Ana Sayfa Kütüphane Kitaplar İnşaat Sözleşme Yönetimi - Nedim Uyanık

İnşaat Sözleşme Yönetimi – Nedim Uyanık

- Reklam-

İnşaat Sözleşme Yönetimi; bir inşaat sözleşmesini başarıyla yönetebilmek için gerekli temel bilgi, teknik ve becerilerle donanımlı olmak, inşaat sözleşmelerinin yapısı ve ögeleri ile ilgili temel bilgilerin, inşaat sözleşmelerinde uyuşmazlıkların kaynağı olan maddeler bağlamında uygulamada doğabilecek uyuşmazlıkların analizi için gerekli bilgi ve becerilerin aktarımını yapabilmek, sözleşme yönetiminin temel ilke ve prosedürlerini öğrenebilmek, uyuşmazlık çözümünde çözüm üretme becerilerini kazanabilmek için gereklidir.

Giriş bölümünden de anlaşılacağı üzere sözleşme yönetimi, özellikle büyük projeler ile birlikte her projede karşılaşılan sorunlar ve yargıya intikal eden davalar sebebiyle, gün geçtikçe önemini arttırmaktadır.

Sözleşme yönetimi, doğru teknik bilgi ve kapsamlı deneyim gerektirmekle birlikte, yalnız teknik bir çalışma olmayıp, mevzuat bilgisine de ihtiyaç gösteren bir yönetim alanı olup; sözleşmenin tarafı ile iş süresince mümkünse anlaşmazlığa düşmeden kalite, süre ve maliyet parametrelerinin optimum düzeyde sağlanmasını amaç edinen bir süreç yönetimidir.

- Reklam-

İşte bu nedenle İnşaat Sözleşme Yönetimi kitabı; idareyle yaptığınız sözleşmelerde, taşeronlarla yaptığınız sözleşmelerde, kat karşılığı sözleşmelerde başvuracağınız eşsiz bir eser.

Kitap, şantiye ve üst yönetim kademelerinde elde edilen kişisel bilgi ve deneyimler ve sektörel uygulamanın ihtiyaçları göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Yine 1. baskıda olduğu gibi, yapım öncesindeki ihale aşamasına ait konular hukuk ağırlıklı eserlere bırakılarak, yapım süreci ve sonrasındaki konulara açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

Kitapta, sıkça karşılaşılan anlaşmazlık konuları metodolojik olarak, sözleşme yönetimi uygulama kılavuzu niteliğindeki Yapım İşleri Genel Şartnamesi esas alınarak sırayla incelenmiştir. Ayrıca, FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a ait hükümlerin açıklamalarıyla birlikte, konularla ilgili yargı kararları ile Yüksek Fen Kurulu karar ve görüşlerine de yer verilmiştir.

Bu kitap ile birlikte aklınıza takılan sorulara cevap bulabileceksiniz:

 • Sözleşmelerin Hazırlanmasında Nelere Dikkat Edilmeli?
 • Sözleşmede Belirtilmeden Yaptırılabilecek İlave İşler
 • Sözleşmede Bulunmayan İşlerde Fiyat Tespiti
 • Geçici Hakediş Raporlarında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Sözleşme Nasıl Feshedilebilir? Fesih ve Tasfiyede Tarafların Sorumlulukları?
 • Hangi Hallerde Süre Uzatımı Verilebilir?
 • Süre Uzatımında Mücbir Sebepler
 • Sözleşme Bedeli Sonradan Arttırılabilir ya da Azaltılabilir mi?
 • Eksiklik ve Kusurların Giderilmesinde Sorumluluk

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları:

 • Sözleşme
 • Teklif Hazırlama
 • Verimlilik ve İş Etüdü
 • İş programlarının Hazırlanması
 • İşyerinin Yükleniciye Teslimi
 • Projeler
 • İşlerin Denetimi
 • İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi
 • Sözleşmede Bulunmayan İşlerin Fiyatının Tespiti
 • Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler
 • İşin Süresi ve Sürenin Uzatılması
 • Hakediş Raporları
 • Kabul İşlemleri
 • Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Durumları
 • Anlaşmazlıkların Çözümü

İşinizde Başarılı Olmanın İlk Adımı Güçlü Sözleşmelere Sahip Olmaktır.

Künye Bilgileri: 2017 Baskı | 16×24 cm. | 348 Sayfa 

https://www.facebook.com/seckinekonomiisletme

Kitap linki: https://www.seckin.com.tr/kitap/712664792

 

- Sanal Şantiye'ye özel indirimli UDEMY eğitimleri-Temelden Çatıya İnşaat Eğitimi - 60 TL Satın Al
TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 50 TL Satın Al
TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 50 TL Satın Al
TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 50 TL Satın Al

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

BUNLARI KAÇIRMA

Konyaaltı sahil projesi ihalesi iptal edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi önceki dönem yönetimi tarafından 3 bölge üzerinde toplam 788.449 m2 alan ve üzerindeki taşınmazlar için 29 Mart 2018 tarihinde kira ve...

Kolonlar