Etiket: iş hukuku

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri – İnşaat Hukuku

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜNÜN HUKUKİ SONUÇLARI Kat karşılığı (arsa payı karşılığı) inşaat sözleşmeleri hukuki niteliği itibariyle taşınmaz satım sözleşmesi ile eser sözleşmesini bir...

İhbar Tazminatı Nedir?- İş Hukuku

İHBAR TAZMİNATI İhbar tazminatı , belirli süreli iş sözleşmesinin haklı bir sebep olmaksızın feshi halinde, sözleşmeyi fesheden tarafından ödenmesi gereken tazminattır. İş Kanununun 17. maddesinde...

İş Hukuku-Sendikal Tazminat

Sendikal tazminat, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda sendika özgürlüğünün güvencesi olarak düzenlenen bir tazminat türüdür. İşçiler, çalıştıkları iş kolunda faaliyet gösteren diledikleri sendikaya üye...

İş Hukuku- Rekabet Yasağı Sözleşmesi

Rekabet yasağı sözleşmesi, hizmet sözleşmesi sona erdiğinde kişinin aynı sektörde başka bir firmada çalışılmasını engellediği için, çalışanlar üzerinde işsiz kalma kaygısı ve bir çeşit...

İş Hukuku-Yıllık İzin Hakkı

Bir işyerinde 1 yıllık çalışma süresini dolduran işçi, yıllık izne ayrılmaya hak kazanır. Kanunda yıllık izin süresinin; 1 yıldan 5 yıla kadar çalışmış olan...

İş Hukuku – Mobbing Nedir?

Mobbing kısaca bir işyerinde bir veya birden fazla kimse tarafından, bir çalışana belli bir amaçla ve sistematik bir şekilde uygulanan tedirginlik, korku, yılgınlık, bunalım,...