More

  Ana Sayfa Blog Deprem Sırasında Zemin Sallanması Ve Sismik Dalgaların Oluşması

  Deprem Sırasında Zemin Sallanması Ve Sismik Dalgaların Oluşması

  Özet Bilgi

  Deprem veya yer sarsıntısı, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar  ve bu dalgalanmaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Depremler sismograf ile ölçülür.

  Yer sarsıntıları, küçük depremlerde oldukça yumuşak, büyük depremlerde ise oldukça büyük hasarlara neden olan sismik dalgaların zeminden hareketinin bir sonucudur. Yer sarsıntısı binaları bir yandan diğer yana ve yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirir.

  Herhangi bir yapının yaşadığı sarsıntı, depremin merkezine olan uzaklığına, yapının yapıldığı zemine ve tabi ki yapının kendisine (Sağlamlığına) bağlıdır. Bu yüzden hep deprem değil ihmal öldürür denilir.

  Sismik dalgalar sert kayalarda, toprak ve kum gibi yumuşak kayalara göre daha hızlı hareket eder. Bununla birlikte, dalgalar daha sert kayalardan daha yumuşak kayalara geçtikçe yavaşlarlar ve kuvvetleri artar, bu nedenle çalkalama zeminin daha yumuşak olduğu yerlerde daha yoğundur. Bununla birlikte, sert kayaların üzerindeki binalar bile,yüzey hapsine yakın olmaları durumunda yoğun bir titreme ve hasar görebilir.

  Tüm sismik dalgalar aynı değildir. Birkaç farklı tip vardır ve her tipin kendine özgü bir hareket yolu vardır. Genellikle, sismik dalga Cisim dalgaları ve Yüzey dalgaları olmak üzere iki ana dalgadan oluşur. Bu dalgaların davranışını ve etkilerini anlamak, bir deprem sırasında yer sarsıntısının nasıl gerçekleştiğini anlamamızda yardımcı olacaktır.

  - Advertisement -

  Bu deprem dalgalarını kaydetmek için sismograf adı verilen yer hareketlerini sürekli olarak kaydederek yer sarsıntılarının büyüklüğünü, süresini, merkezini ve saatini saptamaya yarayan aygıtlar kullanılır.  Bu dalgaları Sismograf gibi uygun araçların kullanılması olmadan anlamak ve kaydetmek mümkün değildir.

  Sismik dalgalar

  Levha Tektoniği prensipleri ile yerkabuğunun rijit kısmında meydana gelen gerilmeler, bu enerjilerini fay hareketleri ile, ya da bilinen ismi depremlerle ortaya çıkarırlar.

  Sismik dalgalar deprem sırasında salınan büyük gerilim enerjisinin her arayüzde yansır ve  Dünya katmanları boyunca her yöne hareket eder. Bu dalgalar iki ana başlıkta incelenir .

  Sismik-dalgalar.jpeg

  1. Yüzey dalgaları

  Dünya yüzeyinde hareket eder ve Rayleigh ve Love dalgalarından oluşur.

  1.1 Rayleigh dalgaları

  Rayleigh dalgaları ya da yer yuvarlanması, Dünya yüzeyinde okyanus dalgaları gibi hareket eder. Zemin yüzeyini yukarı ve aşağı hareket ettirir. Bir deprem sırasında zemin yüzeyinde gerçekleşen sallantıların çoğuna bu dalgalar neden olurlar.

  https://theconstructor.org-rayleigh-dalgasi

  Şekil 1: Rayleigh Dalgaları

  1.2 Love dalgaları 

  Love dalgaları hızlıdır ve zemini bir yandan diğer yana hareket ettirir.

  https://theconstructor.org-love-waves

  Şekil 2: Love Dalgaları

  2. Cisim dalgaları

  Cisim dalgaları dünyayı dolaşır. İki türü vardır.

  Birincil Dalgalar (P dalgaları) ve İkincil Dalgalardan (S dalgaları) oluşur.

  2.1 P-dalgalar 

  P dalgaları en hızlı sismik dalga türüdür. P dalgaları hareket ettikçe, çevresindeki kaya tekrar tekrar sıkıştırılır ve daha sonra enerji iletim yönü boyunca gerilir.

  https://theconstructor.org-p-wave

  Şekil 3: P dalgaları

  2.2. S dalgaları

  S dalgaları P dalgalarından sonra gelir, çünkü daha yavaş hareket ederler ve sıvılardan geçmezler. Dalga içinde hareket ederken malzeme parçacıkları yukarı ve aşağı ya da yana doğru kayar. Love dalgalarının etkileriyle birlikte S-dalgaları, hem dikey hem de yatay yönlerde yüzeydeki çarpma hareketleriyle yapılara maksimum zararı verir.

  P ve S dalgaları Dünya’nın yüzeyine ulaştığında, enerjilerinin çoğu geri yansır. Bu enerjinin bir kısmı, farklı toprak ve kaya tabakalarındaki yansımalar ile yüzeye geri verilir. Dünya yüzeyinde sallama, önemli derinliklerde olduğundan daha ağırdır (yaklaşık iki katı). Bu genellikle yeraltına gömülü yapıları, zeminden daha küçük hızlanma seviyelerine göre tasarlamanın temelidir.

  https://theconstructor.org-s-wave

  Şekil 4: S dalgaları

  Deprem Algılama ve Ölçme Aletleri

  Sismometre olarak da bilinen bir sismograf, depremleri tespit etmek ve kaydetmek için kullanılan bir araçtır. Sensör, kaydedici ve zamanlayıcıdan oluşur. Üzerinde çalıştığı prensip basittir. Bir desteğin bir ipi ile asılan bir kütleye tutturulmuş bir kalem, Şekil 5, sabit bir hızda dönen bir tamburun üzerinde tutulan bir grafik kağıdına işaretler çizmektedir.

  sekil 5: Sismograf.png

  İpin etrafındaki bir mıknatıs, salınımların genliğini kontrol etmek için gereken sönümü sağlar. Sarkaç kütlesi, ip, mıknatıs ve destek birlikte sensörü oluşturur. Tambur, kalem ve harita kağıdı kayıt cihazını oluşturur. Tamburu sabit bir hızda döndüren motor zamanlayıcıyı oluşturur.  Dikey ve yatay her iki yönü de ölçmek için böyle bir  alet gereklidir. Dikey salınımların ölçülmesi için, Şekil 6’da gösterildiği gibi tel sarkaç, yerine bir dayanak, salınan bir yay sarkaçıyla değiştirilir.

  Şekil 5: Sismograf

  sekil 6: dikey-sismograf.png

  Şekil 6: Dikey Hareketleri Kaydetmek İçin Sismograf

  Deprem meydana geldiğinde, sismografın tabanı hareket eder, fakat kütle hareket etmez. Sismograf, cihazın altındaki değişken salınım genliğini gösteren zig-zag izini kaydeder. Bu kayıt, sismometre kütlesinin dünyaya göre hareketiyle orantılıdır, ancak matematiksel olarak yerin mutlak hareketinin bir kaydına dönüştürülebilir.

  Analog aletler zamanla geliştiriliyorlar, ancak günümüzde modern bilgisayar teknolojisini kullanan dijital aletler daha yaygın kullanılmaktadır. Dijital cihaz, yer hareketini, cihazda yerleşik olan mikroişlemcinin hafızasına kaydeder.

  Güçlü Zemin Hareketleri

  Yer sarsıntısı’nın, sismik dalgaların neden olduğu hareketlerin sonucu olduğunu öğrendik.

  Zamanın çeşitli noktalarında belirli bir noktaya ulaşan sismik dalgalar, farklı genliklere sahiptir ve farklı seviyelerde enerji taşırlar. Sonuç olarak, herhangi bir yerdeki hareket, genliği ve yönü rastgele değişen doğada doğal olarak  rastgeledir. Yapılara zarar verebilecek kuvvetli hareketler, civardaki depremlerde veya küçük orta ve büyük mesafelerdeki her türlü depremde meydana gelebilir.

  Şekil 7: Tipik Akselerogram

  Akselerogramlar yer sarsıntısı konusunda farklı bilgiler taşır; zirve genlik, güçlü çalkalama süresi, frekans içeriği ve enerji içeriği. Tepe genliği (Tepe yer ivmesi, PGA) fiziksel olarak sezgiseldir. Örneğin, 0.6g’lık bir yatay PGA değeri (= yerçekimine bağlı ivmenin 0,6 katı), yerinin hareketinin ağırlığının % 60’ına eşit bir rijit yapı üzerinde maksimum yatay bir kuvvete neden olabileceğini düşündürmektedir.

  Sert bir yapıda, içindeki tüm noktalar aynı miktarda toprakla hareket eder ve bu nedenle PGA’nın aynı maksimum ivmesini yaşar. Genellikle, kuvvetli yer hareketleri 0.03-30Hz (yani, saniyedeki devir) aralığında frekansların sallanması ile ilgili önemli enerji taşır.

  Bu Bilgileri Bilmek Ne İşimize Yarayacak? 

  Hepimizin bildiği gibi bir deprem bölgesinde yaşıyoruz, çok değil birkaç hafta önce hepimiz büyük İstanbul depremini bekliyorduk ve hemen hemen her gün artçı depremlerle adeta uyarılıyorduk. Yazımızın başında belirttiğimiz gibi deprem değil ihmal öldürür bu ihmal kavramını hayatımızdan çıkarabilmek için depremi anlayabilmeli ve ona göre tedbir almalıyız. Bunun için ilk olarak Mühendislerin ve Mimarların daha sonra ise halkın bu tarz bilgileri öğrenmesi gereklidir.

  Sonraki yazılarımızda olası bir deprem anında ne yapılması gerektiği ile ilgili bir yazı hazırlayacağız.

  Deprem hakkındaki diğer içeriklere ulaşmak için; Tıklayınız.

  Kaynak için; Tıklayınız 

  Şimdilik Sağlıcakla kalın…

   

  Mehmet Toprak
  Mehmet Toprakhttps://wikikultur.com
  Editör / İnşaat Mühendisliği Öğrencisi

  Bloga e-posta ile abone ol

  Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

  Diğer 12.514 aboneye katılın

  – Sanal Şantiye’ye Özel İndirimli Eğitimler (Kasım 2020) –

  – Mühendis Akademi Eğitimleri –

  → TBDY 2018’e göre SAP2000 Eğitimi – 60 TL Satın Al


  → TBDY 2018’e göre ETABS Eğitimi – 52.99 TL Satın Al


  → TEKLA STRUCTURES Eğitimi – 52.99 TL Satın Al


  → MSPROJECT Eğitimi – 60 TL Satın Al


  → REVIT Architecture Eğitimi – 45.99 TL Satın Al


  → Revit Structure Eğitimi – 52.99 TL Satın Al


  → Sta4CAD Eğitimi – 45.99 TL Satın Al

  ⇒ Sıfırdan İleri Seviye Statik Proje Okuma ve Yorumlama Eğitimi – 40 TL Satın Al


  ⇒ Yapım İşi İhalesine Hazırlık Süreci (Metraj Eğitimi) – 36.99 TL Satın Al


  ⇒ Sıfırdan 2018 TBDY Göre IdeCAD v10 Eğitimi – 36.99 TL Satın Al


  ⇒ SAP200, ETABS, Sta4CAD ile Statik Proje Eğitimi – 50 TL Satın Al


  ⇒ Temelden Çatıya İnşaat Eğitimi – 60 TL Satın Al


  ⇒ 2018 TBDY Göre STA4CAD Eğitimi – 40 TL Satın Al


  *Listedeki fiyattan farklı bir fiyat görmeniz durumunda lütfen bizimle irtibata geçiniz.

  4 YORUM

  1. çok güzel bir araştırma yazısı olmuş… belki başlık zemin/kaya şeklinde düzenlenebilirdi… çünkü zemin ve kaya farklı iki kavramdır… zaten yayın içerisinde de kayadan bahsediyor… teşekkürler…

  2. Değerli yorumunuz için çok teşekkürler. Aslında haklısınız daha çok kayalardan bahsetmişim lakin zemin derken sadece yapıların zeminini kastetmedim bilakis genel olarak yeryüzü zemininden bahsetmek istedim, zira devamı gelecek olan bir yazı serisi olacak. Yine de çok teşekkür ederim.

  3. Güzel bir arastirma ancak en bastaki ozet bilgi kisminda yanlis bilgi verilmis beklenmedik anda ortaya cikan enerji demissiniz, depremler faylar arasindaki var olan enerjinin bosalmasiyla ortaya cikar.

  CEVAP VER

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  ABONE OL

  HAFTANIN İÇERİKLERİ

  İzmir’deki Mevcut Yapıların Deprem Performansları

  Yapıların deprem performansları, taşıyıcı sistem seçimine, malzeme kalitesine, proje ile yapının uyumuna, bölgenin depremselliğine, temel zeminine ve yaşına bağlıdır. Yapıya farklı zamanlarda yapılan müdahaleler, yönetmelik...

  Tüketicinin Beynine Giden Yolculuk: Nöropazarlama

  Nöropazarlama (Neuromarketing), insan beynindeki satın alma algısını baştan sona inceleyerek ortaya çıkan sonuçlardan bir pazarlama stratejisi geliştirme tekniğine denir. Bu tekniğini daha geniş şekilde...

  Tekla Structures MAKROLAR Eğitimi – (Yeni Versiyon)

  Bilindiği gibi, 2016 yılında Tekla Structures’ın arayüzü değişti. Eklenen yeni özelliklerle birlikte çelik yapı tasarımında vazgeçilmez bir yazılım haline gelen Tekla Structures’ta en önemli...

  Test: Mühendislik Harikalarına Ne Kadar Hakimsiniz?

  Bu testimizde, dünya üzerinde yer alan çeşitli mühendislik harikalarına yönelik, sizlere bazı sorular yönelttik. Mühendislik harikalarına hakim olduğunuzu düşünüyorsanız aşağıdaki test tam size göre. Test...

  SON YORUMLAR

  • İnşaat Mühendisleri, Mimarlar İçin İndirimli Online Eğitimler ⇒İNCELE
  +