Ana Sayfa Güncel Haberler Kaçak Gecekondu Sahiplerine Sadece Enkaz Bedeli Ödenecek

Kaçak Gecekondu Sahiplerine Sadece Enkaz Bedeli Ödenecek

- Reklam-

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında sözleşmeyle kaçak gecekondusunu devredenlerin, gecekondusu için sadece enkaz bedeli isteyebileceğine, başka bir bedel talep edemeyeceğine karar verdi.

Kuzey Ankara girişi kentsel dönüşüm projesiyle belediye ile sözleşme imzalayarak gecekondusunu devreden kişiye, kıymet takdiri bedelinin yüzde 10’u enkaz bedeli olarak ödendi.

Ancak kaçak gecekondu sahibi, kendisine sadece enkaz bedelini ödendiğini, tüm yapı bedelinin ödenmesi gerektiğini savunarak alacağın tahsili için icra takibi başlattı.

- Reklam-

Davalı belediye ise icra takibine itiraz etti. Gecekondu sahibi bu kez, belediyenin itirazının iptaline, icra takibinin devamına ve yüzde 20 icra inkar tazminatına karar verilmesi istemiyle dava açtı.

Davaya bakan Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kabul ederek belediyenin itirazını iptal etti.

Yerel mahkeme hükmünün davalı belediye tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 13. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkeme kararını davalı belediye yararına oy birliğiyle bozdu.

Enkaz Bedeli Tespit Edildi

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, taraflar arasında taahhütname imzalandığı, davalı belediye elemanlarınca kıymet takdir raporu düzenlenerek davacının gecekondusu, müştemilat ve ağaçları için 20 bin 326 lira yapı bedeli ile 2 bin 279 lira enkaz bedelini tespit etti.

Davacı Tüm Yapı Bedelinin Ödenmesini İstedi

Bu bedellerden sadece enkaz bedeli davacıya ödendi. Davacı ise kendisine enkaz bedelinin değil, tüm yapı bedelinin ödenmesi gerektiği iddiasıyla davayı açtı. Yerel mahkeme de davanın kabulüne karar verdi.

Daire, davacıya yapı bedelinin tamamının mı yoksa sadece enkaz bedelinin mi ödenmesi gerektiği konusunu irdeledi.

Yönetmelik İncelendi

Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu’nda malikler ve hak sahipleri ile yapılacak anlaşmaların usul ve esaslarının yönetmelikle tepsit edileceği hüküm altına alındı.

Kentsel Dönüşüm Projesi Yönetmeliği’nin “Belgesiz ve Kaçak Gecekondulara Uygulanacak Esaslar” başlıklı 18. maddesinde de şu düzenleme var:

“Hak sahiplerine ait gecekondu, tesis, müştemilat ve ağaçlar için belediyece oluşturulacak kıymet takdir komisyonunca belirlenecek kıymet takdir bedelinin yüzde 10’u enkaz bedeli olarak hesaplanır. Bu bedel, yapılacak sözleşme ile hak sahiplerine verilecek konuta ait inşaat maliyetinden düşülüp, kalan bedel hak sahibi tarafından ödenir.”

Davacının Başka Bir Şey Talep Edemeyeceği Anlaşıldı

Ayrıca, taraflar bu mevzuat hükümleriyle imzaladıkları taahhütnamede, hak sahibinin kıymet takdir komisyonunun biçtiği bedele itiraz etmeyeceği kararlaştırıldı.

Kararda, taahhütnamenin, taraflar yönünden bağlayıcılığı bulunduğu da hatırlatıldı.

“Bu değerlendirmeler ışığında, davacının sözleşme kapsamında davalıya devrettiği gecekondusu için sadece enkaz bedeli isteyebileceği, enkaz bedelinin de davacıya ödenmiş olması karşısında davacının başka bir şey talep edemeyeceği anlaşıldığından davanın tümüyle reddine karar verilmesi gerekir. Mahkemece değinilen bu yön gözardı edilerek davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.”

 

Kaynak: AA

- Sanal Şantiye'ye özel indirimli UDEMY eğitimleri (Şubat 2020'ye özel)-Temelden Çatıya İnşaat Eğitimi - 60 TL Satın Al
TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 50 TL Satın Al
TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 50 TL Satın Al
TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 50 TL Satın Al
STA4CAD Eğitimi - 35 TL Satın Al
MSPROJECT Eğitimi - 50 TL Satın Al
REVIT Eğitimi - 50 TL Satın Al

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

BUNLARI KAÇIRMA

İran’daki deprem Van’ı Vurdu

İran’daki deprem Van’da can kaybına yol açtı VAN (İHA) - İran’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki ve 8 km derinliğindeki deprem Van’da 3’ü çocuk 8 kişinin...