More

  Ana Sayfa Güncel Haberler Kimler Şantiye Şefi Olabilir?

  Kimler Şantiye Şefi Olabilir?

  23/09/2020 tarihli güncelleme ile kimler şantiye şefi olabilir?

  Şantiye şefi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 2 Haziran’da yürürlüğe girecek olan yönetmeliğe göre aşağıdaki meslek grupları şantiye şefi olabilecekler.

  2 Mart 2019’da yayımlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmeliğe göre:

  Şantiye şefi olabilecekler.

  Şantiye şefliği ile ilgili detaylara değinelim:

  • Şantiye şefleri en fazla 5 iş üstlenebilir.
  • Şantiye şefleri yalnızca bulundukları ilde şantiye şefliği üstlenebilir.
  • Başka bir işte tam zamanlı çalışanlar şantiye şefi olamaz.
  • Aynı parselde bulunan tüm yapılar tek iş olarak sayılır.
  • Mimar ve mühendislerin aynı anda üsteleneceği toplam inşaat alanı 30.000 m2’yi geçemez. Ancak tek bir ruhsata bağlı işte m2 sınırı aranmıyor.
  • Bakanlıkça belirlenen mimarlık ve mühendislik hizmetlerine esas yapı sınıflarından birinci, ikinci ve üçüncü sınıf yapılardan, bodrumları ile birlikte toplam beş katı ve yapı inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçmeyenlerde teknik öğretmenler, 1.500 metrekareyi geçmeyenlerde ise teknikerler meslek alanlarına uygun olarak şantiye şefliğini üstlenebilir. ( https://www.sanalsantiye.com/santiye-sefleri-hakkinda-yonetmelikte-yurutmenin-durdurulmasi-karari-verildi/ )
  • Spor tesisleri, sinema, tiyatro, konser salonu, kongre merkezi, müze, eğitim kurumu, yurt, sağlık tesisi, haberleşme ve ulaşım tesisleri, itfaiye, karakol, kışla, cezaevi, enerji üretim ve dağıtım tesisleri, kuleler, hangar yapılarında mimar veya inşaat mühendisi şantiye şefi olabilecek.
  • Palplanş, kazık, zemin ankrajı, deprem yalıtımı ve benzeri temel sistemleri ve iksa yapıları ile kazı işlerinde, jet-grout, zemin sıkıştırma ve benzeri zemin iyileştirme işlerinde, yıkım işlerinde, kayadan oyma depo işlerinde, ayaklı su depoları işlerinde, deprem yalıtımlı bina işlerinde, ardgermeli-öngermeli yapı elemanı içeren bina işlerinde yalnızca inşaat mühendisleri şantiye şefi olabilecek.

  ŞANTİYE ŞEFLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2019 İNCELE

  Şantiye Şefliğinden Nasıl İstifa Edilir?

  Şantiye Şefliği Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin 5. fıkrasında şöyle der:

  • Şantiye şefinin görevden ayrılmak istemesi halinde, aynı gün içerisinde ilgili idaresine yazılı olarak; yapı müteahhidine ise noter aracılığıyla veya müteahhidin tebligata elverişli elektronik adresine bildirmesi gerekir.
  - Advertisement -

  Yani istifa ederken idare ve yapı müteahhidine bildirilmesi gerekmektedir.

  Şantiye Şefliği ile ilgili elektronik işlemler hangi web sayfasından yapılır?

  https://uyds.yds.gov.tr/ adresinden şantiye şefliği ile ilgili tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.


  30/12/2018 tarihli Güncelleme:

  29 Aralık 2018 Tarih 30640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” e göre;

  • Teknik Öğretmenler 13.500 m2’ye kadar,
  • Teknikerler 8.500 m2’ye kadar
  • Teknisyenler 3.500 m2’ye kadar

  ve 3B Yapı sınıfında kadar (3b dahil) olan yapılarda, yapı denetim kuruluşlarında yardımcı kontrol elemanı olarak görev alabilecek.

  Teknik öğretmenler ve teknikerlerin yine 3B yapı sınıfına kadar olan yapılarda şantiye şefi olabilmesi hususunda ise henüz somut bir örnek olmaması sebebiyle kesin bir cevap verememekteyiz ancak sayfanın en altına da eklediğimiz Bakanlığın CİMER başvuru cevabına göre Şantiye Şefliği yapabilmesinde herhangi bir engel kalmadığını belirtebiliriz. Önümüzdeki günlerde durum netleşince tekrar bir güncelleme ile durumu siz değerli takipçilerimizle paylaşacağız.


  15/09/2018 tarihli haber güncellemesi:

  18/05/2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11.05.2018 tarih ve 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18. 19. 20. 21. Maddeleri ile 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununda değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler sonucunda teknik öğretmenler ve teknikerler “belirli sınırlamalar altında”  01/01/2019 tarihinden itibaren yardımcı kontrol elemanı olarak yapı denetim firmalarında görev alabilecekler. Bunun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün web sitesinde yer alan duyuruya ve Bakanlığın 06.07.2018 tarih 118756 sayılı BİMER başvuru cevabına göre teknik öğretmenler ve teknikerlerin yine belirli sınırlamalar altında şantiye şefliği yapabileceğinden bahsediliyor. [Kaynaklar:3,4]


  TMMOB’un 28.02.2014 tarihli haberine göre;

  Danıştay 6. Daire Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için TMMOB tarafından açılan davada ara kararını verdi. Mahkeme, teknik öğretmen ve teknikerlerin şantiye şefliği yapabilmesini düzenleyen maddelerin yürütmesini durdurdu.

  Danıştay 6. Daire, Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğin 10 maddesinin 1. fıkrasında yer alan “veya bunlara ilişkin teknik öğretmen veya tekniker” ibaresi, 14. fıkrasının tümü ile 15. fıkrasının “ve teknik öğretmen unvanlı teknik personelin” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına, dava konusu edilen diğer madde ve ibareler yönünden ise yürütmenin durdurulması isteminin reddine oybirliği ile karar verdi.

  TMMOB tarafından açılan davada; 16 Aralık 2010 tarih 27787 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğin” 1, 2, ve 5 (eksik düzenleme nedeniyle) 10. maddenin 1, 2, 5, 14 ve 15 fıkralarının ve 10. maddenin 12. fıkrasında geçen “binanın kullanım amacına uygun olarak “ibaresi ile mühendis veya mimar arasındaki “veya” ibaresinin iptaline, öncelikle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle dava açılmıştı.

  İlgili Mahkeme Kararı:

  http://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/a88782a54fa44d4_ek.pdf?tipi=80&turu=H&sube=0

  Not: Yeni yönetmelikle birlikte Danıştay kararı güncelliğini  yitirdi.


  1 Ocak 2019’da yürürlüğe giren “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”’de şantiye şefi tanımı şu şekilde güncellendi:

  Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis, mimar, teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip teknik personeli,”

  bu tanıma göre belirli sınırlamalar altında (m2 ve yapı sınıfı gibi) teknik öğretmen ve teknikerlerin şantiye şefi olabilmesinin önü açıldı.


  Not: Şantiye Şefliği yetkisi sınırı mühendis ve mimarlar için 30.000 m2 veya 5 adet şantiyedir. Yapım işi tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde ise 30.000 m2 sınırı aranmaz.


  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 06.07.2018 tarih 118756 sayılı BİMER başvuru cevabı:

  Görsel Kaynak: https://www.facebook.com/groups/instek/permalink/10156151623113462/

  Tekniker ve Yapı Öğretmenlerinin şantiye şefliği yapıp yapamayacağı hakkında Bakanlığın CİMER başvuru cevabı – 1 Kaynak: https://www.facebook.com/groups/instek/permalink/10156419827923462/

  Tekniker ve Yapı Öğretmenlerinin şantiye şefliği yapıp yapamayacağı hakkında Bakanlığın CİMER başvuru cevabı – 2 Kaynak: https://www.facebook.com/groups/instek/permalink/10156419827923462/

  Kaynaklar:
  [1] http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9633
  [2] http://izmir.imo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=4530&tipi=2&sube=16#.U5_2u5RZVMk
  [3] http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180518.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180518.htm
  [4] http://yapiisleri.csb.gov.tr/yapi-denetim-sisteminde-degisiklik-haber-226042

  Bloga e-posta ile abone ol

  Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

  Diğer 617 aboneye katılın

  – Sanal Şantiye’ye Özel İndirimli Eğitimler (Eylül 2020) –

  – Mühendis Akademi Eğitimleri –

  → TBDY 2018’e göre SAP2000 Eğitimi – 60 TL Satın Al


  → TBDY 2018’e göre ETABS Eğitimi – 60 TL Satın Al


  TEKLA STRUCTURES Eğitimi – 50 TL(Bu Aya Özel)  Satın Al


  MSPROJECT Eğitimi – 50 TL(Bu Aya Özel)  Satın Al


  → REVIT Architecture Eğitimi – 60 TL Satın Al


  Revit Structure Eğitimi – 45.99 TL(Kaçıranlar İçin)  Satın Al


  → Sta4CAD Eğitimi – 50 TL Satın Al

  ⇒ Sıfırdan İleri Seviye Statik Proje Okuma ve Yorumlama Eğitimi – 40 TL Satın Al


  ⇒ Yapım İşi İhalesine Hazırlık Süreci (Metraj Eğitimi) – 36.99 TL Satın Al


  ⇒ Sıfırdan 2018 TBDY Göre IdeCAD v10 Eğitimi – 36.99 TL Satın Al


  ⇒ SAP200, ETABS, Sta4CAD ile Statik Proje Eğitimi – 50 TL Satın Al


  ⇒ Temelden Çatıya İnşaat Eğitimi – 60 TL Satın Al


  ⇒ 2018 TBDY Göre STA4CAD Eğitimi – 40 TL Satın Al


  *Listedeki fiyattan farklı bir fiyat görmeniz durumunda lütfen bizimle irtibata geçiniz.

  38 YORUM

  1. BİNLERCE TEKNİKER YETİŞTİREN YÜKSEK OKUL VAR EML+2 YILLIK KENDİ BRAŞINDA MEZUN KİŞİLER 5-6 YIL EĞİTİM ALIRDA NASIL OLURDA YETKİSİ OLMAZ ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL O OKULLARA GİDENLER SIRF MERAKLARINI GİDERMEK İÇİNMİ OKUYORLAR HİÇ DÜŞÜNEN VARMI BİZ KİMİZ BİLEN VARMI BU NE SAYĞISIZLIKTIR YETER YETER YETER
   ARTIK BİZDE VARIZ BURDAYIZ YOK HÜKMÜNDE DEĞİLİZ O KADAR

  2. inşaat mühendisliği dışında kalanların hiçbiri şantiye şefliği yapamaz…bu zamana kadar yapılan yapılarda yıkılanların %86 sının şantiye şefleri mimar-makine mühendisi – elektrik mühendisi ve diğerleridir… şantiye şefleri inşaat mühendisi olan yapıların % 14 ü yıkıldı ve bunlarda depremde yıkılanlar… durduk yere çökmediler…

  3. Bu bi haksızlık. Adaletsizlik. Inşaat Teknikerlerine hoe bakan zihniyete yazık. Ara eleman olarak kullanın işi saniyede Tekniker cevirsin. Ama gel gelelim adamlara bir hal bile verme..ya şantiye sefligine elektrik makine mühendisi ne alaka.onlar ne anlar kafadan, inceden. Ülkemizdeki bir diğer adaletsizlik ise is güvenliği Uzmanlığına adamlar biyoloji kimya okuyana bu yetkiyi veriyi. Insaat noktasinda yalnis ya bu adamlar ne anlar inşaattan. Bu tip kararlar uygun değil. .

   • Arkadaşım sen santiye sefligi ve isg yi ne saniyorsun? Makine ve Elektrik muhendisi senin insaatcinin gordugunden daha yuksek bir matematik ve fizik bilgisine sahip. Insaatta da mukavemet bilgisi makine muhendislerinde yukarida deil insaatcilarin. Ya malzeme bilgisi sen insaatta kullandigin demirin nesini biliyorsun. ? Almadigin egitim hakkinda cok fazla yorum yapma. Makine muhendisligi Mechanical Engineering diye gecer. Bunu hic dusundun mu acaba neden. Mekanik nedir bu sorularin cevabini ogren. Insaat yapmak sadece sahaya hakim olmak degildir. Bilgi ve matematik gerektirir. Muhendislik egitimleri hic kolay degil. 4-5yil kafa patlatiyorsun. Bu emegin bi karsiligi olacak. Teknikerlere gelince aldiklari egitimi yapi sanat liselerinde daha fazlasiyla veriyorlar. Gocunanlar varsa 81 ilde uni var muhendislik okuyabilirler. (Bende Teknikerlikten Muhendislige yukselen Bir MAKINA MUHENDISIYIM. )

    • bende inşaat teknikerliğinden mühendisliğe geçen biriyim ve myo larda inşaat teknoleji bölümü mühendisliğin neredeyse bütün derslerini veriyorlar yüzeysel olarak bu kadar aç gözlü olmayın bir sürü tekniker arkadaşımız var benden daha çok bilgiye tecrübeye sahip teknikerlerde var yanlış düşünüyorsunuz aç gözlü olmayın !

   • Kardeş sen inşaatın hic bir seyinde anlamamışsın biz makine mühendisleri inşaatın mekanigini yapmakla meşguluz isimiz insaat odaklı oldugu icin hakkimiz var sen insaat teknikerlerine neden hak verilmiyor diye sorguluyorsun git bi arastir insaat muhendisinin ne kadar onemi var gel gor ki sen teknikere neden hak verilmedigini sorguluyorsun soruyorum hayatinda hic diferansiyel gordunmu mukavemet malzeme bilgisi gordunmu birakta makina muhendisligi şantiye şefi olsun o kadar zor ve parlak bir bolumun gelecegin mesleklerinden olması icten bile degil.ki zaten makina sektoru cok gelismis ve revacta bir durumda.

    • Gel ben sana difiransiyel,diskiriminant,determinat anlatayim muhendismissinya !
     Yada Mukavemet,Akiskanlar Mekanigi Anlatayim
     Yada Ne Biliyim Hidrolik Anlatayim
     Insaat Muhendisleri Ve Mimarlarin Snatiye Sefligi Konularina Bir Itirazim Olamaz,Nihayetinde Insaat Teknikeriyim ( Ha istenirse cebimden Bozuk Para Gibi Cikartirim Oda Ayri )
     Ama Kalkip Elektrik Makina vs muhendisliklerin Santiye Sefligini Olayin Saglamlik Noktasina Baglayan Zihniyet Sadece Egosuna Yenilmis Ezik Muhendis fikridir.
     Elektrik,Makina vs Muhendislerinden Santiye Sefi Olmaz !
     Ha Biz Teknikerlerden De Olmaz Diyorsaniz eyvallah Der Gider Sirket Acaririz Mimari Muhendisi de yanimizda calistiririz.
     Misal Aziz Yildirim,Nihat Ozdemir ( ikisindede muh Yazar lakin ikiside teknikerdir daha sayayimmi )
     Birakin bu isleri meslegini iyi yapan herkeze saygi duyun

  4. ŞİMDİ KAMUDA BİNLERCE TEKNİKER ARKADAŞIMA TRİLYONLUK İNŞAAT İŞLERİN KONTROLLUĞUNU VEYA YAPI DENETİMLİĞİNİ YAPTIRIYORLAR. BU HUSUS KONTROL YÖNETMENLİĞİNDE DE VAR. AMA TEKNİKER EMEKLİ OLDUKTAN SONRA NE ŞANTİYE ŞEFLİĞİ YAPABİLİYOR, NEDE MÜTEAHHİTLİK. BENCE BELİ BİR M2 KADAR TEKNİKER MESLEKTAŞLARIMIZ ŞANTİYE ŞEFLİĞİ VE MÜTEAHHİTLİK YAPABİLMELİ EN AZINDAN MİSAL 12 DERSLİKLİ BİR İLKÖĞRETİM OKULU GİBİ, BEN ÖYLE KENDİNİ YETİŞTİRMİŞ TEKNİKERLERİ BİLİYORUM ABARTI GİBİ OLMASIN MÜHENDİS VE MİMARLAR ONUN EMRİ ALTINDA ÇALIŞIYOR. TEKNİKER ARA ELEMANDIR YAŞAMI BOYUNCA VE TECRÜBELERİ İLE ZAMANLA ARA ELEMANLIKTAN TERFİ ETMELİDİR. SAYGILARIMLA BAHATTİN KÖSE 25 YILLIK İNŞAAT TEKNİKERİ.

  5. YAKINDA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ NEDEN ŞANTİYE ŞEFLİĞİ HAKKI VERİLMEDİ DİYE HAK ARAYIP MAHKEMEDE KAZANACAKLAR. TMMO NE KADAR AÇ KALMIŞ DA YEMEMİŞ İÇMEMİŞ TEKİKERLER İÇİN MAHKEME AÇMIŞ BRAVO PEKİ SANA ŞANTİYEDE ELİN KOLUN OLACAK ELEMAN YENİ MEZUN MESLEKTAŞIN MI? YOKSA MAHKEME KARARI İLE SOKAKTAN BİR ADAM MI? O KADAR İŞİ GÖRECEK AVRUPADA 1 MÜHENDİSE 20 TEKNİKER DÜŞERKEN TÜRKİYEDE KARİYER BENCİLLERİ YÜZÜNDEN GÖZÜ AÇ İLKESİZ KİŞİLİKLER YÜZÜNDEN
   DÜŞÜLEN DURUMA BAKIN YAPTIĞIN İŞ 1948 DE ALMAN STANDARTLARI BİLE DEĞİL BULDUĞUN NE ÜRETTİĞİN NE NEYİ KİMLE BÖLÜŞEMİYORUZ. AYIP YA HELE TEKDER BU SAHNE KARŞISINDA İLANLA AÇIKLAYIP SEYREDİYOR İŞTE BİZİM ÜLKEMİZ İNSANI KÜLTÜRÜ SÖRMÜSÜ OLMAYINCA BİTER.
   BAM TELİNE BASTIYSAK KUSURA BAKMAYIN AFFALO SAKIN YANLIŞ ANLAMAYIN BİR DEN ÇOK HAKSIZLIĞI DİLE GETİREYİM DEDİM.

  6. Mimar ve insaat muhendislerinin isi sadece yapi tasarlamak ve onu yapmak bunun uzerine yillarca egitim aliyorlar. Ama makina muhendisi ve elektrik muhendisleri farkli bir cok dalda egitim aliyor ve is yapabiliyorlar. Santiye sefligi kesinlikle bu muhendisliklere verilmemeli. İnsaat teknikerleri sizden daha cok hakediyor en azindan onlara belli bir m2 verilebilir yada adet limiti konabilir.

   • aç gözlü olmayın bu kadar piyasada herkes biliyor şantiye şeflerini şantiyenin nerede oldugunu bile bilmazler burda gelirler dayılanırlar yok edebiyat mezunu şantiye şefi olsun bi ara gitde inşaat teknolejisi alanının derslerine gir araştır

    Yorumu Cevapla

    • Araştır birader sana betonarme sorusu sorsak çözebilecek misin ? Teknikerlerin betonarmesini de gördük. Bir kolon Kiriş hesaplaması yapabilecek misin ? Konuşmak için konuşmayın

  7. Dostlar selamlar,
   Çevre mühendisiyim, fakat bu mesleği hiç yapmadım. Hayatım yol, köprü, sanat yapıları, havaalanı vs.altyapı işlerinde geçti. Becerikli bir insansın ki herhalde çoğu şantiyelerde gayriresmi Şantiye şefliği yaptım. İşim gereği çok inşaat mühendisi ile temas halinde idim.
   Sonuç: Şantiye şefi kesinlikle en az 5 yıl aynı işte tecrübeli “İnşaat mühendisi veya mimar olmalı”. İnanın kendilerinden çok şey öğrendim; bakış açıları, işe nasıl yaklaşacakları, çözüm önerileri, mukavemet, statik vs bu teknik insanlarda var. O nedenle bu işler hafife alınacak işler değil. Ben şuanda alaylı bir İnşaat mühendisi yım. Dünyaya bir daha gelsem İnşaat mühendisi olarak gelirim. Saygılar. Kısaca bu işler çocuk oyuncağı değil…

   • Ne kadarda alçak gönüllüsün. Alaylı Mühendis. Biz neyiz? 53 yaşındayım, kendimi bildim bileli şantiyeler deyim, 31 yıllık İnşaat Teknikeri ve Şantiye Yöneticisiyim. Önceden Şantiye Şefiyim diyordum, Şimdi Şantiye Yöneticisiyim. Boşuna konuşmayın, Mühendis ve Mimar Kardeşlerim Kendi karınlarını doyurmak için Bir projeden copy pass ile bir çok projeyi kakalamışlardır. Eski Projeci Mühendis arkadaşlar bilir bunu. Bugün O hakkının verilmesi gereken saygı değer Diplomalarınızı 3 kuruşa satarak yerlerini bile bilmediğiniz 5 şantiyeye şantiye şefi oluyorsunuz. Şantiyeden Bihabersiniz. İşini gerçekten Yapan Proje Müdürlerini ve Gerçek İnşaat Mühendisi Şantiye Şeflerini Tenzih ediyorum. Bu gerçek Mühendislere saygım sonsuz. En başta Rahmetli İnşaat Mühendisi babam olmak üzere. Evet Tekniker Arkadaşlar laf atıp aradan sıyrılamazsınız Sn Çevre Mühendisi Alaylı Mühendis Arkadaşım. Sahada İnşaat Teknikerleri olmaz ise, Şantiyede İnşaat Teknikerleri olmaz ise O kendini beğenen ve sadece Diplomasına güvenen Mühendis arkadaşların Kalfalar ve Ustalar tarafından nasıl Madara edildiğini gören ve yaşayan kişiyim ben. 1924 de-1960-1970-1999 da da Mühendisler vardı. Odalar vardı. 1999 depreminde daha sonraki Simav depreminde Van depreminde Mühendislerin çizmediği 5 katlı üç katlı binalar çöktü değimli. Üç kuruşluk proje parasına Demircilere Kolon ve Etriye sıkılaştırmalarının yaptırılamadığı günlerden geliyorum ben. Ne derseniz deyin Bu işlerin Suçlusu Meslek Odaları ve Küçük düşünen Mimar ve Mühendis beyinlerdir. Günah keçisi de biz İnşaat Teknikerleriyiz. Abilerimiz olan Mühendis ve Mimarların satışına gelmiş ezilen arada bile olmayan yetkisiz ama etkili Teknikerleriz. Şunu sakın yanlış anlamayın Tepkim Alaylı Çevre mühendisi arkadaşım ve onun gibi düşünen beceriksiz ve bilgisiz yarım bilgi ile şantiyeleri dolduramayan Mühendis ve Mimarlara. Ayrıca Sevgili boş Tekniker arkadaşlarıma. Yoksa gerçekten İşinin Ehli olan Mühendis ve Mimar Proje Müdürleri ve şantiye şeflerine hiç bir şey söyleyemem. Biz Teknikerler Şantiyede sahada Etkinliğimiz kadar yetkimizin de olmasını istiyoruz. Devlet vermese bile Birçok Mühendis arkadaşımız bilirki Yetkili Şantiye Şeflerinin Yetkisiz en Etkili yardımcıları bizleriz. O yüzden bilineni saklamaya ve bilineni gizlemeye gerek yok. Şantiye Şefliği bizimde hakkımız bu hak bir şekilde İnşaat Teknikerlerinin olacaktır.

  8. hak olan haklıya geri verildi doğru olanda buydu teknikerlerinde belirli sınırlamalar altında şantiye şefliği yapabileceğine inanıyorum . nice mühendislere taş cıkaracak tekniker ve teknik öğretmenler tanıyorum bence birbirimizin ekmeğinde gözümüz olmamalıo hepimiz aynı yolun yolcusuyuz aslında

   • Olur mu hiç???? Proje çizilsin Ankara dan şurdaki burdaki çizim ofislerinden gelsin mühendisinin önüne baksın göz ucuyla tamam mukavemet statik desin teklif alsın öğlen yemek yemeklerinde yapı şirketleriyle mühendislik tecrübesiyle :)) patronu da tavladı mı tmm gelsin 7000_10000 TL şefim ben hesabı ver eline şimdi teknıkerle yada tekniker görünümlü formene uğrassınlar mekanik, hafriyat, kalıp, çelik, kolon, kiriş.,yevmiye,yakıt,siğorta giriş cıkış, iş güvenliği, kontrol müh tavlama, kapının lentosuna kadar sorumlu ol ne güzel mühendislik ben ac gözlülük için istemiyorum hakkımı istiyorum vermek istemiyorsan o zaman gel senle yapalım bi zahmet sahata şu yapıyı……

    • Ya kardeşim sen ne diyorsun? Çizdiğiniz projelere iyice baktınız mı? Konuşturmayın insanı. Önce kendi gözünde ki çöpü gör ondan sonra başkalarının gözüne bak. Biz Teknikerler olarak Projeciyiz demiyoruz. Bizim işimiz sizin doğru ve anlaşılır, tüm detayları çözülmüş projeleri uygulamaktır. Bunu da siz Mühendislerden en iyi şekilde uygulayan biziz. Hatta sizin o havalarla çizdiğiniz detayların eksiklerini düzeltenler de biziz. Buradan olmuyor. Şantiyeye gel. O tozun çamurun içine, Betonun yanına gel. Demirin bağlandığı döşemede kolona ve kiriş kalıbının içine nasıl indirildiği ana gel. Makinaları geç Etriye kolu ile nasıl etriye bükülür onu gör. Kürek bile nasıl tutulur kazma ile nasıl temel kazılır onu bir gör sahada ondan sonra gel. Ben 32 yıllık inşaat teknikeriyim. Benim gözlerim ne mühendisler ve ne mimarlar gördü, bastığı yeri göremeyen çivi 5*10 üzerine atlayan Mühendisler, O yüzden lütfen sahaya gel orada konuşalım.

  9. ARKADAŞLAR BEN BİR YAPI ÖĞRETMENİYİM ÖNCELİKLE EĞİTİM SİSTEMİNİN YARATTIĞI BU DÜZENSİZLİĞİ ŞİMDİ TMMOB NİN ÜSTÜNE SUÇ ATMAKLA DÜZLTMEYE ÇALIŞMAK DOĞRU DEĞİL. BAŞTAN BUNU SÖYLEMEK İSTİYORUM İKİNCİSİ MADEM YAPI ÖĞRETMENLERİ VE TEKNİK ELEMANLAR DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ KADAR İŞE YARAMIYOR NEDEN BU İNSANLARA MÜHENDİSLİK HAKKI VERİYORSUNUZ ÜÇÜNCÜSÜ 10 YILLIK ŞANTİYE TECRÜBEM VAR BURAYA GEÇİP AHKAM KESEN MALZEME BİLGİSİ DİFERRANSİYEL MATEMATİK FİZİK KİMYA STATİK AKIŞKANLAR MEKANİĞİ MUKAVEMET VS VS VS BİLİYOR MUSUNUZ DA KONUŞUYORSUNUZ DİYEN YENİ YETMELERİ ŞANTİYE ALANINA BEKLERİZ ŞUAN BULUNDUĞUM ŞANTİYEDE ŞANTİYE ŞEFİNDEN SONRA Kİ EN YETKİLİ KİŞİ BENİM PROJE BEDELİ 36 MİLYON TL SİZİN BU BURNUNUZU KIVIRARAK BAHSETTİĞİNİZ ARA ELEMANLAR İSTESE SİZİ TEK ÇIRPIDA YERİN DİBİNE SOKAR ŞEFLİK 15 GÜNDE BİR GELİP DURUM NE DİYİP GÜNEŞ GÖZLÜĞÜYLE ŞANTİYE SAHASINDA İKİ TUR ATIP OFİS DE ÇAY İÇMEKSE HEPİMİZ BİRER ŞEFİZ KİMSENİN YETKİ VERMESİNE GEREK YOK SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR ASLINDA AMA DAHA FAZLA UZATMAK İSTEMİYORUM BUNCA EMEK VEREN TEKNİK ÖĞRETMENLERE TEKNİKERLERE VS BİRAZCIK SAYGI VE HAK İSTİYORUZ NASIL Kİ MÜHENDİS VE MİMARLARA İHTİYAÇ VARSA EMİN OLUN BİZLERE DE O KADAR İHTİYAÇ VAR SADECE BUNUN FARKINA VARALIM YETER

  10. Arkadaşım sizlere katiliyorum. Öncelikle elma ile armutu ayırt etmek gerekiyor. Tüm muhendisliklerin temeli matematik fizik kimya dir.ozaman yaptığımız yapılara şeflik yapacaklar bunlardan baskasi olamaz!!!!.15 yillik şantiye hayatımda detay çözdüm fakat dediginiz denklemleri difransiyel vs çözmedim çünkü böyle bir hesap la karşılaşmadım. Bu hesaplar yapı dizayn edilirken yapılır.santiye mevcut proje üzerinden standartlara uygun şekilde yaptirilmalidir esas konuda budur. Elekrrik mühendisi ts500 den ne anlar.alani değil.yada mak. Mühendisinin fark etmez. Inşaat dedikmi müh.teknikeri yapı öğretmeni ilgilendirir. Diğerleri beton yerleştirmede uygulanması gereken prosedürü bilmez.standartlara vs.hakim değildir . Bu anormal değildir.gayer olması gereken bir durumdur. Mühendisi ve mimar yapiyo dizayn eder . Projeye uygunluğunu işi birisi yurutmelidir. Bu neden inşaat teknikeri olmuyor??? Inşaat bilgisi diğer mühendislik dallarindan daha yeterlidir. Herkez inşaatı hafife alır. Santiye olarak Çok ağır sartlarda çalışıyoruz . Elini taşın altına koyandan bahsediyorum .

  11. Özel okullar çıktı mertlik bozuldu ,artık her isteyen istediği ünvana sahip olabileceği bölümü seçip, okuyabiliyor .
   Boşuna nefesinizi tüketmeyin ülkemizde, adamın kürküne bakılarak değer veriliyor, ben bir inşaat teknisyeniyim 1980 İstanbul Yapı Meslek lisesinden mezunum ve 37 yıllık bir teknik eleman olarak sektörün içinde şantiyelerdeyim , o eski müh.,mim , ve teknikerler yok artık , sorumsuz ,kendini beğenmiş , insanlar var ,tabi bunlar şantiyelere girince hadleri kendilerine bildiriliyor, teknik elemanlar olmazsa ,olmaz , şantiye , şantiyecilik olmaz , teknik eleman kendini sürekli yenilemeli ,yenilikleri , teknolojileri takip etmeli ,kendini sürekli yenilemelidir. işin özü budur.

  12. Şantiye şefliği 2008 yılında uygulanmaya başlandı.kalksın şantiye şefliği sorun ortadan çözülsün.kim yapacak ben yapacak o yapmıcak sorun çözülsün.ortada ekmek var paylaşmayı bilmiyorsan.ekmekte ortadan kalksın.yani şantiye şefliği uygulanmasın…

  13. Arkaşlar malesef mukavemet diferansiyel denklem vs. ara ve en temel mühendislik derslerini bilmek sizi şantiye şefliği yapacak yeterliliğe getirmez..!!! Neymiş makine elektrik mühendisleri temel statik mukavemet biliyorlarmış o yüzden yapabilirlermiş miş! o zaman bende o dersleri görüyorum inşaat mühendisi olarak bana da onların yetkileri verilsin fabrikalarda üretim atölyelerinde nasıl sizce de saçma değil mi.?
   Betonarme, Yapı Statiği, Zemin mekaniği, Deprem mühendisliği, Yapı dinamiği ve diğer alan derslerimiz bunlar çok ciddi derslerdir bunları bilmiyorsuz arkadaşlar gerçekçi olun..
   Onların yeri şantiye şefliği değil üretim alanları asıl onlara bu yetkiyi vererek hem inşaat hemde onların kendi sektörünü zora sokuyorlar kesinlikle betonun B sinden anlamayanlara yapısal deprem mühendisliğinin tek konusundan zerre fikri olmayan makine elektrik mühendislerinin ve diğer tekniker ve öğretmenlerin şantiye şefliği yapması uygun değil değil değil…!!!! boşuna kendinizi kandırmayın inşaat işi çok ciddi bir iştir. beton atıldıktan sonra geri dönüşüde olmaz.! o nedenle işini hakkı ile yapan İnşaat mühendisleri hariç kimseye bu yetki verilmemeli…. deprem ülkesiyiz doğru düşünmemiz gerekir.! İnşaat mühendisleri de artık şapkayı önüne alıp gerçekleri kabul edip biraz sektörü daha iyiye götürmek için kafa yormalı ve ciddi adımlar atmalı yoksa işte yetkilerimize böyle farklı sektörlerden kayma yaparlar.

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  ABONE OL

  HAFTANIN İÇERİKLERİ

  Şıklıkla Rahatlığı Bir Arada Sunan Bir Tarz: Art Deco

  Bu yazımızda "Art Deco" tarzının karakteristik özelliklerini, mimarideki etkisini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Yaşam alanlarımız tarzımızdan kişiliğimize kadar bizden birçok izler taşır. Kimi insanlar evinde rahatlığı...

  Örneklerle Schmidt Çekici (Beton Test Çekici) Deneyi

  Schmidt çekici(Schmidt Hammer),betonun basınç dayanımını yaklaşık olarak bulmada kullanılan tahribatsız bir yöntemdir. Karot alma işleminin pahalı ve zaman alıcı olması, beton basınç dayanımı bulunacak...

  Cumhuriyetimizin 97. Yılı Kutlu Olsun.

  Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan sonra başlatmış olduğu Kurtuluş Şavaşı’nın zaferle sonuçlanmasından sonra, 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milletimize verilmiş...

  Adım Adım Eyfel Kulesi Yapımı

  Bu yazımızda Paris'in en önemli simgelerinden olan Eyfel Kulesi'ni inceleyeceğiz. Öncelikle, yapım aşamalarında çekilmiş Eyfel Kulesi fotoğraflarından oluşturduğumuz galeriye göz atalım. Eyfel Kulesi (Fransızca: La...

  SON YORUMLAR

  • İnşaat Mühendisleri, Mimarlar İçin İndirimli Online Eğitimler ⇒İNCELE
  +