Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

0

Başvuru İçin Son Tarih: 10 Eylül 2018 (Teslime 89 gün kaldı)

Yarışma Amacı:  İller Bankası Anonim Şirketi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddeleri ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda düzenlenen serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık disiplinine yönelik ve mühendislik, şehir planlama, peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin de ekip üyesi olarak katkı sağlayabileceği bir fikir yarışmasıdır.

Kamu binalarında sürdürülebilirliği esas alan ve bu doğrultuda çevreye duyarlı, enerji verimliliğini ön planda tutan, yerel mimari anlayışına uygun, yöresel malzemeleri kullanmaya teşvik eden, yakın çevresi ile ilişkilendirilmiş, erişilebilir, ekonomik ve yenilikçi tasarımların elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışma Takvimi:

 • Yarışmanın İlanı : 11 Haziran 2018
 • Sorular için son gün : 2 Temmuz 2018
 • Cevapların İlanı : 9 Temmuz 2018
 • Proje Teslim Tarihi : 10 Eylül 2018
 • Jüri Toplanma Tarihi : 20 Eylül 2018
 • Sonuçların Açıklanma Tarihi : 25 Eylül 2018
 • Kolokyum ve Sergi Tarihi : Yarışmanın web sitesinde ilan edilecektir.

Yarışma Jürisi:

Danışman Jüri Üyeleri

 • Refik TUZCUOĞLU (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı )
 • Yusuf BÜYÜK (İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü)
 • Banu Aslan CAN (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü)
 • Yusuf Hakan BEKTAŞ (İller Bankası A.Ş. Daire Başkanı)

Asli Jüri Üyeleri

 • Y. Erdal KAYAPINAR (Yüksek Şehir Plancısı)
 • Prof. Dr. Gülser ÇELEBİ (Mimar-Çankaya Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Dicle AYDIN (Mimar-Necmettin Erbakan Üniversitesi)
 • Tuncer ÇAKMAKLI (Mimar) Gürol BARONCELLİ SAĞIROĞLU (Mimar)
 • İkram ÇETİN (Mimar) Ayşegül UMUTLU (Çevre Yüksek Mühendisi)

Yedek Jüri Üyeleri

 • Doç. Dr. İdil AYÇAM (Mimar- Gazi Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Köksal ALVER (Kent Sosyoloğu- Selçuk Üniversitesi)
 • Dr. Hayri ULVİ (Şehir Plancısı- Gazi Üniversitesi)
 • Dr. Merve TUNA KAYILI (Mimar- Karabük Üniversitesi)

Raportörler

 • Ali Rıza DEMİREL (Şehir ve Bölge Plancısı)
 • İlknur TEKİN (Mimar)
 • Umut AYANOĞLU (Mimar)

Raportör Yardımcıları

 • Filiz ÇELEBİ (Mimar)
 • Gülay EMERCE (Uzman)
 • Gökhan DOĞAN (Uzman)
 • Özlem DURAN (Y. Mimar)
 • Berna ÇENGEL KOÇ (Mimar)
 • Ferdi TAĞA (UzmanYrd.)

Yarışmacılardan İstenenler:

 • Yarışmacılar, seçtikleri ildeki (Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Rize, Tokat) arsa verilerini (EK-3 ve Ekleri) kullanarak o il için belirtilen işlevlere yönelik yapılar tasarlayacaklardır. Yarışmacılardan, bu işlevleri o ile özgü kültürel ve sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda kurgulamaları beklenmektedir.
 • Yarışmacılar tasarlayacakları yapılar için verilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç programlarını o ilin gereksinimlerini de gözeterek kendileri oluşturacaktır.
 • Yarışmacılar, seçtikleri ilin özgün coğrafi, sosyo-kültürel, tarihsel ve ekonomik yapısını referans alarak kavramsal / tematik tasarım modeli önerilerini;
 • Kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda kurgulanan idari, kültürel ve sosyal işlevlere yönelik senaryoları ve aktivite örüntülerini,
 • Yapı – mekân – doku tipolojilerini, Tasarım kod ve ilkeleri üzerinden geliştirmelidir.
 • Yukarıdaki çerçevede kavramsal şema, eskiz, üç boyutlu çizim, siluet vb. görsellerle desteklenen bir çalışma sunulacaktır.
 • Yarışmada yer görme zorunluluğu yoktur.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılmak isteyenler 10 Eylül 2018 tarihine kadar yarışmaya katılım için gerekli olan bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunabilecektir.
 • Yarışmaya mimarlar katılabilir. Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanması durumunda ekip başının mimar olması şartıyla, ilgili meslek gruplarından (şehir planlama, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık ve mühendislikler vb.) bir ekip oluşturulabilir. Öğrenciler ekipte “yardımcı” olarak yarışmaya katılabilirler.
 • Konunun niteliğine bağlı olarak diğer meslek gruplarından danışmanlık hizmeti alınabilir. Yarışmacıların her biri idareye karşı bireysel ve ekip olarak sorumludur. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Başvuruda bulunmak ve şartnameyi edinmiş olmak, Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacak ve yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile kendilerine bildirilecektir.

Projelerin Teslim Şartları:

 • Projelerin en geç 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen adrese elden veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Kargo ile teslim edilen projelerin, teslim tarihi ve saatinden önce kargoya teslim edilmesi ve 4 iş günü içinde raportörlüğe ulaşması gerekmektedir.
 • Kargo teslim makbuzu raportörlüğe aynı gün içerisinde e-posta ile iletilecektir. 14 Eylül 2018 Cuma günü saat 17.00’a kadar raportörlüğe ulaşmamış olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Kimlik zarfı ve ambalajların üzerine beş rakamlı “Rumuz” ve “Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması” başlığı yazılacak, bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacaktır.
 • Adres: Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması Raportörlüğü, İller Bankası Anonim Şirketi Proje Dairesi Başkanlığı / Ziraat Mahallesi 657. Sokak No: 14 Dışkapı-Altındağ/ANKARA

Ödüller:

 • 1.lik ödülü : 100.000-TL (Net)
 • 2.lik ödülü : 80.000-TL (Net)
 • 3.lük ödülü : 60.000-TL (Net)
 • 3 Adet Mansiyon : 20.000-TL (Net)
 • Ödül alamayan projelerden uygun görülenler satın alınabilir. Satın alınacak her proje için 6.000-TL (net) ödenecektir.
 • Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara net olarak en geç 30 gün içinde ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

 • İller Bankası Anonim Şirketi

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

 • Adresi: Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar Çankaya / ANKARA
 • Telefon Numarası: +90 312 508 70 00
 • Web Adresi:www.kamubinalaritasarimi.com
 • Elektronik Posta Adresi: [email protected]

 

Bu içeriğimi puanlar mısın?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here