TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 13-14-15 Kasım 2013 tarihinde 5. Çelik Yapılar Sempozyumu İstanbul’da düzenlenmişti. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 44. Dönem Çalışma Programı kapsamında, 6. Çelik Yapılar Sempozyumu’nu Eskişehir Şubesi ile İstanbul Şubesi’nin birlikte 15-16-17 Ekim 2015 tarihinde Eskişehir’de düzenlenmesine karar vermiştir.

Geçen bu süre içinde yurtiçi ve yurt dışında “Çelik Yapılar” konusunda 5. Çelik Yapılar Sempozyumu’nda ele alınmış olan konu başlıkları altında birçok gelişmenin olduğu açıktır. Bu gelişmelere önemli bir örnek Avrupa Birliği’nin ilgili organlarınca “Çelik Yapılar” konusunda hazırlanmış olan standartların Türk Standartları Enstitüsü tarafından tercüme dahi edilmeden, gerekli ön çalışmaları yapılmadan ulusal endüstrimize entegrasyonu yapılmaya çalışılmıştır.

Ayrıca, 5. Çelik Yapılar Sempozyumu programı içinde yer almayan, ancak bu sempozyumda programa alınmasında oldukça yarar görülen iki önemli konu başlığına da “Diğer Çelik Yapılar” ve “Çelik Yapılar Eğitimi ve Eksik Olan Güncel Bilgi Gereksinimleri, Projelendirme ile İmalat Arasındaki İlişkiler ve İlgili Yönetmelikler”e de yer verilmiştir.

Bu içeriğimi puanlar mısın?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here