Antalya Defterdarı Veli Tunçez yaptığı yazılı açıklamada, Antalya’da atıl vaziyette bulunan Hazine arsa ve arazilerinin ekonomiye kazandırılarak iktisadi kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla satışa çıkarıldığını bildirdi.

Antalya Defterdarı Veli Tunçez yaptığı yazılı açıklamada, Antalya’da atıl vaziyette bulunan Hazine arsa ve arazilerinin ekonomiye kazandırılarak iktisadi kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla Defterdarlık tarafından yapılan ihalelere 2015 yılı Ağustos ayı içerisinde de devam edildiğini bildirdi. Antalya Defterdarı Veli Tunçez açıklamasında, Antalya’nın Alanya, Akseki, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan, 22.529,62 metrekare yüzölçümlü 18 adet taşınmazın toplam 3.270.036,00. TL satış bedeli üzerinden, Alanya ilçesinde bulunan, 2.578,19 metrekare yüzölçümlü 2 adet taşınmaz ise ilk yıl için belirlenen toplam 313.000,00.-TL kullanma İzni bedeli üzerinden, Ağustos ayı içerisinde yapılacak ihalelerle ekonomiye kazandırılacağını belirtti.

Açıklamada Alanya’da satışa çıkarılan hazine taşınmazlar, “Alanya İlçesinde Satışa Çıkarılan Hazine Taşınmazları: Çamlıca Mahallesinde bulunan ve imarsız alanda kalan 1.057,14 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 21.150,00.-TL satış bedeli üzerinden, Oba Mahallesinde bulunan ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında konut alanı olarak ayrılan 1.219,00 metrekare yüzölçümlü 2 adet taşınmaz toplam 422.690,00.TL satış bedeli üzerinden olmak üzere, toplam 2.276,14 metrekare yüzölçümlü 3 adet taşınmaz toplam 443.840,00. TL satış bedeli üzerinden, 04.08.2015 tarihinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır” şeklinde açıklandı.

Akseki ilçesinde satışa çıkarılan hazine taşınmazları ise şöyle sıralandı: “Emiraşıklar Mahallesi’nde bulunan 540,00 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 4.400,00.-TL satış bedeli üzerinden,Yarpuz Mahallesi’nde bulunan 2.770,26 metrekare yüzölçümlü 4 adet taşınmaz toplam 83.400,00.TL satış bedeli üzerinden, Belenalan Mahallesi’nde bulunan 4.869,59 metrekare yüzölçümlü 2 adet taşınmaz toplam 29.300,00.TL satış bedeli üzerinden, Menteşbey Mahallesi’nde bulunan 489,58 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 7.400,00.TL satış bedeli üzerinden olmak üzere,Akseki İlçesi, Emiraşıklar, Yarpuz, Belenalan ve Menteşbey mahallelerinde bulunan toplam 8.669,43 metrekare yüzölçümlü 8 adet taşınmaz toplam 124.500.00 TL satış bedeli üzerinden, 04.08.2015 tarihinde, yine Akseki İlçesi, Alaçeşme Mahallesi’nde bulunan toplam 4.514,35 metrekare yüzölçümlü 3 adet taşınmaz ise toplam 22.700,00.TL satış bedeli üzerinden 14.08.2015 tarihinde Akseki Malmüdürlüğünce 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacaktır.

” Kepez ilçesinde satışa çıkarılan hazine taşınmazları ise, Avni Tolunay Mahallesi’nde bulunan ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında, E=0,80 Emsalli Konut alanında kalan 1.715,25 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 600.338,00.-TL satış bedeli üzerinden, Avni Tolunay Mahallesi’nde bulunan ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında, E=0,80 Emsalli Konut alanı, bir kısmı ise yol olarak ayrılan 4.196,45 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ise 1.468.758,00 TL satış bedeli üzerinden olmak üzere, Kepez ilçesinde bulunan toplam 5.911,70 metrekare yüzölçümlü 2 adet taşınmaz toplam 2.069.096,00 TL satış bedeli üzerinden, 26.08.2015 tarihinde Antalya Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Antalya Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacağı bildirildi. Ermenek Mahallesi’nde bulunan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında konut alanı olarak ayrılan 618,00 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 339.900,00.TL satış bedeli üzerinden, Ermenek Mahallesi’nde bulunan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanı olarak ayrılan 540,00 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 270.000,00. TL satış bedeli üzerinden olmak üzere, Muratpaşa ilçesinde bulunan toplam 1.158,00 metrekare yüzölçümlü 2 adet taşınmaz toplam 609.900,00. TL satış bedeli üzerinden, 26.08.2015 tarihinde Antalya Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Alanya ilçesi Kargıcak Mahallesi’nde bulunan 226,00 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, iskele olarak kullanılmak ve 30 yıl süreli kullanma iznine esas olmak üzere, ilk yıl için belirlenen 30.000,00.TL kullanma izni bedeli üzerinden,Kargıcak Mahallesi’nde bulunan 2.352,19 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, 1.535,17 metrekarelik kısmı dalgakıran, 817,02 metrekarelik kısmı ise iskele olarak kullanılmak ve 30 yıl süreli kullanma iznine esas olmak üzere, ilk yıl için belirlenen 283.000,00.-TL kullanma izni bedeli üzerinden, olmak üzere, Alanya ilçesinde bulunan toplam 2.578,19 metrekare yüzölçümlü 2 adet taşınmaz ilk yıl için belirlenen toplam 313.000,00.TL kullanma izni bedeli üzerinden 04.08.2015 tarihinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılacağı ifade edildi.

Hazine tarafından yapılan satışlarda, Hazineye ait taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte birinin peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebildiği de belirtilen açıklamada şöyle denildi. “Kiralamalarda ise ilk yıl için kira bedelinin dörtte biri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenebilmektedir. Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ise her türlü vergi, resim ve harçtan istisna olup, satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden beş yıl süre ile emlak vergisine de tabi tutulmayacaktır. İhalesi yapılacak olan Hazine taşınmazları ile ilgili gerekli bilgi Antalya Defterdarlığı resmi web sitesinde (www.antalyadefterdarligi.gov.tr) yayınlanmıştır. Ayrıca, vatandaşlarımız konuyla ilgili olarak Alanya Milli Emlak Müdürlüğünden, Akseki Malmüdürlüğünden, Batı Antalya Emlak Müdürlüğünden ve Doğu Antalya Emlak Müdürlüğünden ayrıntılı bilgi alabilecektir. “

KAYNAK: Hürriyet

Bu içeriğimi puanlar mısın?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here