Ana Sayfa Ders Notları Geoteknik TBDY 2018 Göre Örnek Bir Taşıma Gücü Kapasitesi Hesabı

TBDY 2018 Göre Örnek Bir Taşıma Gücü Kapasitesi Hesabı

- Reklam-

TBDY 2018 Göre Örnek Bir Taşıma Gücü Kapasitesi Hesabı

Bu yazımda sizlere TBDY 2018 Kapsamında Yüzeysel Bir Temelin Taşıma Gücü Kapasitesi Hesabını bir örnekle basitçe anlatmak istiyorum.

Taşıma gücü her hangi bir zemin katmanının mukavemetini yitirmeden taşıyabileceği basınca denir. Bulunan bu taşıma gücü yapının statik (1,4G+1,6Q) ve dinamik etkiler (G+Q+E)  altında oluşturduğu basınçla karşılaştırılır ve taşıma gücü kapasitesi yorumlanır.

Hesap yapılırken kesinlikle kazı ağırlığı yapı ağırlığından çıkarılmaz. Formülün orta kısmında bulunan sürşarj etkisi yapının taşıma gücü kapasitesini zaten arttırmaktadır. Ancak siz yapı ağırlığından kazı ağırlığını çıkarırsanız formülün bu kısmında kullanılan katkıyı iki kez kullanıp güvenli tarafta kalmazsınız. Bu yüzden konsolidasyon oturması hesapları dışında hiç bir hesapta yapı ağırlığından kazı ağırlığı çıkarılmaz, çıkarılmamalıdır.

- Reklam-

Yüzeysel temeller için taşıma gücü kapasitesi yönetmelikte de belirtilmiş olduğu gibi, zeminin kohezyonuna, içsel sürtünme açısına ve zeminin üzerine oturacağı temelin uzunluğu, genişliğine ve yapılacak temel kazısının derinliğine bağlıdır.

Taşıma gücü kapasitesinin yüksek olması sizin emniyetli bir yapı yapacağınız anlamına gelmez. (sıvılaşma, farklı oturma, yüksek oturma miktarları) Temel tasarımı oturmanın sınırlandırılması ve dönmenin engellenmesi (dinamik etkiler altında) ilkesi ile yapılır.

Hesap temelin oturduğu zemin katmanı için yapılır. Ancak farklı bir noktada taşıma gücü hesabı yapmak istiyorsanız. Temeli ½ kuralına uygun olarak oraya indirip işlemleri buna göre yapmanız gerekir.

Taşıma Gücü hesabını basit bir örnek üzerinden anlatalım.

Yapı Bilgileri Zemin Profili ve Zemin Parametreleri Şu Şekildedir;

 

Örneğimize içsel sürtünme açısı ve kohezyon değerlerini azaltarak başlayalım;

c’  = c * 2/3 = 2,1*2/3 = 1,4 t/m²

Φ’ = Φ* 2/3 =15*2/3 = 10° olarak hesaplanır.

Sırası ile TBDY 2018’e göre tüm değerleri hesaplayalım.

Nq= e^(π*tan(10)) * tan²(45+5)

Nq= 2,718 ^ (3,14 * 0,176) * tan²(50)

Nq= 2,718 ^ (0,552) * (1,192)²

Nq= 1,74* 1,42 = 2,471 olarak bulunur.

Nc= (Nq-1) * cot Φ’

Nc= (2,47-1) * cot 10

Nc= 1,471 * 5,671

Nc= 8,345 olarak bulunur.

Nγ= 2(Nq-1) tan Φ’

Nγ= 2(2,471-1 ) tan 10

Nγ= 2,942 *0,176

Nγ= 0,519 olarak bulunur.

 

q= γ*Df  (Y.A.S.S  3 metrede olduğundan Taşıma gücü hesaplanan zeminin özgül ağırlığı kullanıldı başka bir durumda temel 3,5 metrede olsaydı, q değeri efektif olarak kullanılması gerekirdi. (γsat-1)

q=2,2*1,8 = 3,96 t/m2

Kp= tan²(45+5)

Kp= tan²(50)

Kp= 1,192² = 1,42 olarak bulunur.

sq=sγ= 1+0,1 * Kp (B/L)

sq=sγ= 1+0,1 * 1,42 (9/17)

sq=sγ= 1+0,1 * 1,42(0,529)

sq=sγ= 1+0,075 = 1,075 olarak bulunur.

sc= 1+0,2 * Kp (B/L)

sc = 1+0,2 * 1,42 (9/17)

sc = 1+0,2 * 1,42(0,529)

sc = 1+0,150 = 1,150 olarak bulunur.

dq= dγ= 1+0,1 * Kp^0,5 * (Df/B)

dq= dγ= 1+0,1 * 1,42^0,5 * (2,2/9)

dq= dγ= 1+0,1 * 1,192 * (0,244)

dq= dγ= 1+0,029=1,029 olarak bulunur.

dc=1+0,2 * Kp^0,5 * (Df/B)

dc= 1+0,2 * 1,42^0,5 * (2,2/9)

dc= 1+0,2 * 1,192 * (0,244)

dc= 1+0,029 = 1,058 olarak bulunur.

Bulduğumuz tüm verileri bir tablo halinde gösterecek olursak;

NOT:  Hesabı yapılan örnekte i, g ve b  çarpanlarının hesabı yapılmamıştır.Bu hesaplamaların yapılması için yükün, temelin veya zeminin eğimli olması gerekir. Bu gibi spesifik durumlar karşımıza neredeyse hiç çıkmadığından tüm çarpanlar 1 olarak kabul edilir dolayısıyla hesaba etkisi olmayacaktır.

Görsel TBDY 2018 16. Bölümden alınmıştır. TBDY 2018’i buradan indirebilirsiniz.

qk=c’*Nc*sc*dc+ q*Nq*sq*dq+0,5*γ*B’*Nγ* sγ*dγ

qk= 1,4*8,345*1,150*1,058 + 3,96*2,471*1,075*1,029 + 0,5*1,8*9*0,519*1,075*1,029

qk= (14,214) + (10,824) + (4,65) = 29,70 t/m2   

qt= qk/1,4 = 29,70/1,4 = 21,22 t/m2

9,88 t/m2 < 21,22 t/m2             q0s= Statik  (1,4 G + 1,6 Q) <qt

11,46 t/m2 < 21,22 t/m2            q0d= Dinamik (G+Q+E)  <qt

Taşıma gücü kapasitesi yeterlidir.

Veysel Nejat Sarıcı

İnşaat Mühendisi

0505 048 94 05

- Sanal Şantiye'ye özel indirimli UDEMY eğitimleri-Temelden Çatıya İnşaat Eğitimi - 60 TL Satın Al
TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 50 TL Satın Al
TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 50 TL Satın Al
TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 50 TL Satın Al
İnş.Müh.Veysel Nejat Sarıcı
İnş.Müh.Veysel Nejat Sarıcı
İnşaat Mühendisi - İzmir

4 YORUM

  1. Df yapılacak inşaatın toplam (yükseklik cinsinden) kazı miktarıdır. Örneğin temel alt kotunuz -2.00 metrede tabi zemin kotu ise -0.50 de olsun. Burada yapılacak kazı 1.5 metredir, Df kazı miktarını 1.5 metre olarak almak uygun olacaktır.

  2. Merhaba, Sahanın tamamını hafredip temeli oluşturduğumuz yeni kota kurduğumuzda (temelimiz gömülü olmuyorsa) Df oluşan yeni duruma göremi alınmalı yoksa hafredilen kazı yüksekliği olarak mı alınmalı

  3. Temel üst kotu En düşük tabii zemin kotunun üzerinde olamaz. Bu yüzden Temelin gömülü olmaması durumunu anlayamadım.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

BUNLARI KAÇIRMA

Rijitlik Nedir? Neden önemlidir?

Rijitlik nedir? sorusuna geçmeden önce rijitlik kavramı üzerinde biraz yoğunlaşalım, rijitlik tahmin edebileceğiniz üzere İngilizce kökenli bir kelime olan rigidity kelimesinden geliyor. Rigidity kelime...