Ana Sayfa Kamu Mühendis - Mimar - Tekniker İlanları ODTÜ Öğretim Üyesi Alım İlanı (Mimar-İnşaat Mühendisi)

ODTÜ Öğretim Üyesi Alım İlanı (Mimar-İnşaat Mühendisi)

- Reklam-

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yayınladığı ilanla, aralarında mimarlık ve inşaat mühendisliğinin de bulunduğu alanlarda 34 öğretim üyesi alacak. İşte yapılan ilan:

T.C. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

- Reklam-

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1- Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye httpYwww.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2- Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç); aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir:

a) Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen ÜDS/YDS’den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.

 

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

 

Özgeçmiş ve yayın listeleri,

Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ALAN: PROF. DOÇ. DR.OGR.

ÜYESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik Torsiyonsuz Değişmeli Grupların Ayrışımı 1
Matematik Değişmeli Olmayan Cebirlerin Asimptotik Özellikleri 1
Kimya Fiziko Kimya (Laser Spektroskopi) 1
Kimya Organik Kimya (Fiziksel Organik Kimya) 1
Sosyoloji Toplumsal Yapı ve Değişme 1
İstatistik Uzunlamasına Veri Analizi 1
İstatistik İstatistiksel Biyoinformatik, Sistem Biyolojisi 1
İstatistik Doğrusal Karma Modeller ve Veri Bilimi 1
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık Kültürel Miras Koruma, Planlama ve Bilgi Yönetimi 1
Şehir ve Bölge Planlama Kentsel Ulaşım, Modelleme ve Şehircilik Kuramları 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektronik-MEMS 1
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon 1
Makina Mühendisliği Mikro-Nano Ölçekte Akış ve Isı Transferi, Nanoakışkanlar 1
Makina Mühendisliği İmalatta Robotik İşleme, Robotik, Mekatronik Tasarım 1
Makina Mühendisliği Makina Teorisi, Titreşim ve Titreşim Sönümleme, Sönümleyiciler 1
İnşaat Mühendisliği Düşük Çevresel Etkili Yapısal ve Yalıtım Malzemeleri Geliştirilmesi 1
İnşaat Mühendisliği Dalga Mekaniği, Açık Deniz Rüzgar Enerjisi ve Açık Deniz Rüzgar Türbinlerinin Hidrodinamiği 1
Kimya Mühendisliği Işının Isı Transferi, Akışkan Yataklar, Yakıtlar ve Yanma 1
Kimya Mühendisliği Termodinamik ve Ayırma İşlemleri, Sürdürülebilir Süreçler, Kütle Transferi 1
Kimya Mühendisliği Polimer Bilimi ve Teknolojileri, Nanoteknoloji, Biyoteknoloji 1
Maden Mühendisliği Maden İşletme 1
Endüstri Mühendisliği Çizelgeleme ve Optimizasyon 1
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Şekillendirme ve Isıl İşlem Süreçlerinin Çok-Ölçekli Modellemesi ve Simulasyonu 1
Bilgisayar Mühendisliği Kablosuz ve Mobil Ağlar 1
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Döner Kanat Aerodinamiği; Yüksek Başarımlı Hesaplama, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği; Rüzgar Enerjisi 1
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Havacılık Yapılarında Sağlık İzlenmesi ve Hasar Tespiti; Akıllı Yapılar Yardımıyla Aktif Titreşim Kontrolü; Göreve Uyumlu Şekil Değiştiren Havacılık Yapıları 1
Gıda Mühendisliği Biyoteknoloji ve Biyoişlem Tasarımı 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyasal Kurumlar 1
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Karşılaştırmalı Siyaset ve Siyasal İktisat 1
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İletişim Çalışmaları 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fizik Eğitimi 1
Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi 1
ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ
Bilişim Sistemleri Yaygın Hesaplama, Mobil Bulut Bilişim, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri 4.0 1
Bilişsel Bilimler Bilişsel Bilimler İnsan Bilgisayar ve Robot Etkileşimi, Çokkipli İletişim ve Öğrenme, Göz İzleme Teknikleri
- Sanal Şantiye'ye özel indirimli UDEMY eğitimleri-Temelden Çatıya İnşaat Eğitimi - 60 TL Satın Al
TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 50 TL Satın Al
TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 50 TL Satın Al
TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 50 TL Satın Al

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

BUNLARI KAÇIRMA

Mühendislerden 6,8 ve artçı depremlerle ilgili önemli açıklama

Ülkenin gündemini; herkesin bildiği gibi 24 ocak 21:00 sularında meydana gelen Elazığ depremi oluşturuyor. İlk olarak 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremle sarsılan Elazığ dünden...

Kolonlar