Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

 • Beton Çeşitleri
 • Beton Bileşim Elemanları
 • Betondan Beklenilen Özellikler
 • Beton Özelliklerine Etki Eden Faktörler
 • Beton Üretimi
 • Beton Tasarımı ve Karışım Hesabı
 • Beton Hazırlanma Parametreleri
 • Beton Karışımı Tasarım Kriterleri
 • Beton Karışım Hesabı (TS 802–2009)
 • Örnek Karışım Hesapları
 • Deneyleri (Çimento, Agrega, Taze ve Sertleşmiş Beton Deneyleri)
  Deney Uygulamaları ile Desteklenmiştir

Uzun yıllar Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde “Beton ve Beton Teknolojisi” konusunda ders veren ve döner sermaye aracılığı ile birçok beton kalite kontrol raporu hazırlayan yazar, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 5. baskını yapan kitapta, Beton teknolojisindeki son gelişmeleri, deneysel çalışmalarda elde edilen bilgileri, beton ve betonu meydana getiren elemanlar konusundaki bilgi ve tecrübelerini bu kitapla okuyuculara aktarmaya çalışılmıştır.

Son yıllardaki inşaat sektöründeki hızlı gelişmelerden dolayı yapı ile ilgili malzemelerde de hızlı bir değişim ve gelişim söz konusudur, inşaat işlerinde en çok kullanılan malzeme olan “beton” da en çok gelişen malzemelerin başında gelmektedir. Betonda dayanım özelliği kadar, estetik, ekonomiklik, permeabilite, elastiklik gibi nitelikler de aranmaya başlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda betonunu üretimi endüstrileşmekte ve daha ekonomik hale gelmesine uğraş verilmektedir.

Kitap, ilgili bölümlerin öğrencilerine hitap etmesinin yanında, inşaat sektörünün her kademesinde görev alan teknik elemanlara ve konuyla ilgilenenlere de uygulanmış deneyler eşliğinde açıklayıcı bilgiler vermektedir.

Kitabı Seçkin Yayıncılığın internet sayfasından temin edebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here