Ana Sayfa Blog İnşaat Terimleri Sözlüğü

İnşaat Terimleri Sözlüğü

Herkes için İnşaat Terimleri Sözlüğü

Sık kullanılan inşaat terimleri ile ilgili bir derleme yaparak size sunmak istedim. Yeni mezunlara, şantiyelere ve inşaat sektörüne faydalı olması dileğimle.

 1. ADERANS :Yapışma, bağlanma

 2. ABSORBSİYON :Emme, absorbe etme
 3. AGREGA :Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin adı
 4. APLİKASYON :Projeye göre yapı temelini arazi üzerinde oturacağı alanı belirleme
 5. ASMOLEN :Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türü.
 6. ASMOLEN DÖŞEME :Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türünden imal edilmiş döşeme
 7. ATAŞMAN :Proje dışı yapılan işlerin belirtilmesi
 8. BETON :Kum, çakıl ya da kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı maddeleri kullanılarak elde edilen yapı malzemesi
 9. BRÜTBETON :Çıplak, düzgün yüzeyli beton
 10. AKS :İki yapı elemanının, ortasından ortasına alınan ölçü, uzaklık
 11. ALİYNMAN :Hizaya getirme, aynı eksene getirme
 12. ALKALİ AGREGA REAKSİYONU :Alkali – agrega reaksiyonu, agreganın reaktif silis bilşenleri ile çimentonun alkalileri (Na2O ve K2O) arasında oluşan kimyasal bir olay
 13. ANKASTRE :Bir ucu sabit kiriş, gömme
 14. APSİS :Yatay koordinat
 15. ARTER :Ana yol
 16. BALAST :40-110 mm çapında kırmataş
 17. BAYPAS :Çevirme, devre dışı bırakma, aşırtma, kırmataşın konkasörlerde kırılması ve dane çaplarının belirlenmesi işleminde dışarı atılan kirli-ince toz malzeme
 18. BEKO:Terskepçe, kendine çekerek hendek kazan bir çeşit ekskavatör
 19. BİMSBETON :Agrega olarak bims agregaları kullanılarak, gerektiğinde kum ilave edilerek yapılan hafif beton
 20. BİRİM AĞIRLIK :Bir malzemenin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer
 21. BLOKAJ :Taşdöşek, 100-150 mm boyutlu taşların zemine döşenip sıkıştırılması
 22. BORDÜR :Kenar taşı
 23. BRANŞMAN :Bağlantı kolu
 24. ÇİÇEKLENME :Sertleşmiş beton içindeki, çimento harcındaki bileşenlerin çözünüp dışarı sızması ve yüzeyde kristalleşip birikmesi sonucu oluşan lekeler
 25. DANSİTE :Yoğunluk

 26. DEŞARJ :Boşaltma
 27. DEVER :İç eğim
 28. DİLATASYON :Yapılarda deprem, ısı, farklı oturma gibi hareketleri karşılayabilmek için bloklar arası bırakılan aralık
 29. DOZ :Bir karışıma girmesi gereken miktar
 30. DOZAJ :Ayarlama, düzenleme
 31. DURABİLİTE :Kalıcılık, betonun servis ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koyması, dayanım
 32. EKSKAVATÖR :Kazma ve yükleme makinası
 33. ELASTİSE MODÜLÜ :Statik hesaplamada bir gerilimin, kısalma ya da eğilme miktarına bölünmesi ile bulunan değer
 34. ETÜT :Ön çalışma
 35. FAY :Yer kırığı, yer çatlağı
 36. FİLLER :0,25 mm göz açıklıklı kar elekten geçen ince malzeme, taşunu, mineral toz
 37. FİNİŞER :Serme ve sıkıştırma makinası
 38. FİRKETE :U harfi biçiminde bükülmüş betonarme demiri
 39. FORE KAZIK :Bir boru çakarak, içini boşalttıktan sonra, demirlerini koyup beton döküldükçe kılıf borunun çıkartılması yöntemiyle yapılan kazık
 40. GABARİ :Yapılacak bir binanın imar planında belirtilmiş azami yükseklik
 41. GAZ BETON :İnce ve silisli bir agrega ve inorganik bir bağlayıcı madde (kireç veya çimento) ile hazırlanan karışımın, gözenek oluşturucu bir madde katılarak hafifletilmesi yolu ile elde edilen hafif beton
 42. GERBER KİRİŞİ :Oynaklı (mafsallı) kiriş
 43. GRONÜLOMETRİ :Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin elek analizleri sonucunda tane dağılımının belirlenmesi. Tane ölçüm
 44. GROBETON :Kaba beton, düşük dozlu demirsiz beton
 45. HARÇ :Kargir duvarlar ile iç ve dış sıvaların yapımında kullanılan ve mineral esaslı bir bağlayıcı, harç kumu, su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddelerinin uygun oranlardaki karışımları ile oluşturulan bir yapı malzemesi
 46. İNTEGRAL :Tümlev olarak da bilinir. Matematikte türevi [Dg(x)] verilen bir f(x) fonsiyonuna eşit olan bir g(x) fonksiyonu bulma tekniği
 47. İNCELİK MODÜLÜ :Agrega gradasyon özelliği hakkında bilgi saglayan ampirik bir sayısal değerdir. İncelik modülü = Elek üzerinde kalan agreganın yığışımlı yüzdesi / 100
 48. İSTİNAT DUVARI :Dayanma duvarı
 49. KAPİLER BOŞLUK :Kılcal boşluk
 50. KARKAS :İskelet, bir yapının betonarme, çelik, ahşap gibi taşıyıcı sistemi

 51. KAROT:Zemin, beton, asfalt gibi yapımlardan, özel aygıt (karotiyer) ile alınan silindirik örnek
 52. KAVİTASYON :Su yapılarında rastlanan oyulma olayı
 53. KAYAR KALIP :Düşey olarak sürekli yükseltilebilen kalıp
 54. KLİNKER :Çimentonun temel bileşenleri olan kil ve kireç taşının pişirilmesiyle elde edilen ceviz büyüklüğündeki ürün
 55. KOMPAKT :Sıkı, katı, yoğun
 56. KONSOL :1-Bir nesneyi alttan ve duvardan dstekleyen eğik parça 2- Yalnız bir ucu yapı elemanına gömülü, diğer ucu boşta olan yapı öğesi
 57. KOROZYON :Kimyasal aşınma
 58. KÜR :Betonun priz süresi ve dayanım kazanması aşamasında su kaybı ve hava etkisinden korunması
 59. LENTO :Üzerlerine gelen yükleri taşıyabilmek için kapı, pencere vb. açıklıklarının üst başlarına konan ahşap, çelik ya da betonarme kiriş
 60. LİMİT :Matematite yakınlık kavramına dayalı olarak belirlenen ve özellikle bir fonksiyona değerinin tamamlanmamış olduğu bir noktada, bu noktanın yakınında bulunan noktalardaki değerlerine uygun düşen bir değer aramak amacıyla yararlanılan kavaram
 61. LODER :Yüklenici, kepçe
 62. LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ :Agreganın aşınmaya dayanıklılığının belirlenmesinde kullanılan deney yöntemlerinden biri
 63. MAFSAL :Eklem, Birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan baglantı ögesi
 64. MASİF :1- Kaplama ya da doldurma olmayan 2- Beton genişlik ve derinliğince aynı olan
 65. MESNET:Dayanak
 66. MERTEK :Çatılarda kaplama tahtalarını taşıyan, eğim yönünde latalar
 67. MICIR :4-32 mm dane çaplı kırmataş
 68. MOLOZ :Yapım yıkım artığı
 69. MOMENT :Bir kuvetin uygulandğı kütleyi bir eksen etrafında döndürme eğilimi
 70. NERVÜR :Diş, damar, kaburga
 71. NERVÜRLÜ DÖŞEME :Bir yönde yaklaşık 50 cm aralı seri kirişçikli tek doğrultulu döşeme
 72. NERVÜRLÜ ÇELİK :Üzerinde çeşitli biçimde kabartıları olan betonarme çelik
 73. NİVELMAN :Arazi üzerinde çeşitli noktaların belli bir röpere göre yükseklikleri ya da yükseklik farklılıklarının ölçme eylemi
 74. PARAPET :Balkon, teras, köprü vb. korkuluk duvarları
 75. PERMEABİLİTE :Geçirgenlik

 76. POISSON ORANI :Beton numunelerine elastik bölgede basınç gerilmeleri uygulandığında deney numunelerinde meydana gelen enine birim uzamanın boyuna birim kısalmaya mutlak değerce oranı
 77. POROZİTE :1- Gözeneklilik 2- Bir boşluğun birim dolu hacmine oranı
 78. POZ :Kalem, çeşit
 79. PREFABRİKASYON :Önyapım, ön üretim
 80. PREKAST :Önceden dökülmüş
 81. PRİZ :Beton ve harçlarının katılaşmaya başlama süresi
 82. PUZOLAN :Tras, kireç ve suyla karışınca sertleşebildiğinden bağlayıcı olarak kullanılan volkanik toprak
 83. RADİJENERAL :Bir yapının tüm büyüklüğü ile zemine oturduğu yekpare temel. Radye temel
 84. RETORDER :Geciktirici
 85. RİJİT :Sert, katı, eğilmez, bükülmez. Oynak ya da esnek olmayan
 86. ROTARİ :Döner. Delicisi dönerek çalışan sondaj makinası
 87. RÖTRE :Büzülme
 88. SEGREGASYON :Ayrışma
 89. SEPTİK (ÇUKUR) :Sızdırmaz çukur
 90. SLAMP :Çökme, betonun (kıvamının) ölçülebilen oturması
 91. SOĞUK DERZ :Beton dökümü sırasında uygulamadaki gecikme sebebiyle iki tabaka arasında meydana gelen derz veya süreksizlik
 92. SÖMEL :Temel pabucu
 93. STATİK :1-Durgun, dingin, herhangi hareketi olmayan 2-Dengeli
 94. ŞAPO :Betonarme kiriş ve döşemelerde aşırı çekme gerilmelerini karşılmak üzere mesnetlerde ek olarak en üst konan özel şekilli demir
 95. ŞÖNT (BACA) :Bina yükliğince uzanan geniş ana kanala her katın bacasının bAğlandığı baca tipi
 96. ŞÜT :Düşme, akım hızını kesme için yapılan basamaklama
 97. TABLİYE :Döşeme plağı
 98. TAŞERON :Bir yapının bir bölümünü sadece işçilik olarak üstlenen sermaye, ekipman ve teknik kadrosu az küçük yapımcı
 99. TRAS :Bağlayıcı özelliği olan volkanik tüf
 100. TUVENAN :Dereden çıkarılmış, elenmemiş ve yıkanmamış, olduğu gibi kullanılan kum çakıl karışımı yapı malzemesi

 101. TÜREV :Matematikte bir fonksiyonun, bir değişkene göre değişim hızı
 102. UNİFORM :Tek biçim homojen eş dağılmış
 103. VAKUMLU BETON :Vakum yöntmiyle içindeki fazla suyun alınarak prizi çabuklaştıran, kalıp alma süresini kısaltan beto
 104. VİBRASYON :Titreşim
 105. VİZKOZİTE :Bir sıvımsı maddenin akmaya gösterdiği karşı koyma

- Sanal Şantiye'ye Özel İndirimli Eğitimler (Temmuz 2020) -

- Mühendis Akademi Eğitimleri -

 

→ TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ MSPROJECT Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ REVIT Architecture Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ Sta4CAD Eğitimi - 40 TL Satın Al-

⇒ Sıfırdan İleri Seviye Statik Proje Okuma ve Yorumlama Eğitimi - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ istCAD 2020 ile Kazı Projesi Hazırlama Eğitimi - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ Yapım İşi İhalesine Hazırlık Süreci - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ Sıfırdan 2018 TBDY Göre IdeCAD v10 Eğitimi - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ SAP200, ETABS, Sta4CAD ile Statik Proje Eğitimi - 50 TL *YENİ Satın Al


⇒ Temelden Çatıya İnşaat Eğitimi - 60 TL Satın Al


⇒ 2018 TBDY Göre STA4CAD Eğitimi - 35 TL Satın Al


*Listedeki fiyattan farklı bir fiyat görmeniz durumunda lütfen bizimle irtibata geçiniz.

ABONELİK

 
İnş.Yük.Müh.Muhammed Demirkollu
İnş.Yük.Müh.Muhammed Demirkollu
İnşaat Yüksek Mühendisi / İSG Uzmanı

3 YORUM

 1. bir an yeni bir veri diye sevinmiştim :D:D yine de teşekkürler. Mustafa, kardeş şu listenin bir ucundan tutup geliştirelim ya:)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

ABONE OL

HAFTANIN İÇERİKLERİ

Asmolen Döşeme Sistemlerin Deprem Davranışları

Bu yazımızda, son yıllarda kullanımı oldukça yaygınlaşan asmolen döşeme sistemlerin deprem karşısındaki davranışını inceleyeceğiz. Yazıya başlamadan önce asmolen döşemeyi kısaca hatırlayalım. Asmolen Döşeme Birbirine paralel dişlerin...

5 katlı binanın iki balkonu çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

5 katlı binanın iki balkonu çöktü, facianın eşiğinden dönüldü Küçükçekmece'de binanın balkonunun çökme anı kamerada Küçükçekmece’de cadde üzerindeki 5 katlı bir binanın 3. ve 2. katındaki...

1915 Çanakkale Köprüsü’nde itme-sürme metodu uygulandı

1915 Çanakkale Köprüsü’nde itme-sürme metodu uygulandı 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında itme-sürme tekniği kullanıldı. Avrupa’da 1960’lı yılların başında kullanılmaya başlanan itme-sürme yöntemi Türkiye’de de genellikle köprü...

İnşaat sektörü uygun arsa bulmakta zorluklar yaşıyor

İnşaat sektörü uygun arsa bulmakta zorluklar yaşıyor Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) Başkanı Adem Bulut, yeni konut üretimi için müteahhitlerin arsa bulma konusunda büyük...

SON YORUMLAR