Ana Sayfa Blog Yeşil Çimento: Tanımı, Çeşitleri, Avantajları ve Uygulamaları

Yeşil Çimento: Tanımı, Çeşitleri, Avantajları ve Uygulamaları

Yeşil çimento, çimento üretiminin karbon ayak izini en aza indiren çevre dostu bir üründür. Yeşil çimento üretmek için birçok girişimde bulunulmuş ve çeşitli yeşil çimento türleri üretilmiştir.Bu yazımızda bu türleri anlatacağız. Keyifli okumalar!

Yeşil çimento türlerinin çoğu enerji tasarruflu, düşük karbonlu üretim yöntemleri, yeni çimento formülasyonları, jeopolimerler, karbon-negatif çimentolar ve yeni beton ürünleri içeren teknolojik gelişmelere dayanmaktadır. Buna ek olarak, yeşil çimento üretimi çimento alımını azaltır. Başlıca ham maddeleri yüksek fırın cürufu ve uçucu kül gibi atılmış endüstriyel atıklardan oluşur.

Görsel 1| https://www.opengovasia.com/

Ekkomaxx çimentosu, Magnezyum oksiklorit çimentosu, Jeopolimer çimentosu, Betonarme, Kalsiyum Sülfoalüminat çimentosu ve Sekestre karbon çimentosu yeşil çimentonun bazı örnekleridir. Bu ürünlerin bir kısmı çeşitli projelerde ticarileştirilmiş ve kullanılmıştır, bu çimentoların birçoğu inşaat projelerinde yaygın olarak kullanılmamıştır, ancak buna rağmen büyük bir potansiyele sahiptir.

 

Yeşil Çimento Çeşitleri

 1. Ekkomaxx Çimento

Amerika Birleşik Devletleri’nde Ceratech firması tarafından üretilen % 95 uçucu kül ve% 5 yenilenebilir sıvı katkı maddelerinden oluşan bir tür yeşil çimentodur.  International Code Council ve United States Green Building Council konseyi gibi standartlara dayanarak, Ceratech Company tarafından üretilen bu çimento neredeyse sıfır karbon ayak izine sahiptir. Bu çimento türünün sadece gelişmiş ülkelerde değilde bütün dünya genelinde kullanıldığını düşünecek olursak dünyanın çok daha iyi bir yer olacağını söyleyebiliriz.

Ekkomax çimento , saf malzeme kullanımını% 95 azaltmakla kalmamış, aynı zamanda su ihtiyacını da yarı yarıya azaltmıştır.

Ekkomax çimentonun ana özellikleri; yüksek erken mukavemet, esneklik, çatlama direnci, düşük klorür geçirgenliği, sülfat saldırı direnci, dayanıklılık, geleneksel çimentonun üç katından fazla olan korozyon direnci ve donma ve çözülme direnci normal çimentodan çok daha yüksektir.

 1. Magnezyum Oksiklorür Çimento

Magnezyum Oksiklorür Çimento (MOC), magnezyum oksit (MgO) tozu ve konsantre magnezyum klorür (MgCl2) çözeltisi olmak üzere iki ana malzemeden üretilen çevre dostu ve karbon nötr bir çimentodur. Bunlar magnezyum madenciliğinin yan ürünleridir.

MOC büyük basınç dayanımına sahiptir ve hızlı bir şekilde sertleşir. MgO, CO2’yi atmosferden emer, ancak su gücünü önemli ölçüde azaltabilir. Bununla birlikte, MOC’nin bu zayıflığı,% 15 uçucu kül ve aynı miktarda silika dumanı (silis tozu) eklenerek bir dereceye kadar halledilebilir.

Bu katkı maddeleri MOC’deki beton yapısını yoğunlaştıran gözenek yapısını doldurur. Sonuç olarak, betonun hem mukavemeti hem de dayanıklılığı önemli ölçüde geliştirilir. Ayrıca, bu tip yeşil çimentonun ılık suya karşı direncini arttırmak için fosforik asit ve çözünür fosfatların eklenmesi gerekir.

Son olarak, Magnezyum Oksiklorür Çimento, çeliğin korozyonuna yol açar, bu nedenle bu tip çimento, bu sorunla mücadele edilmedikçe inşaat betonarme yapı için kullanılamaz.

yeşil çimento sanalsantiye.com
Görsel 2 | theconstructor

 1. Jeopolimer çimento

Alkali aktive çimento olarak da bilinen jeopolimer, çevreye daha fazla zarar veren kalsiyum oksit yerine alüminosilikatlardan üretilir.

Alüminosilikatlar uçucu kül gibi endüstriyel yan üründen elde edilir. Jeopolimer çimento, performans ve maliyet bakımından sıradan Portland çimentosu ile rekabet edebilir ve sıradan Portland çimentosundan% 95 daha az CO2 yayar.

 1. Betonarme

Betonarme çimento, çelik ve cam endüstrisinin atık yan ürünleri olan silis ve demirin karıştırılmasıyla üretilmektedir. Bu malzeme karışımı daha sonra CO2 ile sertleştirilir ve sonuç olarak potansiyel olarak karbon negatif malzeme haline gelir. Arizona Üniversitesi’ndeki bilim adamları tarafından icat edilmiştir.

 1. Kalsiyum Sülfoalüminat Çimento

Kalsiyum sülfoalüminat çimentosu, geleneksel çimentodan 1426.6C (2500F) yerine 1232.2C (2250F) sıcaklık gerektiren bir fırından üretilir. Sonuç olarak, atmosfere daha az CO2 salınır. Kalsiyum sülfoalüminat çimentosu hızla sertleşir; 24 saat içinde 28 günlük geleneksel beton mukavemeti kazanır.

Bu nedenle köprü döşemeleri ve hava alanı pistleri gibi hızlı beton ayarının çok önemli olduğu projelerde kullanılmaktadır. Kalsiyum sülfoalüminat çimentosu, daha fazla miktarda alçıtaşı ilave edildiğinde büzülmeyi dengeleyen çimento olarak kullanılabilir.

- Advertisement -

Bu tip çimento, Portland çimentosuna kıyasla% 25’e varan enerji tasarrufu sağlayabilir ve CO2 emisyonlarını yaklaşık% 20 azaltarak çevresel faydalar sağlayabilir.

 1. Sıralı Karbon Çimento

California’daki Calera Corp. çimento şirketi, Portland çimentosu yerine kullanılabilecek deniz suyundan veya CO2 ile karıştırılmış tuzlu sudan çimento üretti. Bu çimento üretim sürecinde, CO2 açısından zengin gazlar deniz suyundan süzülür.

Kalsiyum ve magnezyum deniz suyundan çıkarılır ve beyaz, hava geçirgen ve normal OPC’den daha güçlü olan yüksek kaliteli çimento üretmek için CO2 ile reaksiyona girer.

 

 1. Kızgın Buhar Kullanılarak Üretilen Çimento

Kızgın buhar işlemi, çimento partiküllerini daha reaktif hale getirmek için değiştirmek için kullanılabilir. Bu işlemde, yayılan CO2 ayrıldıktan sonra yakalanabilir.

 1. Reaktif Hidrotermal Sıvı Faz Yoğunluğu ile Üretilen Çimento

Bu tip çimento, sıradan Portland çimentosu ile aynı hammaddeler kullanılarak, ancak daha düşük sıcaklıkta ve geleneksel Portland çimentosu üretim sürecine kıyasla daha az CO2 üreten farklı kimyasal reaksiyonla üretilir.

Bu çimento su ve CO2 ile karıştırılır ve sonunda beton yapmak için sertleşen kalsiyum karbonat ve silika üretmek için CO2 ile reaksiyona girer. Bu yeşil çimento türü, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Solidia Technology Company tarafından üretilmektedir ve çimento üretim teknolojisini pazarlamak için Lafarge ile ortaklığa sahiptir.

Yeşil Çimento Avantajları

 1. Üretimi sırasında fazla ısı gerektirmediği için karbondioksit emisyonunu azaltır ve% 80’e kadar daha az karbondioksit salar.
 2. Uçucu kül, silis dumanı ve son fırın gibi imha edilmesi için birkaç dönüm arazi gerektirebilecek endüstriyel atıkları kullanır. Sonuç olarak, araziyi bir çöplük haline gelmeye ve nihayetinde yok edilmeye karşı korur.
 3. Daha az enerji gerektirir Yeşil çimentoda endüstriyel yan ürünler bulunduğundan, üretimde ihtiyaç duyulan enerji büyük ölçüde azalır. Ayrıca, sıcaklık dalgalanmalarına dayanır ve bu nedenle hem ısıtma hem de soğutma ile ilgili maliyetleri azaltır.

Yeşil Çimentonun Geleceği

- Advertisement -

IntertechPira ile PRo Publication ortaklığında yapılan yeni bir çalışmaya göre, dünya çimento üretimden %3,5 pay alan yeşil çimento üretiminin, 2020 yılı itibariyle pazarın %13’ünden fazla pay alacağı öngörülmektedir. “Yeşil Çimentonun Geleceği (The Future of Green Cement)” isimli bir çalışmanın sonuçları; yeşil çimento üretiminin ilk başlarda sadece gelişmiş ülkelerle sınırlı olmasına karşın, dünya çimento sahnesindeki ağırlıkları göz önünde
bulundurulduğunda Çin ve Hindistan’ın gelişmiş ülkeleri hızlıca yakalayacağına dikkat çekmektedir. Diğer taraftan, söz konusu çalışma, alternatif çimento benzeri materyallere yönelik talebin, gelecek 10 yılda neredeyse sıfırdan yaklaşık 17 milyon tona ulaşacağını ortaya koymaktadır.

Belki de, dünyadaki en gerekli ve en yaygın kaynaklardan biri olan çimentonun, muadili bir ürün bulunmamaktadır. Fakat, çimento sanayinin çevre üzerinde yoğun bir etkisi bulunmaktadır. Karbon dioksit emisyonları bakımından, dünya genelinde insan eliyle yapılan karbon dioksit emisyonlarının yaklaşık %5’ini çimento sanayi üretmektedir.

Kaynak İçin Tıklayın!

Tavsiye İçerikler;

İnşaat Proje Yönetimi için En iyi Yazılım Programları

Dağ Arama ve Kurtarma Ekibinden Gerçeğini Aratmayan Tatbikat

- Sanal Şantiye'ye Özel İndirimli Eğitimler (Mayıs 2020) -

- Mühendis Akademi Eğitimleri -

 

→ TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ MSPROJECT Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ REVIT Architecture Eğitimi - 60 TL Satın Al


→ Sta4CAD Eğitimi - 40 TL Satın AlDiğer UDEMY Eğitimleri

⇒ Sıfırdan İleri Seviye Statik Proje Okuma ve Yorumlama Eğitimi - 25 TL * YENİ Satın Al


⇒ istCAD 2020 ile Kazı Projesi Hazırlama Eğitimi - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ Yapım İşi İhalesine Hazırlık Süreci - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ Sıfırdan 2018 TBDY Göre IdeCAD v10 Eğitimi - 35 TL * YENİ Satın Al


⇒ SAP200, ETABS, Sta4CAD ile Statik Proje Eğitimi - 50 TL *YENİ Satın Al


⇒ Temelden Çatıya İnşaat Eğitimi - 60 TL Satın Al


⇒ 2018 TBDY Göre STA4CAD Eğitimi - 35 TL Satın Al


*Listedeki fiyattan farklı bir fiyat görmeniz durumunda lütfen bizimle irtibata geçiniz.

ABONELİK

 
Mehmet Toprak
Mehmet Toprakhttps://wikikultur.com
Editör / İnşaat Mühendisliği Öğrencisi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

ABONE OL

HAFTANIN İÇERİKLERİ

Ankraj Nedir? Kullanım Alanları ve Çeşitleri

Ankraj Nedir? Ankraj kavramı tahmin edildiği üzere ingilizce kökenli bir kelime olan anchor kelimesinden gelmektedir. Ankraj nedir? sorusunda daha yerinde cevap verebilmek adına gelin bu...

Kamu bankalarından merakla beklenen 4 yeni kredi paketi

Uzun süredir konuşulan ve merakla beklenen kredi rakamları açıklanıyor. Kamu bankaları başta konut kredisi olmak üzere, taşıt kredisi ve mobilyadan tatile dört yeni kredi...

Yeşilköy ve Hadımköy hastaneleri açılıyor

Yeşilköy ve Hadımköy hastaneleri açılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın İstanbul’da iki hastane daha hizmete açılıyor. Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin...

İstanbul Havalimanı belgesel oldu

İstanbul Havalimanı belgesel oldu Dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olan İstanbul Havalimanı’nın belgeseli yapıldı. Belgeselde İstanbul Havalimanı’nın fikir aşamasından tam kapasite ile operasyona başladığı döneme...

SON YORUMLAR