Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat Teknolojisi Kaba Sıva Kitabı. Bu kitap ile şantiyelerinizde sıva yapılacak yüzeyi hazırlamayı, mastar yapmayı ve kaba sıvayı kuralına uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol edebileceksiniz.

Kaba sıva; bina yapım esnasında, duvarlar yapıldıktan sonra duvarların dış etkilerden,
( yağmur, don, güneş gibi) korunması, binanın ömrünü uzatması gibi unsurların yanında sıva
ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzeyin elde edilmesi için gerekli olan bir uygulamadır.

Amaçlar
1. Kaba sıva harcını doğru ve kuralına uygun olarak hazırlanması
2. Sıva yapılacak yüzeyi doğru ve kuralına uygun olarak hazırlayabileceksiniz.
3. Mastarlıkları (ano) doğru ve kuralına uygun olarak yapılması.
4. El ile kaba sıvayı doğru ve kuralına uygun olarak yapılması.
5. Makine ile kaba sıvayı doğru ve kuralına uygun olarak yapılması.

 

Kitabın içeriği ise şöyle:

AÇIKLAMALAR iii
GİRİŞ 1
ÖĞRENME FAALİYETİ – 1 3
1 KABA SIVA HARCI HAZIRLAMA 3
1 1 Araçlar 3
1 1 1 Tanımı 4
1 1 2 Çeşitleri 4
1 1 3 Görevleri 5
1 1 4 Kullanım Kuralları 11
1 2 Gereçler 12
1 2 1 Tanımı 12
1 2 2 Çeşitleri 12
1 2 3 Kullanıldığı Yerler 14
1 3 Araç-Gereçlerin Hazırlanması 15
1 4 Kaba Sıva Harcı Hazırlanması 16
UYGULAMA FAALİYETİ 24
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 27
ÖĞRENME FAALİYETİ – 2 28
2 SIVA YAPILACAK YÜZEYİ HAZIRLAMA 28
2 1 Sıva Yapılacak Yüzey 28
2 1 1 Tanımı 28
2 1 2 Çeşitleri 29
2 2 Sıva Yapılacak Yüzeyi Hazırlama Kuralları 29
2 3 Sıva Yapılacak Yüzeyi Hazırlamada İş Sırası 29
2 4 Sıva Yapılacak Yüzeyin Hazırlanması 29
UYGULAMA FAALİYETİ 37
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 39
ÖĞRENME FAALİYETİ – 3 40
3 MASTARLIK (ANO) YAPMA 40
3 1 Mastarlık (Ano) 40
3 1 1 Tanımı 41
3 1 2 Amacı 41
3 2 Mastarlık (Ano) Yapma Kuralları 41
3 3 Mastarlık (Ano) Yapmada İşlem Sırası 42
3 4 Mastarlık (Ano) Yapılması 43
UYGULAMA FAALİYETİ 54
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 57
ÖĞRENME FAALİYETİ – 4 58
4 EL İLE KABA SIVA YAPMA 58
4 1 Kaba Sıva 58
4 1 1 Tanım 58
4 1 2 Amacı 59
4 2 El İle Kaba Sıva Yapma Kuralları 59
4 3 El İle Kaba Sıva Yapmada İşlem Sırası 60
4 4 El İle Kaba Sıva Yapılması 60
4 4 1 Düz Yüzeye Kaba Sıva Yapımı 60
4 4 2 Kolon, Pencere ve Kapı Merkezlerin Yapılması 67
UYGULAMA FAALİYETİ 74
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 78
ÖĞRENME FAALİYETi – 5 79
5 MAKİNE İLE KABA SIVA YAPMA 79
5 1 Makine İle Kaba Sıva 80
5 1 1 Tanımı 81
5 1 2 Amacı 81
5 2 Makine İle Kaba Sıva Yapma Kuralları 81
5 3 Makine İle Kaba Sıva Yapmada İşlem Sırası 82
5 4 Makine İle Kaba Sıva Yapılması 83
UYGULAMA FAALİYETİ 93
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 95
MODÜL DEĞERLENDİRME 96
CEVAP ANAHTARLARI 99
KAYNAKÇA 101

Kitabı indirmek için tıklayın.

Bu içeriğimi puanlar mısın?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here