Elektrik Elektronik Mühendisi Mustafa Tutsak’ın Elektrik Mühendisleri Odası için yazmış olduğu ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ kitabını paylaşmak istiyorum.

Kitabın İçeriğinde aşağıdaki konular mevcut:

İçindekiler.………
Önsöz…………………… 4
Genel İSG Mevzuatı….. 5
Yasal Mevzuat, Kapsam, İstisnalar ve Amaç.……………………. 6
İşveren Yükümlülüğü ve Çalışanların Uymaları Gereken Kurallar………. 6
Kazaların nedenleri…….………….. 8
İş Kazası Kayıpları…. 8
Tehlike Kaynakları ve Riskler.………………… 9
İSG Yönetim Sistemi Modeli.…………………. 10
İSG Kültürü…………… 11
Hedef……………………. 12
İSG Temel Değerleri….. 13
Asansör, Yürüyen Merdiven ve Y. Bantlarda İş Sağlığı ve Güvenliğine giriş… 16
331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Getirdikleri.……… 17
Risklerin Belirlenmesi… 18
– Örnek 1: Müteahhit ile Yüklenici arasında taraf yükümlülüklerinin belirlenmesi… 18
– Örnek 2: Risk Analizi…………… 22
– Örnek 3: Makine dairesiz bir asansöre ait inşaat işleri raporu……24
– Örnek 4: Kuyu Teslim Tutanağı.…….……………….. 25
– Örnek 5: Taşeron Sözleşmesinde Sorumluluklar bölümü…. 25
Temiz ve Düzenli Çalışmanın Faydaları .…. 27
Kişisel Koruyucu Donanımlar.………………… 27
Uyarı İşaretleri ve Levhaları.………………….. 34
Asansörlerde İSG Açısından Tehlikeler.….. 35
A-Düşmeye Karşı Korunma.…………… 35
B-Asansörün Hareketi Sırasında Korunma.………………….. 42
Örnek 6; Kabin Üstüne Çıkma Prosedürü.………………….. 42
Örnek 7; Kabin Üstünden Ayrılma Prosedürü.………….. 42
Örnek 8; Kuyu Dibine Giriş Prosedürü.……………………….. 44
Örnek 9; Kuyu Dibinden Ayrılış Prosedürü.……………….. 44
C-Enerjinin Kontrolü.……………………… 44
D-Tehlikeli Hareketler ve Korunma… 48
– Yük kaldırma İşlerinde Güvenlik.……… 50
– İskelelerde Güvenlik.……………………….. 58
Kaza örnekleri.………. 61
Kaza Sonrasında Değerlendirmeler.……….. 67
Risk Değerlendirmesi ve Riskin Paylaşılması.… 68
Sonuç.…………………… 70
Genel İSG Mevzuatı
Yasal Mevzuat, Kapsam, İstisnalar ve Amaç
İşveren Yükümlülüğü ve Çalışanların Uymaları Gereken Kurallar
Kazaların nedenleri
İş Kazası Kayıpları
Tehlike Kaynakları ve Riskler
İSG Yönetim Sistemi Modeli
İSG Kültürü
Hedef
İSG Temel Değerleri
Asansör, Yürüyen Merdiven ve Y. Bantlarda İş Sağlığı ve Güvenliğine giriş

Önsöz
6331 sayılı yasanın adı ve yapılanması “İş Sağlığı ve Güvenliği” şeklinde olsa da kitabımız “İşçi Sağlığı ve Güvenliği” olarak tanımlanmıştır. Yasanın konusu ve amacı işçi sağlığı olmalıdır. İşin sağlığı ve güvenliği bu mevzuatın konusu değildir.
İSG terminolojisinde en başta “tehlike” ve “risk” kavramlarının yerli yerine oturması gerekir.
İşveren için tehlike, sahip olduğu “mal” (üretim, makine-teçhizat, bina vs.) kaybı, çalışan için
tehlike, sağlığının veya emek gücünün kaybıdır. Çalışana zarar verme potansiyeline sahip her şey tehlikedir. Keza tüm İSG yapılanması çalışanın sağlığı bağlamında oluşturulmalıdır. Duruşumuz emekten ve emekçiden yana olmalıdır.
İş Kanununa göre her işveren işyerinde işçilerin sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları, araçları noksansız bulundurmakla yükümlüdür.
Asansör, Yürüyen Merdiven, Yürüyen Bant ünitelerinin başta imalatı, taahhüdü ve montajı
sonrasında bakımı, arızası, onarımı ve denetimi sırasında meydana gelebilecek kazalar
önlenmelidir. Bu kitap; “Hiçbir iş yaralanmamıza değmez”, “Tüm kazalar önlenebilir ve
önlenmelidir.” ilkelerine uygun olarak gerekli tedbirlerin alınması/aldırılması için tüm aktörlere sorumluluklarını hatırlatmak ve ellerinde her an kullanabilecekleri, referans alabilecekleri, geliştirebilecekleri bir kaynak olması amacıyla düzenlenmiştir.

MUSTAFA TUTSAK

İndirmek için tıklayın.

Bu içeriğimi puanlar mısın?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here