Ana Sayfa Güncel Haberler Danıştay, Topçu Kışlası Kararını Bozdu

Danıştay, Topçu Kışlası Kararını Bozdu

Danıştay 6. Dairesi, İBB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi olan “karar düzeltme” başvurusunu kabul ederek onama kararını bozdu.

Gezi Parkı direnişine önayak olan Topçu Kışlası’nın yeniden inşasıyla ilgili İstabul 1. İdare Mahkemesi’nin iki yıl önce 6 Haziran’da verdiği iptal kararını onaylayan Danıştay 6. Dairesi, İBB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi olan “karar düzeltme” başvurusunu kabul ederek onama kararını bozdu. Dosyayı yeniden incelenmesi için 1. İdare Mahkemesi’ne gönderen Danıştay’da alınan kararda geçen yıl 15 Aralık’ta yapılan üye atamalarının etkili olduğu görüldü. HSYK tarafından Daireye atanan üç üye, kararın bozulması lehine oy kullandı.

BİLİRKİŞİ KEŞFİ İSTEDİ

Danıştay, bozma kararında şu ifadelere yer verdi:

“İdare Mahkemesince; dava konusu alana getirilen fonksiyonun temel alındığı, üst ölçekli planlara uygunluğunun değerlendirildiği, yapılan değişikliğin Taksim Meydanı ve çevresine etkilerinin bilimsel verilerle ortaya konulduğu yeni bir bilirkişi raporunun hazırlanması amacıyla aralarında şehir plancısı, mimar, ulaşım uzmanı, sanat tarihçisi ve dendroloji (ağaç bilimi) uzmanının bulunduğu, aynı zamanda üniversite öğretim üyesi olan yurdun farklı üniversitelerinde görev yapan alanında uzmanlığı bilimsel çevrelerce kabul görmüş kişilerden oluşan yeni bir heyetle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması suretiyle yeniden karar verilmesi gerekmektedir. Öte yandan, plan değişikliklerine hukuki etkisi bakımından, mahkemece nihai kararın verilmesinden önce Taksim Gezi Parkı üzerine Tarihi Taksim Kışlasının ihyasına (yeniden inşası) ilişkin avan projenin uygun bulunmasına dair Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 27/02/2013 tarihli, 139 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 21/02/2014 tarihli, E:2013/956, K:2014/277 sayılı kararının kesinleşmesi durumunda, bu kararın sonucuna göre de işbu uyuşmazlığın incelenmesi gerekmektedir.
Tüm bu nedenlerden dolayı, konusunda uzman yeni bir heyetle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması ve İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 21/02/2014 tarihli, E:2013/956, K:2014/277 sayılı kararının işbu uyuşmazlığa etkisi bakımından kesinleşmesinin beklenmesi suretiyle yeniden karar verilmesi gerekmektedir.”

Taksim Meydan Yayalaştırma projesi kapsamında ve Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılmasına ilişkin koruma amaçlı imar plan değişikliğine Şehir Plancıları, Mimarlar ve Peyjaz Mimarları Odası’nın açtığı davada İstanbul 1. İdare Mahkemesi, 6 Haziran 2013 yılında oybirliğiyle iptal kararı vermişti. İBB ve Kültür Bakanlığı, Danıştay’a başvurarak kararın usul ve hukuka aykırı olduğunu belirterek temyize gitmişti. Danıştay 6. Dairesi, geçen yıl 29 Mart tarihinde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulu Kanunun 49. maddesinde belirtilen bozma nedenlerinin hiçbirisinin bulunmaması nedeniyle temyiz isteminin reddine karar vererek, istanbul 1. İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararını oy çokluğuyla onamıştı.

Danıştay’ın İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin verdiği iptale ilişkin onama kararını 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi olan karar düzeltme başvurusu üzerine bu yıl 31 Mart’ta bozdu. Bu madde ise dört halde istenebilir:

1) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların, kararda karşılanmamış olması,
2) Bir kararda birbirine aykırı hükümler bulunması,
3) Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması,
4) Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekarlığın ortaya çıkmış olması.

HSYK ATAMASI ETKİLİ OLDU
Çok istisnai durumda talep edilen bu madde 6545 sayılı Kanun ile birlikte İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucu idari yargılamada “karar düzeltme” yolu Haziran 2014’te kapanmıştı. Yani söz konusu madde yürürlükten kaldırılmıştı. Danıştay’ın verdiği karar aslında yürürlükten on ay önce kaldırılan bir maddeye dayanırken, kararın bozulmasında yine geçen yıl 15 Aralık’ta HSYK tarafından atanan üç üyenin rol oynadığı görülüyor. Danıştay’a atanan Mehmet Gökpınar, Ekrem Özübek ve Ramazan Özdemir kararın bozulması yönünde oy kullanırken, daire başkanı ve bir üyenin karşı oy kullandığı belirtildi.

- Sanal Şantiye'ye Özel İndirimli Eğitimler (Mayıs 2020) -

- Mühendis Akademi Eğitimleri -

 

→ TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ MSPROJECT Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ REVIT Architecture Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ Sta4CAD Eğitimi - 40 TL Satın Al-

⇒ Sıfırdan İleri Seviye Statik Proje Okuma ve Yorumlama Eğitimi - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ istCAD 2020 ile Kazı Projesi Hazırlama Eğitimi - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ Yapım İşi İhalesine Hazırlık Süreci - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ Sıfırdan 2018 TBDY Göre IdeCAD v10 Eğitimi - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ SAP200, ETABS, Sta4CAD ile Statik Proje Eğitimi - 50 TL *YENİ Satın Al


⇒ Temelden Çatıya İnşaat Eğitimi - 60 TL Satın Al


⇒ 2018 TBDY Göre STA4CAD Eğitimi - 35 TL Satın Al


*Listedeki fiyattan farklı bir fiyat görmeniz durumunda lütfen bizimle irtibata geçiniz.

ABONELİK

 
İnş.Yük.Müh.Muhammed Demirkollu
İnş.Yük.Müh.Muhammed Demirkollu
İnşaat Yüksek Mühendisi / İSG Uzmanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

ABONE OL

HAFTANIN İÇERİKLERİ

Deprem izolatörü ilk kez konut projesinde

 Türkiye’de deprem izolatörlerinin uygulandığı ilk konutlar Başakşehir’de hayata geçiriliyor. Deprem kuşağında bulunan Türkiye’de daha önce birçok alanda uygulanan deprem izolatör sistemi ilk kez konutlarda uygulandığı...

Avrupa Neden Gökdelen İnşa Etmiyor ?

Dünya üzerinde bulunan kıtalar arasında Avrupa, en gelişmiş, yoğun nüfuslu ve ekonomik olarak refah seviyesi oldukça yüksek sayılabilecek kıtalardan birisidir. Peki buna rağmen neden...

Zamansız Güzelliğin İsmi: Valarte Neo Banyo Dolabı

Zamansız Güzelliğin İsmi: Valarte Neo Banyo DolabıYaşam alanınızda gerek işlevselliği gerekse de tasarımları ile kullanım kolaylığı sağlayan VitrA, banyolarınıza da alternatif çözümler getiriyor....

Betonarme Statiği/Çelik Statiği/Ahşap Statiği

Statik, betonarmede de aynı, çelikte de ayni, ahşapta da ayni. Dinamik betonarmede de ayni, çelikte de ayni, ahşapta da ayni. Bir mühendis statik ya biliyordur...

SON YORUMLAR