Yapı Denetimi Nedir?

Yapı Denetimi 4708 sayılı Kanuna tabi yapıların imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yerinde denetimlerini sağlamaktır.

Yapı Denetimi Nedir?

İlk olarak 1999 depreminde karşılaştığımız felaket sonrası denetimin ne denli önemli olduğununun anlaşılması üzerine 2001 yılında 19 pilot ilde yürürlüğe giren ve 2010 yılında 81 ilde devreye alınan yapı denetim sistemi binaların proje aşamasından uygulama bitimine kadar tüm sürecin denetim altına alınması sistemidir.

Geçen bu süre zarfında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği birçok defa rezive edilmiştir. 2019 itibarıyla yapılan son değişiklik yapı denetim sistemini baştan aşağı değiştirerek müteahhitin parasını vererek kendini denetlettirdiği sistem olmaktan çıkıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yapılan noter çekilişiyle sıralanan yapı denetimlerin işleri sıra ile alma sistemine dönüşmüştür.

Hangi Yapılar Yapı Denetime Tabi Değildir?

  • Kamuya ait yapılar
  • Bodrum katı dışında en çok 2 katlı olan ve toplam inşaat alanı 200 m2’yi geçmeyen müstakil yapılar
  • Entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler
  • Köy yerleşik alanlarında, belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunmayan, iskân dışı
    alanlarda ve nüfusu 5000’in altında olan belediyelerin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bodrum katı ve çatı arası dışında en çok iki katlı ve yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen konut yapıları ile bunların kömürlük, otopark, depo gibi müştemilatlı yapılar

Yapı denetime tabi değildir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

BUNLARI KAÇIRMA

Faizler Düştü, Konut Projelerinde Fiyatlar %20 Yükseldi

Merkez Bankası yönetiminde gerçekleşen değişimin getirdiği faizlerin indirilmesi sonrasında konut projelerinde fiyatlar %20 oranında arttı. Müteahhitlerin maliyetleri gerekçe göstererek konut projelerinin önemli bir kısmında...