Murfor; İki paralel telin, birbirine sürekli zigzag bir tel ile kaynaklanarak birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir prefabrik donatıdır.

 • Düşey yük taşıyan duvarların basınç dayanımını arttırır.
 • Taşıyıcı ve bölme duvarların yardımıyla yapının rijitliğini artırır, ani çökme tehlikesini ortadan kaldırır.
 • Daha uzun duvar imalatının yapılmasını sağlar. Çelik Kalitesi, istenen donatı standartlarını sağlar.
 • Min. Kopma dayanımı 550 N/mm2, Min. Akma dayanımı 500 N/mm2, Kaynak kesme day. min.2500 N.
 • Harç ile mükemmel yapışmayı sağlamak amacı ile yüzeyi dişlidir.

İmalat:

 • Yatay olarak gazbeton arasına yerleştirilmekte olup projede belirtildiği üzere duvar uzunluğuna ve yüksekliğine göre kaç sırada/cm’de bir uygulanacağı belirlenmektedir.
 • Kalınlığı 1.5 mm olduğu için yatay uygulamalarda tutkal içerisinde kalıp, duvar derz kalınlığı 3-4 mm olmalıdır.
 • İlk sıra gazbeton imalatı tamamlandıktan sonra gazbeton tutkalı 1,5 mm kalınlığında yüzeye uygun olarak dağıtılmalıdır.
 • Tutkalı serilen gazbeton üzerine duvar genişliğine göre belirlenen murfor yerleştirilecektir. Yerleştirilen malzeme üzerine gazbeton tutkalı yaklaşık 1,5 mm kalınlığında serilecek ve üzerine gazbeton bloklar yerleştirilecektir.
 • Kolon/Hatıl-Duvar birleşim yerlerinde; Gazbeton duvar imalatında kullanılan “L” köşebendi malzeme yerleştirilen her sırada kolon-hatıl bağlantısı yapılacaktır. Hatılı daha sonra yapılacak gazbeton birleşim yerlerinde malzeme duvardan en az 5 cm dışarı taşırılacak ve hatıl betonu imalatında beton içerisinde ankraj laması ile birlikte kalmalıdır.
 • Köşe Noktaları; Gazbeton duvar köşe noktalarında yatay sıraya yerleştirilen murfor, L Murfor Profili (2 adet) kullanılarak yapılmalıdır. T birleşimlerde yine 2 adet L profil diğer murforlara temas etmeyecek biçimde yerleştirilmelidir.
 • İmalatında ilk üç sıraya yerleştirilecektir daha sonra bir sıra boş bırakılarak, devamında 1 sıra malzeme1 sıra boş kalacak biçimde duvar sonuna kadar imalat devam etmelidir. Mekanik geçişlerde problem yaratacağı düşünülerek son 2 sıraya da murfor yerleştirilmeyecektir.3 DOLU – 1 BOŞ – 1 DOLU – 1 BOŞ – 1 DOLU – 1 BOŞ – … – EN ÜST SIRANIN ALTI DOLU

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here