Ana Sayfa Güncel Haberler YÖK'ten İç Mimar-Mimar denkliğine dair önemli karar

YÖK’ten İç Mimar-Mimar denkliğine dair önemli karar

Yükseköğretim Kurulu, 06 Temmuz 2017 tarihinde almış olduğu kararla İç Mimarlık Programı mezunlarının kamu kurumlarının Mimar kadrolarına atanamayacaklarına karar verdi

Memurlar.net’in paylaştığı o karar:

TC. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Eğitim öğretim Dairesi Başkanlığı

TÜM BAKANLIKLARA

İlgi:

a) Devlet Personel Başkanlığının 3001.2017 tarih ve E.567 sayılı yazısı

b) TMMOB İç Mimarlar Odası’nın 10.04.2017 tarih ve 2017 084 sayılı yazısı

07.01.2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kumlu toplantısında; 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunla değişik 43b maddesi uyarınca, üniversitelerarası Kurul Başkanlığının görüşü de dikkate alınarak. İç Mimarlık Program mezunlarının mühendis ve mimar unvanına kullanamayacağına, ancak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin Il-bendinde yer alan Teknik Hizmetler Sınıfı kadrolarına atanabileceğine, derece kademe, ek gösterge ve yan ödemelerin ise mühendis ve mimar gibi değerlendirilerek aynı ölçütlerin uygulanabileceği ne karar verilmiştir.

22.07.2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43 b maddesi uyarınca. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın görüşü de dikkate alınarak. 07.01/2009 tarihli Yürütme Kurulu karan dikkate alınarak. Üniversitelerin İç Mimarlık Bölümü mezunlarının “İç Mimar”  ünvanı ile “Teknik Hizmetler Sımfi“ kadrolarında istihdam edilebileceğine karar verilmiştir.

25 01/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2547 sayılı Kanun un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43b maddesi uyarınca. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın görüşü de dikkate alınarak. İç Mimarların Teknik Hizmet Sınıfı kadrolarda istihdam edilebileceklerine ve kadro unvanlarındaiçmimar kadrosunun bulunduğu kurum!arda içmimar kadro unvanını, içmimar kadrosunun bulunmadığı durumlarda ise “Mimar” kadro unvanını  kullanabileceklerine karar verilmiştir.

Devlet Personel Başkanlığı’nın Ülkemizde mimarlık mesleği kendi içerisinde mimarlık, İçmimarlık ile şehir ve bölge plancılığı şeklinde farklı ihtisaslaşmaya gitmiş bulunmakta olduğa bu aynın mimarlar ile içmimarlar arasında eğitim, mezura yet umanı, kayıt olunan oda üyelik şartları, görev tanımı, imza yetkisi ve fenni mesuliyet gibi bir çok alanda kendim gösterdiği belirtilerek yukarıda yer alan kararların da bir biri ile çeliştiği göz önüne alınarak 3715 sayılı Kanunun Ek 1. maddesi kapsamında “İçmimarlık” Programı mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında münhal bulunan “Mimar” kadrosuna atanıp atanamayacağını konusundaki yazılan 06.07.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Karam’un 2880 sayılı Karam la değişik 43b maddesi uyarınca. Üniversitelerarası Kurul un görüşü de dikkate alınarak İç Mimarlık ile Mimarlık programlarının programlara giriş koşullan ile ders içerik eğitim müfredatlarının farklılık gösterdiği, meslek unvanlarının Meslek Odalarının görev tanımlarının ve icra yetkilerinin farklı olması nedeniyle İç Mimarlık Program mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında münhal bulunan Mimar kadrosun atanmasının uygun olmadığına 25 01/2012 tarih ve 2012.3.454 sayılı Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararının iptal edilmesinin uygun olmadığına karar verilmiştir.

İnş.Müh.Mustafa AKSU
İnş.Müh.Mustafa AKSUhttps://www.sanalsantiye.com
Sanal Şantiye'nin kurucusu, İnşaat Mühendisi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Reklam-

BUNLARI KAÇIRMA

Betonarme Yapılarda Isıl Genleşme ve Büzülme Etkileri

Betonarme yapılar için oldukça önemli konularda ısıl genleşme ve büzülme etkilerini size anlatmaya çalışacağım. Ben denizin bu konudaki bilgileri ve tecrübeleri de sınırlıdır. Sınırlı...