25 Mayıs 2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayımladığı Tebliğ ile Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen mesleklerin listesi 29366 sayılı Resmi Gazetede yayınladı.

25 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete`de yayımlanan Tebliğ, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen işleri kapsıyor. Tebliğde, betonarme demirciliğinden çelik kaynakçılığına, ahşap kalıpçılığından alçı-sıva uygulayıcılığına kadar inşaat sektöründe çalışan pek çok iş, bu çerçevede değerlendiriliyor.

Yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe giren tebliğe göre, listede yer alan meslekleri icra edenler için Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirildi.

Yayımlandığı tarihten itibaren 12 ay içerisinde belge alamayanlar çalıştırılmayacak. İş müfettişleri aracılığıyla işyerlerini denetleyecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, belgesiz çalışmaya izin verilmeyecek.

25 Mayıs 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29366
TEBLİĞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ
ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ
(SIRA NO: 2015/1)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik
Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek 1 inci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Belge Zorunluluğu
MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı
yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip
olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.
(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve
bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar
için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.
Cezai Hükümler
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesine ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ
hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir
çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Tebliğ hükümlerine göre verilen idari para cezaları
tebligattan itibaren bir ay içinde ödenir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

mesleki-yeterlilik-belgesi-istenen-meslekler

Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler
4 (80%) 1 oy

1 YORUM

  1. SEVGİLİ ARKADAŞLAR ÇOK GÜZEL HAZIRLANMIŞ BİLGİLER VAR . LOJİSTİK İÇİN HİÇ BİLGİ YOK STOK AMBARLARI MALZEMELER TESLİMİ TAKİBİ AMBARLAR . İNŞATI SAHADAKİ GURYUPLAR YAPIYOR. EVET ONUNTAKİBİDE GERKİYOR DEYİLMİ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here