Bilindiği üzere 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de  yayımlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası, ülkemizdeki depremle ilgili haritalara yeni bir bakış açısı ve boyut kazandırmıştır.

Bunun en büyük göstergesi harita ismindeki değişiklik olmuştur. Daha önceki haritada deprem bölgeleri ismi kullanılırken yeni mevcut haritada ise deprem tehlike haritası ifadesine yer verilmektedir.

Öncelikle şunun iyi bilinmesi gerekir ki yayımlanan  yeni harita  kesinlikle bir risk haritası değildir. Bu haritanın risk haritası olabilmesi için; harita üzerindeki yapılara ve nüfusa olası bir depremin vereceği zararları iyi hesaplamak gerekir. Bu konuyu biraz daha açacak olursak, tehlike ve riskin kısaca tanımlarını hatırlatmak yerinde olacaktır. Kısacası tehlikeyi zarar verme potansiyeli, riski ise tehlikenin vereceği olumsuz durumların gerçekleşme ihtimali olarak özetleyebiliriz. Yani buradan da açıkça görüldüğü gibi bu harita bir risk haritası değildir.
Bu harita deprem tehlikesini en büyük yer ivmesi şeklinde gösteren bir tehlike haritasıdır.

AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritasının en güzel yönlerinden birisi de gelişen teknolojiye ayak uydurmayı başarmış olmasıdır. Örneğin bulunduğunuz yerin deprem açısından tehlikesini merak ediyorsunuz. Hemen (https://tdth.afad.gov.tr/)adresine girip, bulunduğunuz yerin koordinat bilgilerini girip, raporlama kısmından çıktısı alınan PGA 475 değerine göre bulunduğunuz yer veya başka bir konum hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Renkler koyulaştıkça deprem tehlikesi de artmaktadır.

Doğal olarak biz mühendislerin de işini kolaylaştıracak bu uygulamanın nüfusun büyük bir kısmı deprem tehlikesi olan ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın da daha güvenli yapılarda kalması için oldukça oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.

En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş olup,  yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu içeriğimi puanlar mısın?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here