İnşaat yapımı için bir çok belge düzenlenmelidir ve bu belgeleri ilgili birimlere vermek gerekir. 

1. İnşaat yapımı için öncelikle yapı ruhsatı alınmalıdır. Yapı ruhsatı almak için imar durumu başvurusunda bulunmak gerekir.
2. Yapının inşa edileceği parselin sahibi ya da hissedarı olmak, imar durumu başvurusunda şarttır.
3. Tapu Kadastro Müdürlüğü’nden röperli kroki alınır.
4. Belediye Harita Müdürlüğü’nden alınan arazi-yol kotlarının olduğu kot kesit rölevesi ve imar durumuna ilişkin istikamet rölevesi alınır.
5. Bir üniversite ya da jeoloji mühendisinden inşaat parseline ait zemin jeoteknik raporu alınır.
6. Elektrik dağıtım biriminden parsele ait trafo belgesi alınır.
7. Yapının inşa edileceği parsel üzerinde eski bir yapı varsa önce Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurumundan başvurusu ve proje kurul onayı alınır.
8. Daha sonra eski yapının yıkımı için varsa emlak borcu ödenip, elektrik, su, doğalgaz hatları kesildikten sonra mimar ya da mühendisten yıkım ruhsatı düzenlenmelidir.
9. Mimar ve mühendislerden mimari, statik, kalorifer, ısı, elektrik projeleri alındıktan sonra yangın güvenliği, kanal bağlantı kontrolü, sığınak için ayrı ayrı İtfaiye Müdürlüğü, İSKİ ve Kaymakamlık Sivil Savunma Müdürlüğü’nden onay alınmalıdır.
10. Belediye Yapı İşleri Müdürlüğü’ne sunulup tasdik edildikten sonra alınan projeler uygun şekilde, otopark ücreti, Fen işleri Müdürlüğü harcı ve inşaat ruhsatı harcı ödenir. Daha sonra yapı ruhsatının düzenlenmesi için bir mimar ya da inşaat mühendisinin T.U.S. belgesi sunması gerekir.
11. Altyapı: Yol, PTT, kanal, su, elektrik ve doğalgaz hizmetleri gerekli müdürlüklerde tamamlanır.
Bu adımları takip ederek inşaatın izin aşamasından başlayıp sonuna kadar gerekli olan evrakları öğrenebilir ve yapı kullanım ruhsatına kadar gerekli olan tüm adımları takip edebilirsiniz.
Bu içeriğimi puanlar mısın?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here