Ana Sayfa Güncel Haberler Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Taslağı Yayınlandı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Taslağı Yayınlandı

Haber Güncellemesi: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 03.07.2017 tarihi itibari ile Resmi Gazete’de yayınlandı! İlgili haberimiz için tıklayın.

23/03/2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği taslağı yayınlandı.

30/06/2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ndeki bazı maddeleri, Sanal Şantiye ekibi olarak mevcut planlı alanlar tip imar yönetmeliği ile karşılaştırdık.

Planlı alanlar imar yönetmeliği taslağını indirmek için tıklayın.

Aşağıdaki maddeleri hızlıca gözden geçirerek hazırladık. Dikkatinizi çeken değişiklikleri yorum bölümünden bildirerek bu yazıya katkıda bulunabilirsiniz.

Uyarı: Karşılaştırmayı yaptığımız aşağıdaki maddeler taslak yönetmelik ile eski yönetmelik arasındadır. Yeni çıkan yönetmelikte taslak olarak hazırlanan aşağıdaki bazı maddeler yer almayabilir.

YENİ TASLAK YÖNETMELİKTE:
Parsel büyüklükleri
MADDE 6 – (1) İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar planı ile getirilmiş
farklı hükümler yoksa yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri; arazi
meyili, yol durumu, mevcut yapılar ve benzeri gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde
yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve yöresel ihtiyaçları da göz önünde tutularak tespit
olunur. Bu tespit sırasında aşağıdaki şartlar ihlâl edilemez;
(2) Parsel genişlikleri;
a) Konut ve ticaret bölgelerinde:
1) 4 kata kadar (4 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde:
Bitişik nizamda 8.00 metreden,
Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + 8.00 metreden,
Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 8.00 metreden az olamaz.
2) 6 kata kadar (6 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde:
Bitişik nizamda: 10.00 metreden,
Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + 10.00 metreden,
Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 10.00 metreden az olamaz.
3) 9 kata kadar (9 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde:
Bitişik nizamda: 12.00 metreden,
Blok başlarında: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 12.00 metreden,
Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 15.00 metreden az olamaz.
4) 10 veya daha fazla katlı inşaata müsait yerlerde:
Bitişik nizamda: 15.00 metreden,
Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + 15.00 metreden,
Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 18.00 metreden az olamaz.
b) Ticaret bölgelerinde (Yalnız 1 katlı dükkân yapılması halinde):
1) Bitişik nizamda: 6.00 metreden,
2) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + 6.00 metreden,
3) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 6.00 metreden az olamaz.
c) Küçük sanayi bölgelerinde:
1) Bitişik nizamda: 10.00 metreden,
2) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + 10.00 metreden,
3) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + 10.00 metreden az olamaz.
4) Sanayi bölgelerinde ve konut dışı kentsel çalışma alanlarında 30.00 metreden az
olamaz.
5) Akaryakıt istasyonlarında 40.00 metreden az olamaz.
(3) Parsel derinlikleri:
a) Konut ve ticaret bölgelerinde:
1) Ön bahçesiz nizamda: 15.00 metre + arka bahçe mesafesinden,
2) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + 15.00 metre + arka bahçe mesafesinden
az olamaz.
b) Ticaret bölgelerinde (Yalnız 1 katlı dükkân yapılması halinde):
1) Ön bahçesiz nizamda: 5.00 metre + arka bahçe mesafesinden,
2) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + 5.00 metre + arka bahçe mesafesinden az
olamaz.
c) Küçük sanayi bölgelerinde:
1) Ön bahçesiz nizamda: 10.00 metre + arka bahçe mesafesinden,
2) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + 10.00 metre + arka bahçe mesafesinden
az olamaz.
3) Sanayi bölgelerinde ve konut dışı kentsel çalışma alanlarında 30.00 metreden az
olamaz.
4) Akaryakıt İstasyonlarında 30.00 metreden az olamaz.
(4) Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan arsalarda, yeni veya ilave yapı
ruhsatı düzenlenemez

MEVCUT YÖNETMELİKTE:
Parsel büyüklükleri
Madde 17 – İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar planı ile getirilmiş farklı hükümler yoksa, yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri, arazi meyilli, yol durumu, mevcut yapılar vb. gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve ihtiyaçları da gözönünde tutularak tesbit olunur. Şu kadar ki; bu tesbit sırasında aşağıdaki şartlar ihlâl edilemez.
Parsel genişlikleri:
1. İkamet ve ticaret bölgelerinde:
a) 4 kata kadar (4 kat dahil) inşaata müsait yerlerde:
aa) Bitişik nizamda: (6.00) m. den,
ab) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (6.00) m. den,
ac) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (6.00) m. den, az olamaz.
b) 9 kata kadar (9 kat dahil) inşaata müsait yerlerde:
ba) Bitişik nizamda: (9.00) m. den,
bb) Blok başlarında: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (9.00) m. den az olamaz.
bc) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (9.00) m. den az olamaz.
c) 10 veya daha fazla katlı inşaata müsait yerlerde:
ca) Bitişik nizamda: (12.00) m. den,
cb) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (12.00) m. den,
cc) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (12.00) m.den, az olamaz.
2. Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde:
a) Bitişik nizamda: (5.00) m. den,
b) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (5.00) m. den,
c) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplam + (5.00) m. den, az olamaz.
3. Sanayi bölgelerinde:
30.00 m. den,
az olamaz.
4. Konut dışı kentsel çalışma alanlarında:
40.00 m. den,
az olamaz.
Bu ölçülerin tesbitinde, köşe başına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan bahçe yerine, o yol için tayin edilmiş on bahçe mesafesi alınır.
Parsel derinlikleri:
1. İkamet ve ticaret bölgelerinde:
a) Ön bahçesiz nizamda: (13.00) m. den,
b) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (13.00) m. den, az olamaz.
2. Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde:
a) Ön bahçesiz nizamda: (5.00) m. den,
b) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (5.00) m. den, az olamaz.
3. Sanayi bölgelerinde:
30.00 m.den,
az olamaz.
4. Konut dışı kentsel çalışma alanlarında:
40.00 m. den, az olamaz.
Parsel alanları:
Konut dışı kentsel çalışmaları alanlarında 2000 m2. den az olamaz.


YENİ TASLAK YÖNETMELİKTE:

MADDE 35- (1) Uygulama imar planına göre kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılmak, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör tesis edilmek zorundadır. İskân edilen bodrum katlar dâhil kat adedi 4 ve daha fazla olan binalarda asansör yapılması zorunludur. Daha az katlı yapılarda da asansör yapılabilir

MEVCUT YÖNETMELİKTE:
Madde 45 – (Değişik fıkra:RG-1/6/2013-28664) İmar planına göre kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılmak, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör tesis edilmek zorundadır. İskan edilen bodrum katlar dahil kat adedi 4 ve daha fazla olan binalarda asansör yapılması zorunludur. Daha az katlı yapılarda da asansör yapılabilir.


 

YENİ TASLAK YÖNETMELİKTE:
Korkuluklar
Madde 39 – (1) Binalarda; balkon, teras, galeri boşluğu, sahanlıkların boş kenarları
5’ten fazla basamağı bulunan açık merdivenlerde, 1.10 metreden düşük düzenlenmiş bahçe
duvarlarında, bulunduğu katın taban döşemesinden itibaren kotu 0.90 metreden az olan
pencere boşluklarında, döşeme kotundan itibaren en az 1.10 metre yüksekliğe kadar teknik
gereklere ve standartlara uygun olarak korkuluk yapılması mecburidir.

MEVCUT YÖNETMELİKTE:
Korkuluklar
Madde 46 – Her türlü binada:
Balkon ve teras etrafında, 5’den fazla basamağı bulunan açık merdivenlerde kotu (0.90) m.’den az olan pencere boşluklarında, döşeme kotundan itibaren en az (0.90) m. yüksekliğe kadar, fenni icaplara uygun olarak korkuluk yapılması mecburidir.


YENİ TASLAK YÖNETMELİKTE:
Madde 45- (1) Kapıcı dairesi ve bekçi odası yapılacak binalar:
a) Konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 40’tan fazla olan ve katı yakıt kullanan
kaloriferli veya kalorifersiz binalar için bir adet kapıcı dairesi yapılması zorunludur. Birden
fazla yapı bulunan ve toplam bağımsız bölüm sayısı 40’tan fazla olan parsellerde de bu
hüküm uygulanır, ancak bağımsız bölüm sayısının 80’i aşması halinde ikinci bir kapıcı dairesi
yapılır. Ayrıca, birden fazla yapının bulunduğu parsellerde 60’dan fazla bağımsız bölümü
olan her bir bina için mutlaka ayrı bir kapıcı dairesi yapılır.

MEVCUT YÖNETMELİKTE:
Madde 52 – (Başlığı ile birlikte değişik madde:RG-1/6/2013-28664)

a)(Değişik:RG-8/9/2013-28759) Konut kullanımlı olup bağımsız bölüm sayısı 30’dan fazla olan ve katı yakıt kullanan kaloriferli veya kalorifersiz binalar için bir adet kapıcı dairesi yapılması zorunludur. Birden fazla yapı bulunan ve toplam bağımsız bölüm sayısı 30’dan fazla olan parsellerde de bu hüküm uygulanır, ancak bağımsız bölüm sayısının 75’i aşması halinde ikinci bir kapıcı dairesi yapılır. Ayrıca, birden fazla yapının bulunduğu parsellerde 60’dan fazla bağımsız bölümü olan her bir bina için mutlaka ayrı bir kapıcı dairesi yapılır.


YENİ TASLAK YÖNETMELİKTE:
Kapı ve pencereler

Madde 40 – (1) Bütün yapılarda;
….
(5) Asansörlü eşya taşımacılığı için, 3 kattan fazla 10 kattan az katlı binalarda her bir
bağımsız bölümün en az 1 balkonunun kapısının eni 1.10 metreden, yüksekliği 2.10 metreden
düşük olamaz. Balkon olmayan binalarda cepheye bakan ve tamamen açılabilen oda
penceresinin eni 1.50 metreden, yüksekliği 2.10 metreden az olamaz.

Bu yazı kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
kaynak: sanalsantiye.com

- Sanal Şantiye'ye Özel İndirimli Eğitimler (Ağustos 2020) -

- Mühendis Akademi Eğitimleri -

 

→ TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 50 TL Satın Al


→ TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ MSPROJECT Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ REVIT Architecture Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ Sta4CAD Eğitimi - 40 TL Satın Al-

⇒ Sıfırdan İleri Seviye Statik Proje Okuma ve Yorumlama Eğitimi - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ istCAD 2020 ile Kazı Projesi Hazırlama Eğitimi - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ Yapım İşi İhalesine Hazırlık Süreci - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ Sıfırdan 2018 TBDY Göre IdeCAD v10 Eğitimi - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ SAP200, ETABS, Sta4CAD ile Statik Proje Eğitimi - 50 TL *YENİ Satın Al


⇒ Temelden Çatıya İnşaat Eğitimi - 60 TL Satın Al


⇒ 2018 TBDY Göre STA4CAD Eğitimi - 35 TL Satın Al


*Listedeki fiyattan farklı bir fiyat görmeniz durumunda lütfen bizimle irtibata geçiniz.

ABONELİK

 
İnş.Müh.Mustafa AKSU
İnş.Müh.Mustafa AKSUhttps://www.sanalsantiye.com
Sanal Şantiye'nin kurucusu - İnşaat Mühendisi.

4 YORUM

  1. yeni taslakta madde 35 in 8 inci fırkasında” Asansörlerin, ortak alan niteliğindeki çatı arası ve tüm bodrum katlara hizmet vermesi zorunludur.” ibaresi geçmekte. yani yeni yönetmeliğe göre tüm yeni binalarda asansör ile bodrum kata inilmesi zorunlu olarak mı anlayacağız?

  2. resmi gasete 2 07 2017 yi internetten açtım madde 7 de yeni getirildi diye bahsettiğiniz kuralları göremedim. eskidenki uygulamalar aynen yazılı.

  3. resmi gasete 3 07 2017 yi internetten açtım madde 6 da yeni getirildi diye bahsettiğiniz kuralları göremedim. eskidenki uygulamalar aynen yazılı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

ABONE OL

HAFTANIN İÇERİKLERİ

Üstgeçit çöktü, yol trafiğe kapandı

Hasdal Otoyolu'nda üstgeçit çöktü, yol trafiğe kapandı Eyüpsultan Hasdal’da otoyolun üzerindeki üstgeçit çöktüEyüpsultan Hasdal Otoyolu’ndaki Hasdal Kışlasının önündeki üstgeçit henüz bilinmeyen bir nedenle büyük...

Akkuyu NGS teknolojisine sahip bir güç ünitesi daha hayata geçiriliyor

Akkuyu NGS teknolojisine sahip bir güç ünitesi daha hayata geçiriliyor Rusya ile Belarus arasındaki en büyük ortak proje niteliğini taşıyan Belarus Nükleer Güç Santrali’nin 1’inci...

Deriner Barajı’nın Türkiye Ekonomisine Katkısı

 Artvin’de 249 metre gövde yüksekliği ile kemer barajı sınıfında Türkiye’nin birinci, dünyanın altıncı barajı olma özelliği taşıyan Deriner Barajı’nda elektrik üretimi 11. 3 milyar...

4. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan inşaatın 4. katında çalışırken dengesini kaybederek yere düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.Olay, öğle saatlerinde Gölcük ilçesi İhsaniye Merkez Mahallesi üzerinde...

SON YORUMLAR