İnşaat Mühendisliği ile ilgili mesleki ingilizce kelimeler listesi. Katkıda bulunmak isterseniz yorum olarak yazabilirsiniz.

 • Accelerator(hızlandırıcı.beton prizinin hızlandırılması için kullanılan katkı maddesi.kalsiyumklorid vb.)
 • of set(
 • hardening(betonun geçen zamanla,özellikle birkaç haftaiçinde sertleşmesi)
 • Retarders(geciktirici)
 • Air-entraining(hava sürükleyici)
 • Foaming(köpüren)
 • Pozzolana(İtalya^da volkanik küllerin kiraçle karıştırılmasından elde edilen hidrolik çimento.yapay olarak kil ve siltin pişirilip öğütülmesinden elde edilir.)
 • Blast-furaace slag(yüksek fırın cürufu)
 • Pulverized (%99u 0.25mm den olacak şekilde öğütülmüş.)
 • Inhibitors(önleyici,durdurucu)
 • Expand( genleşmiş)
 • Permeability(geçirgenlik)
 • Workability(işlenebilirlik)
 • Plasticizers(plastikleştiriciler)
 • Grouting(enjeksiyon)
 • high-alumina cement(yüksek alüminyum çimentosu.çabuk sertleşen,yüksek miktarda alümina(alüminyumoksit)içeren çimento.asit ve sülfata karşı çok dayanıklı.)
 • Portland
 • Formwork(kalıp, kalıp yapısı)
 • Gravity(yerçekimi)
 • Gravity dam(ağırlık barajı)
 • Whisked
 • Thermally(termal)
 • İnsulating(yalıtım)
 • Structural(yapısal)
 • Aluminium(alüminyum)
 • Aerated(gazbeton)
 • Slag(cüruf)
 • Dam(baraj)
 • Hydration(hidrasyon)
 • Capillary(kılcal)
 • Asphalt(asfalt)
 • Prestressing(öngerilme)
 • Transfer(öngermeli betonda, betonun gerilmeye maruz kalması ve yükün bir kısmının çelikten betona transferi.)
 • Creep(sünme.malzemenin gerilme altında tedrici artan kalıcı deformasyonu)
 • Shrinkage(büzülme.öngerme kaybına sebep olabilir.)
 • re­inforced concrete(betonarme.donatılı beton)
 • cross-section(enkesit)
 • neutral(nötr,tarafsız)
 • deflections(yük altında elastik eğilme)
 • abutments(köprü ayağı,kemer ayağı)
 • thrust(itki,itme kuvveti)
 • jack(kriko.öngerme tellerine kuvvet uygulayan mekanızma)
 • precast(önyapım ,öndöküm.beton ve betonarme elemanların son kullanım yerlerine yerleştirilmeden önce üretilmesi ve kür edilmesi)
 • deck(betonu dökülmemiş döşeme kalıbı)
 • motorway(otoyol)
 • span(açıklık)
 • economical(ekonomik)
 • heat-cured
 • beam(kiriş)
 • site(inşaat sahası)
 • tendon(gergi.betona basınç öngerilmesini verengergi teli,çelik gergi çubuğu)
 • cable(asma köprüde kullanılan kablo)
 • bond(yapışma,adezyon)
 • anchorage(ankrajı sağlayan donanımın tamamı)
 • transport
 • No-fines
 • Slab(döşeme plağı)
 • Pier(iskele)
 • Quay(kıyı şeridine paralel rıhtım)
 • break­water(dalgakıran)
 • tiling(fayans)
 • services
 • duct(tesisat kanalı)
 • lift(asansör,kolon veya perde duvarda beton döküm sırasında bir defada dökülen beton yüksekliği…)
 • mortar(harç,sıva yapmak)
 • cob(
 • permafrost(devamlı don halindeki zemin.)
 • tunnel(tünel)
 • air-inflated(
 • temporary(geçici)
 • reservoir(rezervuar)
 • film(bir malzemenin 0.25mm^den kalın olmayan tabakası,ince tabaka)
 • pressure(basınç)
 • stabilized(stabilize,toprağın sıkılaştırılıp hareketinin önlenmesi)
 • excavating(kazı)
 • face(yüz,cephe,görünüş)
 • backacter(makinanın gövdesine doğru kazı yapan kazıcı,ters kepçe)
 • dragline(sallama kepçe ekskavatör,uzun bumu olan ekskavatörün üzerine monte edilmiş özel kepçe)
 • grab(kavrama kepçe,malzemeyi kavrayarak içine alan kepçe ile donatılmış kreyn)
 • Intemal-combustion(içten yanmalı)
 • Loaders(loder,yükleyici)
 • Dumping area(boşaltma alanı)
 • Fill(mevcut bir zemin kotunun yükseltilmesi için eklenen herhangi bir malzeme.)
 • Bulldozers(buldozer)
 • Rubber-tyred bowl(pnömatik lastik tekerlekli silindir)
 • Scrapers(skreyper,zemin kazan taşıyan ve istenen yere boşaltan,tesviye eden toprak işi makinesi)
 • pusher tractor(skreyperi toprak kazma işi sırasında iten paletli traktör)
 • struck capacity(silme kapasite,örneğin;ekskavatör kepçesinin su doldurularak kapasite ölçümü)
 • Belt(kayış,bant,kemer)
 • Dumper(damperli kamyon)
 • Articulate(mafsallı, mafsal ile bağlamak)
 • Pedestrian(yaya)
 • joist(döşeme ve çatı plağı taşıyan basit kiriş)
 • rip-rap(riprap;akarsu tabanı ve kıyılarının oyulmalardan korunması için döşenen irili ufaklı taşlar)
 • multi-storey(çok katlı)
 • bearing(taşıma kapasitesi)
 • bearing pressure(yük/alan)
 • topping(asmolen döşemede asmolen üstünü örten beton dökümü.tesviye betonu…)
 • hollow(delik,boşluk)
 • basement(bodrum katı)
 • by-law(yerel yasa,tüzük)
 • grader(greyder;toprağı kazmak ve yaymak için istenen açıya ayarlanabilen bıçağı olan yol yapım makinesi,derin kazı yapamaz.)
 • harrow(tırmık)
 • air strip(küçük havaalanı,uçak pisti)
 • pavement(kaldırım)
 • flexible(esnek)
 • rigid(rijit)
 • specification(şartname,beyanname,ayrıntılarıyla belirtme)
 • lane(şerit)
 • road(yol)
 • shoulder(banket.betonda kalıptaki şişme veya oynama nedeniyle oluşan istenmeyen çıkıntılar)
 • toll(tesisin kurulması için ödenen ücret)
 • multi-lane(çok şeritli)
 • drilling(sondaj yapmak)
 • Ventila­tion(havalandırma)
 • Blast(patlatmadan doğan şiddetli hava basıncı)
 • Equipment(ekipman,donanım)
 • Face(yüz,ayna ,görünüş)
 • Gunite(shotcrete,püskürtme beton)
 • Shift(vardiya,işçi ekibi)
 • Rotating
 • cutting bit(kesici uç)
 • vibration(betonun sıkıştırılması için titreşim)
 • hydraulic
 • filtered
 • irrigation(sulama,tarım için arazide su dağıtımı)
 • barrage(bağlama,uzun alçak nehir barajı)
 • generated
 • scour(su akımı veya dalgalarla oluşan aşınma,erozyon)
 • piping(borulama)
 • uplift(baraj gibi su basıncını çok büyük olduğu yerlerde,zemine sızan su nedeniyle oluşan kaldırma kuvveti)
 • permeability(geçirimlilik)
 • cutoff(su sızmasının önlenmesi için zemin seviyesi altına yapılan duvar,beton perde)
 • immersed tube(batık tüp.su altına açılan bir yatağa indirilen karayolu,demiryolu ya da her ikisinin de içinden geçeceği tünel)
 • trench(hendek.zemin cinsine göre yanları dik veya şevli,iksalı veya çıplak olabilir)
 • dredge(su yatağının tabanındaki ve banketindeki malzemenin kazılıp çıkarılması işlemi)
 • gradient(tamamlanmış yapı eğimi)
 • obstruction(
 • maintenance(bakım,malzemelerin bakımı)
 • toll(tesisin kullanılması için ödenen ücret)
 • vehicle(insan ve eşya taşıyan araç)
 • deck(köprü tabliyesi,üstü kapatılmayan döşeme,güverte,betonu dökülmemiş döşeme kalıbı)
 • preliminary design(ön tasarım)
 • pilot(daha büyüğünü gerçekleştirmeden önce deneyim için yapılan işlem)
 • sewer(kanalizasyon hattı)
 • submarine
 • shipping(nakliyat)
 • dump(atık malzemenin yasadışı olarak boşaltıldığı alan)
 • pore(delik)
 • runoff(yüzeysel akış)
 • beaver board(elyaf plaka.ahşap elyafından üretilmiş plaka)
 • culvert(menfez)
 • bag work(torba tahkimat.deniz ve akarsu kıyılarının oyulmaya karşı korunması için kuru beton veya çakıllarla doldurulmuş torbalarla yapılan tahkimat)
 • Jetty(küçük iskele)
 • Pile(kazık)
 • Levee(taşkın seddesi)

 

 

4 YORUM

 1. unless otherwise — aksi gerekmedikçe
  vendor — bayii
  brand — marka
  diminish — azaltmak, eksiltmek
  alter — revize etmek, değiştirmek
  miscellaneous — çeşitli
  furnished — döşenmiş
  shoring — iksa
  bolt — cıvata
  coating — boyama,sıvama
  sealent — derz dolgusu
  railing — korkuluk
  abbreviations — kısaltmalar
  domestic — evsel
  sanitary — hijyenik, temiz (su hatları için)
  native — yerli,doğal
  premises — şahıs veya kamu arazisi
  afford — mali gücü yeterli olma durumu
  hauling — kamyon taşımacılığı
  adequate — yeterli sayıda
  disposal — uzaklaştırma (hafriyat)
  well – kuyu
  borrow pit — Ariyet Ocağı (Malzeme alınan ocak)
  slab on grade — sıkışmış zemin üzerine dökülen tesviye betonu
  embankment — toprak dolgu
  vicinity — çevresi, civarı
  barrow — el arabası
  pit — çukur

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here