More

  Ana Sayfa İş Güvenliği Covid-19 Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının Sorumluluğu

  Covid-19 Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının Sorumluluğu

  Bu makalede Avukat Yaren Didem Özşenol "COVİD-19 KAPSAMINDA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UZMANININ SORUMLULUĞU" konusunda detaylı bilgiler sunmuştur.

  COVİD-19 KAPSAMINDA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UZMANININ SORUMLULUĞU

  Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (yeni tip koronavirüs), Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (salgın) hastalık statüsüne alınmıştır. Bu salgın hastalığın iş yerinde herhangi bir kişide ortaya çıkması sonucu işverenin iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında sorumlu tutulup tutulamayacağı ise tartışma konusudur.

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu meslek hastalığını “Mesleki risklere maruz kalma sonucu ortaya çıkan hastalık”, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ise Madde 14 ile “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.” şeklinde tanımlamaktadır.

  İş Kazası Tanımı

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş kazasını “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay”, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ise Madde 13 ile “Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, …, Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır” şeklinde tanımlamaktadır.

  Tanımdan yola çıkılarak iş kazası hakkında iş yeri veya iş kaynaklı meydana gelen ani olay nedeniyle zarar meydana gelmesi; meslek hastalığı hakkında gerçekleştirilen iş nedeniyle süreç içerisinde bu işe bağlı ortaya çıkan hastalık şeklinde tanımlanabilir.

  Covid 19 için Meslek Hastalığı tanısı konulabilir mi?

  O halde sağlık çalışanı veya sağlık hizmetlerinde çalışanların (güvenlik, hizmetli, şoför, sekreter, vb.) solunum yollarına, göz mukozasına ya da açık yaralarına hastanın öksürük, hapşırık ve diğer vücut sıvılarının sıçraması ya da bulaşması halleri ani gelişen bir durum olması nedeniyle iş kazası kapsamına girmektedir. Bu şekilde aniden gelişen bir olay olmaksızın özellikle sağlık hizmetlerinde çalışanlara Covid-19 tanısı konulması halinde hastalığın yapılan işle yakın bağı gözetildiğinde ise meslek hastalığı bildirimi yapılmalıdır.

  - Advertisement -

  Yargıtay kararlarında da belirli kriterler doğrultusunda salgın hastalık nedeniyle işçinin ölümü halinde, iş kazası değerlendirmesi yapılmaktadır.

  6331 sayılı kanun işverenlere İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş yerinde gerekli koruma tedbirlerini alma yükümlülüğü getirmektedir. Bu yükümlülüklere uygun davranılması halinde çalışanın Covid-19 hastalığını iş yerinden kapmadığı da anlaşılıyorsa aradaki illiyet bağı kesileceği için iş kazası sorumluluğundan da bahsedilemeyecektir.

  İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlarının Sorumlulukları

  İşverenin yükümlülüklerinin yanı sıra kanun işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarına da sorumluluklar yüklemektedir. Ancak bu sorumluluğun kapsamı; göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirmekle sınırlıdır. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesi, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesi işverenin sorumluluğundadır.

  Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir. Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınır.

  Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve bu kişiler hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu hakları saklıdır. Açılan davada, kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğu mahkeme kararıyla tespit edilen kişinin belgesi altı ay süreyle askıya alınır.

  Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

  İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

  Sonuç

  Her ne kadar iş yerinde maruz kalınan ortam veya başka bir işçinin hastalık taşıması nedeniyle söz konusu hastalığa yakalanılsa da SGK tarafından 07/05/2020 tarihinde yayımlanan 2020/12 sayılı Genelge ile COVİD-19 hakkında “COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir.” Denilerek hastalık, iş kazası ve meslek hastalığı statüsüne alınmamıştır. Söz konusu salgına yakalanan sigortalıların HASTALIK kapsamında sigorta yardımından faydalanacağı belirtilmektedir.

  Kamuoyunda genelge hakkında eleştiriler yer almaktayken Türk Tabipler Birliği iptal davası açılacağını duyurmuştur. Ancak hali hazırda genelge geçerliliğini sürdürmektedir. O halde işveren, iş sağlığı güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin iş yerinde COVİD-19’a yakalanan işçide meydana gelen zarar nedeniyle sorumluluğuna başvurulması mümkün olmayacaktır.

  AVUKAT YAREN DİDEM ÖZŞENOL

  KOCAELİ BAROSU

  Sanal Şantiye
  Sanal Şantiyehttps://sanalsantiye.com
  Sitemiz 2009 yılında sektörel geleceği takip etmek ve internet üzerinden inşaat sektörüne katkıda bulunmak için kuruldu.

  Bloga e-posta ile abone ol

  Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

  Diğer 617 aboneye katılın

  – Sanal Şantiye’ye Özel İndirimli Eğitimler (Eylül 2020) –

  – Mühendis Akademi Eğitimleri –

  → TBDY 2018’e göre SAP2000 Eğitimi – 60 TL Satın Al


  → TBDY 2018’e göre ETABS Eğitimi – 60 TL Satın Al


  TEKLA STRUCTURES Eğitimi – 50 TL(Bu Aya Özel)  Satın Al


  MSPROJECT Eğitimi – 50 TL(Bu Aya Özel)  Satın Al


  → REVIT Architecture Eğitimi – 60 TL Satın Al


  Revit Structure Eğitimi – 45.99 TL(Kaçıranlar İçin)  Satın Al


  → Sta4CAD Eğitimi – 50 TL Satın Al

  ⇒ Sıfırdan İleri Seviye Statik Proje Okuma ve Yorumlama Eğitimi – 40 TL Satın Al


  ⇒ Yapım İşi İhalesine Hazırlık Süreci (Metraj Eğitimi) – 36.99 TL Satın Al


  ⇒ Sıfırdan 2018 TBDY Göre IdeCAD v10 Eğitimi – 36.99 TL Satın Al


  ⇒ SAP200, ETABS, Sta4CAD ile Statik Proje Eğitimi – 50 TL Satın Al


  ⇒ Temelden Çatıya İnşaat Eğitimi – 60 TL Satın Al


  ⇒ 2018 TBDY Göre STA4CAD Eğitimi – 40 TL Satın Al


  *Listedeki fiyattan farklı bir fiyat görmeniz durumunda lütfen bizimle irtibata geçiniz.

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  ABONE OL

  HAFTANIN İÇERİKLERİ

  Şıklıkla Rahatlığı Bir Arada Sunan Bir Tarz: Art Deco

  Bu yazımızda "Art Deco" tarzının karakteristik özelliklerini, mimarideki etkisini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Yaşam alanlarımız tarzımızdan kişiliğimize kadar bizden birçok izler taşır. Kimi insanlar evinde rahatlığı...

  Örneklerle Schmidt Çekici (Beton Test Çekici) Deneyi

  Schmidt çekici(Schmidt Hammer),betonun basınç dayanımını yaklaşık olarak bulmada kullanılan tahribatsız bir yöntemdir. Karot alma işleminin pahalı ve zaman alıcı olması, beton basınç dayanımı bulunacak...

  Cumhuriyetimizin 97. Yılı Kutlu Olsun.

  Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan sonra başlatmış olduğu Kurtuluş Şavaşı’nın zaferle sonuçlanmasından sonra, 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milletimize verilmiş...

  Adım Adım Eyfel Kulesi Yapımı

  Bu yazımızda Paris'in en önemli simgelerinden olan Eyfel Kulesi'ni inceleyeceğiz. Öncelikle, yapım aşamalarında çekilmiş Eyfel Kulesi fotoğraflarından oluşturduğumuz galeriye göz atalım. Eyfel Kulesi (Fransızca: La...

  SON YORUMLAR

  • İnşaat Mühendisleri, Mimarlar İçin İndirimli Online Eğitimler ⇒İNCELE
  +