More

  Ana Sayfa Blog İnşaat Terimleri Sözlüğü

  İnşaat Terimleri Sözlüğü

  Herkes için İnşaat Terimleri Sözlüğü

  Sık kullanılan inşaat terimleri ile ilgili bir derleme yaparak size sunmak istedim. Yeni mezunlara, şantiyelere ve inşaat sektörüne faydalı olması dileğimle.

  1. ADERANS :Yapışma, bağlanma

  2. ABSORBSİYON :Emme, absorbe etme
  3. AGREGA :Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin adı
  4. APLİKASYON :Projeye göre yapı temelini arazi üzerinde oturacağı alanı belirleme
  5. ASMOLEN :Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türü.
  6. ASMOLEN DÖŞEME :Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türünden imal edilmiş döşeme
  7. ATAŞMAN :Proje dışı yapılan işlerin belirtilmesi
  8. BETON :Kum, çakıl ya da kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı maddeleri kullanılarak elde edilen yapı malzemesi
  9. BRÜTBETON :Çıplak, düzgün yüzeyli beton
  10. AKS :İki yapı elemanının, ortasından ortasına alınan ölçü, uzaklık
  11. ALİYNMAN :Hizaya getirme, aynı eksene getirme
  12. ALKALİ AGREGA REAKSİYONU :Alkali – agrega reaksiyonu, agreganın reaktif silis bilşenleri ile çimentonun alkalileri (Na2O ve K2O) arasında oluşan kimyasal bir olay
  13. ANKASTRE :Bir ucu sabit kiriş, gömme
  14. APSİS :Yatay koordinat
  15. ARTER :Ana yol
  16. BALAST :40-110 mm çapında kırmataş
  17. BAYPAS :Çevirme, devre dışı bırakma, aşırtma, kırmataşın konkasörlerde kırılması ve dane çaplarının belirlenmesi işleminde dışarı atılan kirli-ince toz malzeme
  18. BEKO:Terskepçe, kendine çekerek hendek kazan bir çeşit ekskavatör
  19. BİMSBETON :Agrega olarak bims agregaları kullanılarak, gerektiğinde kum ilave edilerek yapılan hafif beton
  20. BİRİM AĞIRLIK :Bir malzemenin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer
  21. BLOKAJ :Taşdöşek, 100-150 mm boyutlu taşların zemine döşenip sıkıştırılması
  22. BORDÜR :Kenar taşı
  23. BRANŞMAN :Bağlantı kolu
  24. ÇİÇEKLENME :Sertleşmiş beton içindeki, çimento harcındaki bileşenlerin çözünüp dışarı sızması ve yüzeyde kristalleşip birikmesi sonucu oluşan lekeler
  25. DANSİTE :Yoğunluk

  26. DEŞARJ :Boşaltma
  27. DEVER :İç eğim
  28. DİLATASYON :Yapılarda deprem, ısı, farklı oturma gibi hareketleri karşılayabilmek için bloklar arası bırakılan aralık
  29. DOZ :Bir karışıma girmesi gereken miktar
  30. DOZAJ :Ayarlama, düzenleme
  31. DURABİLİTE :Kalıcılık, betonun servis ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koyması, dayanım
  32. EKSKAVATÖR :Kazma ve yükleme makinası
  33. ELASTİSE MODÜLÜ :Statik hesaplamada bir gerilimin, kısalma ya da eğilme miktarına bölünmesi ile bulunan değer
  34. ETÜT :Ön çalışma
  35. FAY :Yer kırığı, yer çatlağı
  36. FİLLER :0,25 mm göz açıklıklı kar elekten geçen ince malzeme, taşunu, mineral toz
  37. FİNİŞER :Serme ve sıkıştırma makinası
  38. FİRKETE :U harfi biçiminde bükülmüş betonarme demiri
  39. FORE KAZIK :Bir boru çakarak, içini boşalttıktan sonra, demirlerini koyup beton döküldükçe kılıf borunun çıkartılması yöntemiyle yapılan kazık
  40. GABARİ :Yapılacak bir binanın imar planında belirtilmiş azami yükseklik
  41. GAZ BETON :İnce ve silisli bir agrega ve inorganik bir bağlayıcı madde (kireç veya çimento) ile hazırlanan karışımın, gözenek oluşturucu bir madde katılarak hafifletilmesi yolu ile elde edilen hafif beton
  42. GERBER KİRİŞİ :Oynaklı (mafsallı) kiriş
  43. GRONÜLOMETRİ :Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin elek analizleri sonucunda tane dağılımının belirlenmesi. Tane ölçüm
  44. GROBETON :Kaba beton, düşük dozlu demirsiz beton
  45. HARÇ :Kargir duvarlar ile iç ve dış sıvaların yapımında kullanılan ve mineral esaslı bir bağlayıcı, harç kumu, su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddelerinin uygun oranlardaki karışımları ile oluşturulan bir yapı malzemesi
  46. İNTEGRAL :Tümlev olarak da bilinir. Matematikte türevi [Dg(x)] verilen bir f(x) fonsiyonuna eşit olan bir g(x) fonksiyonu bulma tekniği
  47. İNCELİK MODÜLÜ :Agrega gradasyon özelliği hakkında bilgi saglayan ampirik bir sayısal değerdir. İncelik modülü = Elek üzerinde kalan agreganın yığışımlı yüzdesi / 100
  48. İSTİNAT DUVARI :Dayanma duvarı
  49. KAPİLER BOŞLUK :Kılcal boşluk
  50. KARKAS :İskelet, bir yapının betonarme, çelik, ahşap gibi taşıyıcı sistemi

  51. KAROT:Zemin, beton, asfalt gibi yapımlardan, özel aygıt (karotiyer) ile alınan silindirik örnek
  52. KAVİTASYON :Su yapılarında rastlanan oyulma olayı
  53. KAYAR KALIP :Düşey olarak sürekli yükseltilebilen kalıp
  54. KLİNKER :Çimentonun temel bileşenleri olan kil ve kireç taşının pişirilmesiyle elde edilen ceviz büyüklüğündeki ürün
  55. KOMPAKT :Sıkı, katı, yoğun
  56. KONSOL :1-Bir nesneyi alttan ve duvardan dstekleyen eğik parça 2- Yalnız bir ucu yapı elemanına gömülü, diğer ucu boşta olan yapı öğesi
  57. KOROZYON :Kimyasal aşınma
  58. KÜR :Betonun priz süresi ve dayanım kazanması aşamasında su kaybı ve hava etkisinden korunması
  59. LENTO :Üzerlerine gelen yükleri taşıyabilmek için kapı, pencere vb. açıklıklarının üst başlarına konan ahşap, çelik ya da betonarme kiriş
  60. LİMİT :Matematite yakınlık kavramına dayalı olarak belirlenen ve özellikle bir fonksiyona değerinin tamamlanmamış olduğu bir noktada, bu noktanın yakınında bulunan noktalardaki değerlerine uygun düşen bir değer aramak amacıyla yararlanılan kavaram
  61. LODER :Yüklenici, kepçe
  62. LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ :Agreganın aşınmaya dayanıklılığının belirlenmesinde kullanılan deney yöntemlerinden biri
  63. MAFSAL :Eklem, Birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan baglantı ögesi
  64. MASİF :1- Kaplama ya da doldurma olmayan 2- Beton genişlik ve derinliğince aynı olan
  65. MESNET:Dayanak
  66. MERTEK :Çatılarda kaplama tahtalarını taşıyan, eğim yönünde latalar
  67. MICIR :4-32 mm dane çaplı kırmataş
  68. MOLOZ :Yapım yıkım artığı
  69. MOMENT :Bir kuvetin uygulandğı kütleyi bir eksen etrafında döndürme eğilimi
  70. NERVÜR :Diş, damar, kaburga
  71. NERVÜRLÜ DÖŞEME :Bir yönde yaklaşık 50 cm aralı seri kirişçikli tek doğrultulu döşeme
  72. NERVÜRLÜ ÇELİK :Üzerinde çeşitli biçimde kabartıları olan betonarme çelik
  73. NİVELMAN :Arazi üzerinde çeşitli noktaların belli bir röpere göre yükseklikleri ya da yükseklik farklılıklarının ölçme eylemi
  74. PARAPET :Balkon, teras, köprü vb. korkuluk duvarları
  75. PERMEABİLİTE :Geçirgenlik

  76. POISSON ORANI :Beton numunelerine elastik bölgede basınç gerilmeleri uygulandığında deney numunelerinde meydana gelen enine birim uzamanın boyuna birim kısalmaya mutlak değerce oranı
  77. POROZİTE :1- Gözeneklilik 2- Bir boşluğun birim dolu hacmine oranı
  78. POZ :Kalem, çeşit
  79. PREFABRİKASYON :Önyapım, ön üretim
  80. PREKAST :Önceden dökülmüş
  81. PRİZ :Beton ve harçlarının katılaşmaya başlama süresi
  82. PUZOLAN :Tras, kireç ve suyla karışınca sertleşebildiğinden bağlayıcı olarak kullanılan volkanik toprak
  83. RADİJENERAL :Bir yapının tüm büyüklüğü ile zemine oturduğu yekpare temel. Radye temel
  84. RETORDER :Geciktirici
  85. RİJİT :Sert, katı, eğilmez, bükülmez. Oynak ya da esnek olmayan
  86. ROTARİ :Döner. Delicisi dönerek çalışan sondaj makinası
  87. RÖTRE :Büzülme
  88. SEGREGASYON :Ayrışma
  89. SEPTİK (ÇUKUR) :Sızdırmaz çukur
  90. SLAMP :Çökme, betonun (kıvamının) ölçülebilen oturması
  91. SOĞUK DERZ :Beton dökümü sırasında uygulamadaki gecikme sebebiyle iki tabaka arasında meydana gelen derz veya süreksizlik
  92. SÖMEL :Temel pabucu
  93. STATİK :1-Durgun, dingin, herhangi hareketi olmayan 2-Dengeli
  94. ŞAPO :Betonarme kiriş ve döşemelerde aşırı çekme gerilmelerini karşılmak üzere mesnetlerde ek olarak en üst konan özel şekilli demir
  95. ŞÖNT (BACA) :Bina yükliğince uzanan geniş ana kanala her katın bacasının bAğlandığı baca tipi
  96. ŞÜT :Düşme, akım hızını kesme için yapılan basamaklama
  97. TABLİYE :Döşeme plağı
  98. TAŞERON :Bir yapının bir bölümünü sadece işçilik olarak üstlenen sermaye, ekipman ve teknik kadrosu az küçük yapımcı
  99. TRAS :Bağlayıcı özelliği olan volkanik tüf
  100. TUVENAN :Dereden çıkarılmış, elenmemiş ve yıkanmamış, olduğu gibi kullanılan kum çakıl karışımı yapı malzemesi

  101. TÜREV :Matematikte bir fonksiyonun, bir değişkene göre değişim hızı
  102. UNİFORM :Tek biçim homojen eş dağılmış
  103. VAKUMLU BETON :Vakum yöntmiyle içindeki fazla suyun alınarak prizi çabuklaştıran, kalıp alma süresini kısaltan beto
  104. VİBRASYON :Titreşim
  105. VİZKOZİTE :Bir sıvımsı maddenin akmaya gösterdiği karşı koyma
  İnş.Yük.Müh.Muhammed Demirkollu
  İnş.Yük.Müh.Muhammed Demirkolluhttp://www.sanalsantiye.com
  İnşaat Yüksek Mühendisi / İSG Uzmanı

  Bloga e-posta ile abone ol

  Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

  Diğer 12.555 aboneye katılın

  – Sanal Şantiye’ye Özel İndirimli Eğitimler (Kasım 2020) –

  – Mühendis Akademi Eğitimleri –

  → TBDY 2018’e göre SAP2000 Eğitimi – 60 TL Satın Al


  → TBDY 2018’e göre ETABS Eğitimi – 52.99 TL Satın Al


  → TEKLA STRUCTURES Eğitimi – 52.99 TL Satın Al


  → MSPROJECT Eğitimi – 60 TL Satın Al


  → REVIT Architecture Eğitimi – 45.99 TL Satın Al


  → Revit Structure Eğitimi – 52.99 TL Satın Al


  → Sta4CAD Eğitimi – 45.99 TL Satın Al

  ⇒ Sıfırdan İleri Seviye Statik Proje Okuma ve Yorumlama Eğitimi – 40 TL Satın Al


  ⇒ Yapım İşi İhalesine Hazırlık Süreci (Metraj Eğitimi) – 36.99 TL Satın Al


  ⇒ Sıfırdan 2018 TBDY Göre IdeCAD v10 Eğitimi – 36.99 TL Satın Al


  ⇒ SAP200, ETABS, Sta4CAD ile Statik Proje Eğitimi – 50 TL Satın Al


  ⇒ Temelden Çatıya İnşaat Eğitimi – 60 TL Satın Al


  ⇒ 2018 TBDY Göre STA4CAD Eğitimi – 40 TL Satın Al


  *Listedeki fiyattan farklı bir fiyat görmeniz durumunda lütfen bizimle irtibata geçiniz.

  3 YORUM

  1. bir an yeni bir veri diye sevinmiştim :D:D yine de teşekkürler. Mustafa, kardeş şu listenin bir ucundan tutup geliştirelim ya:)

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  ABONE OL

  HAFTANIN İÇERİKLERİ

  Sehatek ile Enerjinizi Verimli Kullanın!

  Sehatek ile Enerjinizi Verimli Kullanın ! 21. yüz yılda endüstrileşmenin lokomotifi hiç şüphesiz enerjidir ve özellikle ülkemizdeki endüstriyel işletmeler için başat maliyetlerin başında enerji gelir...

  Depremler, Yapılar Ve Sosyal Konular Üzerine Bazı Değerlendirmeler

  Bendeniz, 20 yıllık inşaat mühendisiyim. Hem meslek hayatımda, hem de öncesinde üniversite hayatımda, yaşadığım tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yazımda depremle ve yapılarla, sosyal bazı...

  ALES Nedir? ALES Puanı Ne İşe Yarar?

  Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu yazıda ALES sınavı hakkında genel bilgiler vermeyi düşünüyorum. Başka bir yazıda ise kendi Ales tecrübelerimden  bahsedeceğim. Şimdiden, Ales'e girecek herkese...

  Mimari Tasarımın Deprem Dayanımına Etkisi

  Bu yazımızda depreme dayanıklı bir yapının nasıl yapılması gerektiğini, mimari tasarım evresinde yapılan yanlış ve eksiklikleri ve dikkat edilmesi gerekenleri inceleyeceğiz. Binalar genellikle düşey kuvvetleri...

  SON YORUMLAR