Her daireye 1 otopark zorunluluğu getiren Yeni Otopark Yönetmeliği son yapılan yönetmelik düzenlemesi ile bugün resmen yürürlüğe girmiş oldu.

Her daireye 1 otopark zorunluluğu getiren Yeni Otopark Yönetmeliği bugün resmen yürürlüğe girdi. Böylece, her daireye 1 otopark zorunluluğu da başlamış oldu.

Yönetmelik ilk yayınlandığında1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyordu ancak 31 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlük tarihi değiştirildi ve yönetmelikte yeni tarih 1 Ocak 2019 olarak belirlenmişti.

Yapılan bu değişikliğe karşın Otopark Yönetmeliği’nde son değişiklik ise geçtiğimiz hafta geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ve her daireye bir otopark yapılması zorunluluğunu getiren Otopark Yönetmeliği’nin yürülük tarihi 15 Eylül 2018 olarak yeniden belirlendi.

Son yapılan yönetmelik değişikliği ile; otopark ihtiyacı kısmen veya tamamen parselinde  karşılanamayan durumlarda düzenlemeye gidildi. Ayrıca, “Taşıt asansörü veya mekanik  otopark sistemleri de kullanılmasına rağmen, binanın bodrum katında ve parselinde  otopark yapımına engel olabilecek teknik bir zaruretin ilgili kamu kuruluşu ya da  üniversitelerce düzenlenecek rapor dikkate alınarak idaresince tespit edilmesi.”  hükmü yürürlükten kaldırıldı.

YÜZDE 50 ORANINDA AZALTILABİLECEK

Ayrıca cephesi 9 metreden veya alanı 250 metrekareden küçük olan, mimari ve alan yetersizliği nedenleriyle kısmen otopark yapılabilen parsellerde, otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut  için gereken asgari otopark ihtiyacı yüzde 50 oranında azaltılabilecek.

Otopark Yönetmeliği 15 Eylül 2018 tarihinde yani bugün yürürlüğe girdi. Bu  tarihten önce, noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş, imar durum  belgesi ve istikamet rölövesi alınarak yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olan  yapılarda, talep edilmesi halinde  önceki yönetmeliğe göre uygulama yapılma  imkanı da sağlanacak.

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here