İnce ve Hazır Sıva

0

Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat Teknolojisi İnce Ve Hazır Sıva Kitabı. Bu kitap ile ince ve hazır sıvayı kuralına uygun olarak denetleyebileceksiniz.

Kitabın içeriği ise şöyle:

AÇIKLAMALAR ii
GİRİŞ 1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 3
1 İNCE SIVA HARCI HAZIRLAMA 3
1 1 İnce Sıva Harcı Araç Gereçleri 3
1 1 1 Araçlar 3
1 1 2 Gereçler 12
1 2 Araç ve Malzemelerin Hazırlanması 12
1 3 İnce Sıva Harcı Hazırlanması 18
1 3 1 İnce Sıva Harcı Hazırlama Kuralları 18
1 3 2 İnce Sıva Harcının (Kireç Harcı ve Takviyeli Harç) Hazırlanması 18
UYGULAMA FAALİYETİ 27
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 29
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 30
2 İNCE SIVA YAPIMI 30
2 1 İnce Sıva 31
2 1 1 Tanımı 31
2 1 2 Amacı 31
2 2 İnce Sıva Yapma Kuralları 31
2 3 İnce Sıva Yapımı İş Sırası 33
2 4 İnce Sıva Yapılması 34
UYGULAMA FAALİYETİ 39
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 43
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 44
3 HAZIR SIVA YAPIMI 44
3 1 Hazır Sıva 44
3 1 1 Tanımı 44
3 1 2 Çeşitleri 45
3 1 3 Amacı 47
3 2 Hazır Sıva Yapma Kuralları 47
3 3 Hazır Sıva Yapmada İş Sırası 48
3 4 Hazır Sıva Yapılması 48
UYGULAMA FAALİYETİ 53
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 55
MODÜL DEĞERLENDİRME 56
CEVAP ANAHTARLARI 59
KAYNAKÇA 60

Kitabı indirmek için tıklayın.