Binanın performansını ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden birisi denetim altına alınmamış nemdir. ASTM E241’de, strüktürel hatalar dışındaki problemlerin ve yapısal hasarların yaklaşık %90’ının nemden kaynaklandığı belirtilmektedir.
Nem nedeniyle oluşan zararlı organizmaların sağlıksız ortamlar yarattığı ve insanlar
üzerinde tehlikeli sonuçlar doğurduğu da bilinen bir gerçektir.

beton zeminlerde nem önleme sanalsantiye.com

Binalarda her türlü neme karşı olduğu gibi, zeminden kaynaklanan neme karşı da önlem alınması gerekmektedir. Bu yazının amacı da, zemin ile temas eden yapı elemanlarında
nemlenmeyi önleme yöntemlerinin irdelenmesidir.

Bu sorunlar sadece bakım operasyonları nedeniyle binanın işlevlerini bozmakla kalmaz, aynı zamanda maddi açıdan da zarara uğratır. Bu nedenle, beton zeminlerde nemi durdurmak için gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.

Söz konusu duruma göre uygulanabilecek çeşitli teknikler mevcuttur. Genel olarak, sorunun kaynağının belirlenmesi şartıyla her sorunla mücadele edilebilir.

Betondaki serbest su ve betonun altından yükselen nem, bu nemin temel kaynağıdır. Betonda nem birikmesine neden olan faktörler ve bununla ilişkili problemler arasında, serbest suyun doğal olarak buharlaşmasına izin vermeyen hızlı inşaat programı, yetersiz nem koruması ve ıslak iş alanı yer alır.

Önceden yapılmış ve deneyimlenmiş döşemeler ve yeni yapılmış döşemeler için de nem önleme teknikleri mevcuttur.

Öncelikle zemindeki nem kaynaklarına bakalım.

Beton Zeminlerde Nem Kaynakları

  1. Betonda serbest su
  2. Döşemenin altından yükselen nem

Beton Zeminlerde Nem Nedenleri

  1. Islak Şantiyeler
  2. Acele İnşaat Programları
  3. Yanlış, Yetersiz veya Düzgün Yorumlanmamış Nem Testleri
  4. Yetersiz Döşeme Altı Nem Korumaları
  5. Değişen malzemeler (Orijinal malzemenin değiştirilmesi)

Beton Zeminlerde Nemi Durdurmak için Kullanılan Yöntemler

Beton zeminlerde nemi durdurmak için kullanılan farklı teknikler vardır. Bu teknikler, döşeme yapımından önce kullanılanlar ve mevcut döşemeler için kullanılan yöntemler olmak üzere ikiye ayrılabilir.

Döşeme Yapımı Öncesi

1. Düşük Geçirgenlikli Buhar Bariyeri veya Geciktirici Kullanmak

 

Düşük geçirgenliğe sahip bir buhar bariyeri veya geciktirici, döşeme altındaki nemin döşeme sistemine ulaşmasını etkili bir şekilde önleyebilir. Bu teknikte, belirli kalınlıkta bir kum tabakası yerleştirilir, bundan sonra polietilen gibi güçlü ve oldukça dayanıklı bir plastik serilir, daha sonra plastik tabakanın üzerine başka bir kum tabakası yerleştirilir. Bundan sonra, beton zemin inşaatı yapılabilir.

Nemin zeminden levhaya hareketini önlemek için levhanın altında kullanılan herhangi bir malzeme bu nem önleme yöntemi kategorisine girer.

2. Beton Döşemenin Doğal Kurutulmasına Olanak Vermek

Bazen, sadece beton döşemenin doğal olarak kurutulması için yeterli zaman sağlanması bile bu sorunu çözebilir. Bu durumda beton döşeme, fayans kaplama veya boyaların montajından önce test edilmelidir.

3. Ortamı Sudan Arındırmak

Döşemelerden yukarı doğru akabilecek potansiyel nem rezervlerini önlemek için kazılarının altında su bulundurmayın. Beton plakaların altındaki aşırı nem, toprak taşıma kuvvetlerinin yapısal olarak bozulmasına ve toprağın şişmesine ya da büzülmesine neden olabilir. Bunlar, betonarme döşemeyi olumsuz etkileyebilir.

 

Döşeme Sonrası İnşaat

Mevcut Beton Zemin için Sönümleyici Uygulayın

Bu yöntemde, mevcut beton zemin sistemi için sönümleme maddesi (sıvı epoksi, nem geçirmez membran gibi) uygulanır. Nem önleme araçlarının eksikliği veya nem önleme sisteminin arızalanması nedeniyle nem problemi yaşayan plakalar için kullanılır.

Sönümleyici madde geçirimsiz bir tabaka oluşturur ve bu nedenle nemi beton levhada tutar. Zemine sadece görsel olarak iyi bir yüzey kalitesi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda beton döşemenin kurutulmasıyla ilgili herhangi bir endişe duyulmadan da uygulanabilir.

 

Sonuç Olarak;

- Advertisement -

Binalarda zeminden kaynaklanan nemlenmenin önlenmesi için birçok koşulun bir
arada sağlanması gerekmektedir. Herhangi bir süreçte yapılan bir hata bütün
sistemin etkisiz hale gelmesine neden olabilmektedir. Sistemin etkinliği için
seçilecek yöntem oldukça önemlidir. Hatalı bir yöntem seçimi, performansın
başlangıçta zayıflaması demektir. Doğru yöntemlerle alınan önlemlerin başarısı ise
aşağıda verilen kriterlere bağlıdır:
1- Malzeme seçimiPiyasada, gerek drenaj sistemi elemanlarının oluşumunda
kullanılan malzemeler olarak, gerek su yalıtım malzemeleri olarak birçok
malzeme bulunmaktadır. Fakat, bu malzemelerin tümü, her projeye özgü şartlar
için her zaman uygun olmayabilirler. Örneğin, basınçsız zemin sularına karşı
kullanılan sıcak veya soğuk uygulamalı bitümlü malzemeler, basınçlı zemin
sularına karşı yalıtımda kullanılırlarsa istenen verim alınamaz. Bu nedenle,
zeminden kaynaklanan nemlenmenin önlenmesi için çeşitli yöntemlerle alınan
önlemlerin başarısında doğru malzeme seçimi önemli bir kriterdir. Bu konu ile
ilgili olarak önemli bir katkı yapması gereken Türk Standartlarının özellikle yeni
su yalıtım malzemeleri ile ilgili yetersizliği büyük sorun yaratmaktadır.
2- Düzenleme şekli; Doğru seçilmiş malzemeler ile doğru düzenlemeler
yapılmaması durumunda alınan önlemlerde başarı sağlanamayacaktır. Basınçlı
zemin sularına karşı bir yalıtım düzenlemesinin gerektiği durumda, basınçsız
zemin sularına karşı bir yalıtım düzenlemesi yapılırsa sistemde sorunlar oluşur.
Ayrıca, basınçsız zemin sularına karşı yalıtımın gerektirdiği detay çözümleri de
basınçlı zemin sularına karşı yalıtım için uygun olmaz.
3- Uygulama kalitesi; Zeminden kaynaklanan nemlenmeye karşı alınan önlemlerde,
yapılacak bir uygulama hatası sistemin tamamen etkisiz hale gelmesine neden
olacağından, uygulama kalitesi büyük bir önlem taşımaktadır. Onarım için,
sonradan yapılacak çalışmaların hem zorluğu hem de maliyetinin yüksek olması
nedeniyle, uygulama aşamasında bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. Tesisat
elemanlarının yalıtımı delip geçtiği bölgelerin, derzlerin vb. özel yerlerin
yalıtımında, mimarın, mühendisin veya malzeme üreticisi firmanın temsilcisinin
gözetiminde uygulamalar yaptırılması, uygulama aşamasında alınacak
önlemlerden biridir.