Ana Sayfa Kamu Mühendis - Mimar - Tekniker İlanları Bartın İl Özel İdaresi İnşaat Mühendisi ve Peyzaj Mimarı Alacak

Bartın İl Özel İdaresi İnşaat Mühendisi ve Peyzaj Mimarı Alacak

Bartın İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı. Buna göre 1’er adet inşaat mühendisi, endüstri mühendisi ve peyzaj mimarı alımı yapılacak.

ALINACAK PERSONEL ÜNVANLARI

S.NO Personelin Unvanı Aranan Şartlar (Eğitim)  Kadro Sayısı Hizmet Sınıfı
1 Mühendis Endüstri Mühendisliği Bölümünden Mezun Olmak 1 THS
2 Mühendis İnşaat Mühendisliği Bölümünden Mezun Olmak 1 THS
3 Mimar Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Mezun Olmak 1 THS

 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
3- Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak,
4- Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(!) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7- Sınavı kazanan adayın Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup, güvenlik araştırması
sonucu olumlu çıkmayan aday sözleşmeli personel olarak ataması yapılmayacaktır.
8- İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. maddesinde “İl
Özel İdaresinin görev alanı İl sınırını kapsar” hükmüne istinaden İlimize bağlı 3 ilçenin herhangi birinde İl Özel
İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,
9- Son 1 yıl BARTIN İlinde ikamet ediyor olmak, Bunu Nüfus Müdürlüğünden alacağı yazıyla belgelendirmek.

ÖZEL ŞARTLAR

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ; Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
üniversitelerin “Endüstri Mühendisliği” bölümünden lisans seviyesinde mezun olmak. Araştırmacı, dinamik
ve çözüm odaklı olmak, raporlama ve iş takibi yönü kuvvetli olmak. Stratejik Planlama Yönetimi ile ilgili belgesi bulunmak, ISO 9001 2015 Kapasite eğitimi ile Proje Döngüsü eğitimi almış olmak ve İyi derecede
İngilizce bilmek.

İNŞAAT MÜHENDİSİ; Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“İnşaat mühendisliği” bölümünden lisans seviyesinde mezunu olmak. En az (C) seviyesinde iş güvenliği
uzmanlığı belgesi bulunmak. Yapım İşleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, hakediş
hazırlayabilmek, Statik Proje hazırlayabilmek, mesleki konularla ilgili program dillerini (Sap2000 İdecad,
Sta4cad ve Autocad ) programlarını biliyor olmak tercih nedeni olacaktır.

PEYZAJ MİMARI; Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“Peyzaj Mimarlığı” bölümünden lisans seviyesinde mezunu olmak. Net Cad ve Auto Cad programlarını
kullanmak, Teknik Şartname, keşif, metraj ve maliyetlendirme konularına hâkim olmak, Proje Döngüsü
Eğitimi almış olmak, CED raporu yazıyor olabilmek, iyi derecede İngilizce bilmek, Office programları bilmek.

BAŞVURU ŞEKLİ

Müracaat işlemleri [email protected] adresinden ya da Bartın il Özel İdaresi İnsan Kaynaklarından temin edilecek başvuru formuyla 2 ile 12 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: dpb.gov.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Reklam-

BUNLARI KAÇIRMA

Gayrimenkulde Gelişen Trendler 2020 Avrupa Raporu açıklandı

Gayrimenkul Sektöründe Gelişen Trendler 2020 Avrupa Raporu’na göre politik ve ekonomik dalgalanmalara rağmen gayrimenkul sektörünün talep gören bir yatırım olmaya devam edeceği bildirildi. Gayrimenkul sektörüne...