Etiket: taşıyıcı sistem

Taşıyıcı Sistemlerde “KÖTÜ”ler

  ...Sınırlı sünek sistemler kötüdür. ...Karma sistemler kötüdür. ...Kirişsiz döşemeli sistemler kötüdür. ...Üst katlara çıktıkça küçülen kolon/perde ebatları kötüdür. ... Aynı aks boyunca değişen kiriş ebatları kötüdür. ...Döşemede farklı, kiriş...

Taşıyıcı Sistem Yedeklemesi

Taşıyıcı Sistem Yedeklemesi; taşıyıcı sistemin görevi, düşey ve yatay yükler altında yapıyı ayakta tutmaktır. Yatay yük neticesinde kolonların bir kısmi kapasite kaybına uğrarsa (hasar görürse)...