Ana Sayfa Kamu Mühendis - Mimar - Tekniker İlanları Vakıflar Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı

İstanbul İlinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, toplam (8) adet sözleşmeli Mühendis(İnşaat) ve Mimar alınacaktır.

T.C

BAŞBAKANLIK

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAK

ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR                                                                                                                                         

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2014 yılında yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, İstanbul İlinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, aşağıda belirtilen şartlarda toplam (8) adet sözleşmeli Mühendis(İnşaat), Mimar alınacaktır.

I- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI

UNVANI                                                                  ADEDİ                     

Mühendis(İnşaat)                                                    5

Mimar                                                                       3

 

II-ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,

3) Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

4) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

5) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya erteletmiş olmak,

6) Başvuru yapacak adayların 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

7) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

8) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

9) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem yapılarak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve Genel Müdürlük tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

B) İSTİHDAM

Sözleşmeli personel İstanbul İlinde çalıştırılmak üzere Genel Müdürlük tarafından görevlendirilir.

C) UNVANLAR İTİBARİYLE ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

MÜHENDİS(İNŞAAT)

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” lisans programı mezunu olmak.

MİMAR

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık”  lisans programı mezunu olmak.

III- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

1) Başvurular, 22/12/2014 tarihinden başlayarak 26/12/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde yayınlanacak “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

2) Adayların fotoğraflarını ve diplomalarını veya mezuniyet belgelerini elektronik ortamda taratıp Başvuru Formuna eklemeleri zorunludur.

3) Başvuran adaylardan KPSSP3 puan türüne göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak mühendis unvanı için 5 adet asıl ve 5 adet yedek; mimar unvanı için 3 adet asıl ve 3 adet yedek olarak sıralanır.  Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda atanmaya hak kazanan asıl ve yedek isim listesi Genel Müdürlüğün internetsitesinde yayınlanacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sıralamalar için müktesep hak teşkil etmez. İşe alınacak adaylar, yerleştirme sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenecek belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

IV-İLETİŞİM ADRESİ:

Vakıflar Genel Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Milli Müdafaa Cad. No:20    Kızılay/ANKARA

http://www.vgm.gov.tr

0 312 415 51 25

İnş.Müh.Mustafa AKSU
İnş.Müh.Mustafa AKSUhttps://www.sanalsantiye.com
Sanal Şantiye'nin kurucusu, İnşaat Mühendisi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Reklam-

BUNLARI KAÇIRMA

Son depremlerle birlikte DASK başvuruları 6 kat arttı

26 Eylül 2019 tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik deprem sonrası online deprem sigortası başvuruları 6 kat arttı. DASK adedi ve toplam prim tutarı...