Ana Sayfa Güncel Haberler Yurt Ruhsatını MEB Verecek

Yurt Ruhsatını MEB Verecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın görev ve teşkilat yapısında değişiklikler içeren tasarı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yurtların ve özel barınma hizmeti veren kurumların işyeri açma ve çalışma ruhsatı artık Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek.

Meclis Haber’ten derlenen habere göre, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı dün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Düzenlemeye göre, yurtların ve özel barınma hizmeti veren kurumların işyeri açma ve çalışma ruhsatı artık Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek.

Mevzuata aykırılık tespit edilirse bakanlıkça kapatılabilecek.

Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilecek.

Düzenlemeler

Kabul edilen tasarıda yer alan düzenlemelerin bazıları şöyle…

* Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına, proje okullarında okul müdürlüğü görevi verilebilecek.

* Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul ve kurumların eğitim ve öğretim programları, taslak ders kitapları, eğitim araç gereçleri, sınav sorularının hazırlatılması veya inceletilmesi karşılığı ödenecek bedel ile telif ücretleri, taslak kitap, ders kitabı, eğitim araç ve gereçlerinin inceleme işlerinde görev alanlara yapılacak ödemeler, döner sermayeden karşılanacak.

Çıraklık

*Çıraklık eğitimi zorunlu ortaöğretim kapsamına alınacak.

*Ortaöğretim, ilköğretime dayalı 4 yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsayacak. Bu okul ve kurumları bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilecek ancak mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini tamamlaması gerekecek.

Disiplin cezaları

* Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, memur ve diğer personeline uygulanabilecek disiplin cezaları, uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları olacak.

* Kasten başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi gösterenler, üniversite öğretim mesleğinden çıkarılacak.

* Yükseköğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunmak veya siyasi parti propagandası yapmak kınama cezası kapsamına girecek.

* Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak aylıktan veya ücretten kesme cezasını gerektiren fiiller arasında sayılacak.

* Kamu hizmetlerinin yürütülmesini engellemek, boykot ve işgal eyleminde bulunmak kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasını gerektiren fiillerden sayılacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Reklam-

BUNLARI KAÇIRMA

Neden yüzümüz kızarır?

Uzman Klinik Psikolog Merve Kırna, “Ya yanlış, eksik bir şey söylersem ve gene yüzüm kızarırsa” cümlesinin kişinin eğitim, iş, sosyal, hayatında sıkıntılara neden olabilmekte...