN 14305
-Kalsiyum Silikat (CS) prEN 14306
-Ekstrüde Polistiren (XPS) prEN 14307
-Poliüretan (PUR / PIR) prEN 14308
-Ekspande Polistiren (EPS), prEN 14309
-Polietilen Köpük (PEF), prEN 14314
-Fenolik Köpük prEN 14315
Su Yalıtımı ve İlgili Malzemeler:
Yapılarda su yalıtımı, suyun veya nemin yapı içine girmesine veya yapı elemanlarını sürekli bir biçimde etkileyerek teknik ve görsel olarak bozmasına engel olmak amacıyla uygulanır. Bu bozulmalardan en sık karşılaşılanı özellikle bodrum katlarda zemin içerisinde mevcut olan suyun temel duvarlarından veya zemin plağından sızarak bina içerisinden rutubete yol açmasıdır. Su yalıtımını kabaca şu gruplara ayırmak mümkündür:
-Topraktan yükselen neme karşı zemin plağının yatay düzlemde yalıtılması (yalıtım örtüleri, drenaj levhası vs. ile)
-Duvarların topraktan yükselen neme karşı yatay düzlemde yalıtılması (duvar bariyeri vs.)
-Zemin seviyesinin altında kalan duvarlara yatay düzlemde etki eden suyun düşey yöndeki elemanlarla yalıtılması (yalıtım örtüleri, drenaj levhası vs. ile)
-Zemin seviyesinin üstünde düşey yöndeki elemanlarda ve çatılarda yalıtım

İdeal bir su yalıtımında; yapının bulunduğu yerdeki iklim, yer altı su seviyesi ve içeriği, yağış miktarı ve cinsi göz önüne alınarak yeterli kalınlıkta su yalıtım katmanı oluşturulur. Su yalıtımını Türkiye’de yaygın olduğu üzere sadece bitümlü boyalarla veya malzemelerle su yalıtımı yapmak artık uluslararası standartlara göre yeterli bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak EPDM (Etilen Propilen Dien Monomer kauçuk) membran , HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) membran, TPO (TermoPlastik Polietilen) membran uygulamaları gibi çağdaş ve uzun süreli çözümler yaygınlaşmaktadır.

Drenaj levhası ayrıca Grobeton yerine alternatif olarak kullanılarak hem zemin plağının yükselen neme karşı korunmasını, hem de Grobetondan ucuz olması ve hızlı döşenmesi sebebiyle maliyetlerin düşürülmesini sağlar.

Su Yalıtımı konusunda yürürlükte olan Standartlardan bazıları:
-TS 3113, 3128, 3440, 3559, 3647, 6571, 6572, EN 13859, EN 13956, EN 13967
-DIN 18195
Önemli Bir Ses Yalıtım Malzemesi ‘Alçıpan’:
Duvar veya asma tavan yapımında kullanılmak üzere alçıdan imal edilmiş iki tarafı kâğıt kaplı olan levha, genel adıyla kartonlu alçı levha. Alçıpan(R) bir marka adı olmakla beraber gündelik dilde “kartonlu alçı levha” karşılığı olarak kullanılır.
Hafif, yangına dayanıklı, ses yalıtkanlığı iyi bir malzeme olan alçı levha, istenilen biçimi alabilirliği, kolay ve çabuk uygulanabilirliği gibi nedenler ile inşaat ve dekorasyon işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Alçıpan, bitişik dairelerin ortak duvarlarında kullanılır. İyi bir ses yalıtım malzemesidir.
Yapı ve Kullanım Yerleri
Alçı levhalar Kimyasal bileşimi CaSO4.1/2 H2O olan alçının iki dayanıklı karton levha arasına dökülerek dondurulması sureti ile üretilir. Üretilen levha kalınlıkları uygulama yerine göre 6-18 mm arasındadır. Farklı kalınlıktaki bu levhalar, 120 ya da 125 cm eninde ve isteğe göre 200 – 450 cm gibi uzunluklarda üretilirler. Alçı levhaların kısa kenarları uygulama yerine göre; küt, pahlı, yarım yuvarlak ya da pahlı yarım yuvarlak biçimde olabilir.
6 mm kalınlıktaki alçı levhalar kolay bükülebilir olmaları sayesinde dekoratif elemanların yapılmasında, 7.5 ve 9.5 mm kalınlıktakiler görece hafif olmaları nedeni ile asma tavanlarda, daha kalın olanları ise bölme duvarları yapımı ve diğer özel uygulamalarda kullanılırlar.
Islak mekanlarda kullanılan kimyasal katkılar ile suya dayanıklılığı arttırılmış, yangın dayanımı gerektiren yerlerde kullanılan yangına dayanıklı, alçı içine eklenen lifler ile fiziksel dayanımı arttırılmış olan özel tipte alçı levhalar da üretilmekte ve kullanılmaktadır.
Önemli Bir Su Yalıtım Malzemesi ‘Membran’:
Binaların suyla temas halindeki bölgelerinde yalıtım amaçlı olarak kullanılan malzemenin genel adıdır. Farklı kalitelerde onlarca çeşit membran türü ve markası vardır.
Temel perde duvarları, toprak dolgusunun yapıldığı andan itibaren sızıntı suları, geçici veya sürekli basınçlı yeraltı sularına maruz kalır.
Temel çevresinde yapılacak drenaj uygulamaları ancak yeraltı suyunun basıncını düşürmede etkili olur; betonun su geçirimsizlik katkıları ile hazırlanması ise tam bir su yalıtımı sağlamaz.
Yalıtılmamış yüzeylerden betonarmenin bünyesine girecek su, çelik donatıda korozyona sebep olup, sonrasında yapının ömrünü kısaltacak sonuçlar doğurur. Polimer-bitüm modifiyeli ürünler ile dışarıdan bohçalama yöntemiyle yapılacak bir su yalıtım uygulaması tüm bu olumsuzlukların önlenmesini sağlar.
Betonarme Teras Çatıların performansı ve uzun ömürlü olması su yalıtımı ve ısı yalıtım tabakalarının konumu dahil birçok faktöre bağlıdır. Geleneksel teras yalıtımında, ısı yalıtımı su yalıtım tabakasının altına ve yapı betonu üzerine yerleştirilir.
Bu sistemde su yalıtım tabakası çatı yapısının geri kalan kısımlarından farklı olarak büyük sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalıp, kolayca kısa sürede bozulabilir.
Ayrıca su yalıtım membranı altında yoğuşma ve hava kabarcıklarını önlemek için yapı betonu ve ısı yalıtımı arasına bir buhar kesici gerekir. Ters teras çatı, ısı yalıtımını su yalıtım membranının üzerine yerleştirerek bu problemleri çözer ve membranı binanın iç kısmındaki sıcaklığa yakın bir sıcaklıkta tutarak hasardan korur, ömrünü uzatır.
Yapıların su yalıtımında kullanılmakta olan çeşitli yalıtım malzemeleri arasında bitümlü su yalıtım örtüle­rinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Dünya üzerinde su yalıtımı amacıyla en çok kullanılan malzeme olan bitümlü su yalıtım örtüleri, zaman içinde değişim ve gelişime uğramıştır.
Geçmişin okside bitümlü örtüleri, yerle­rini izopak bitümlü su yalıtım örtülerine bırakırken bunların daha işlevsel ve detaya özgü olanları da Bahçe Teraslar için bitki köklerine dayanıklı su yalıtım örtüleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Genelde sıradan su yalıtım malzemeleri ile kaplanmış çatı yüzeylerinin üzerine koruyucu beton, şap gibi katmanlar uygulanarak bitki köklerinin tahrip edici etkisi ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Fakat birçok bitki kökü türü bu uygulamaları delerek ilerleyebiliyor ya da zamanla oluşan çatlaklardan rahatça geçebiliyor.

Avatar
Ömer Koçar
Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Şu an Diyarbakır'da Erensan İnşaat adlı firmada staj yapmaktayım.

1 YORUM

  1. Merhaba,

    Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve ürün standartlarından bahsetmişsiniz. Canlı sıva denen bir malzeme buldum. %55 ısı ve %35 ses yalıtımı yaptığı yazıyor. Bu konuda bilginiz var mı? Çok güzel desenleri var fakat henüz karar veremedim. Üreticisi wobermarket fiyatları da çok uygun geldi. Yorumlarınızı bekliyorum, teşekkürler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

BUNLARI KAÇIRMA

İnci ve Uludağ Sözlük’ün %50’si Ergünkent İnşaat’a Satıldı

Sözlük konseptinin popülerinden olan İnci ve Uludağ Sözlük’ün %50 hissesi, Ergünkent İnşaat tarafından satın alındı. Bursa merkezli bir inşaat firması olan Ergünkent Yönetim Kurulu...