Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik Etüt Rapor Örnekleri (Hepsi Tek Linkte)

Rapordan Alıntı;

“Bu çalışma kapsamında inceleme alanında yüzeyleyen jeolojik birimlerin yanal ve düşey yöndeki değişimleri, morfo-tektonik özellikleri, yapısal özellikleri, mühendislik ve jeoteknik parametreleri ile dinamik-elastik parametreleri saptamak amacıyla, jeomorfolojik, jeolojik, jeofizik ve jeoteknik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Jeolojik, jeofizik ve jeoteknik parametreler karşılaştırılmış ve inceleme alanında yüzeyleyen birimlerin tüm özellikleri ortaya çıkarılarak yerleşim ve yapılaşma açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen tüm bulgularla birlikte bölgenin doğal afet tehlike ve riski değerlendirilerek yerleşime uygunluk değerlendirilmesi yapılmış ve imar planı revizyonuna esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanmıştır.

İnceleme alanında mevcut durumda yapılaşma bulunmaktadır. Bitişik parsellerde konut türü yapılaşmalar bulunmaktadır Bu planlama sonucunda inceleme alanında ticari türü yapı yapılması planlanmaktadır. ”

Kaynak Site: http://www.medeniyetmuhendisleri.com/jeolojijeofizik-muhendisligi/jeolojikjeofizikjeoteknik-etut-rapor-ornekleri-hepsi-tek-linkte-t2350.0.html

İndirme Linki;

Ekran Görüntüleri;

Bu içeriğimi puanlar mısın?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here