Yapıya zarar veren su ve nemin binaya girmesini önlemek için kullanılan özel su
geçirimsiz malzemelere su yalıtım malzemeleri denir.

Su yalıtım sistemleri; suyu bir bölümden diğerine geçirmeyen su yalıtım malzemeleri,
suyun yapıdan uzaklaştırıldığı drenaj veya tahliye sistemleri ve suyun drenaj veya tahliye
sistemine yönlendirildiği eğim betonu, drenaj levhaları vb. katmanlardan oluşur. Temel
olarak; yalıtım katmanını aşamayan su, eğim betonu veya drenaj levhaları vasıtasıyla, dere,
süzgeçlere vb. elemanlara yönlendirilir ve drenaj (tahliye) boruları vasıtası ile yapıdan
uzaklaştırılarak işlem tamamlanır.

 

İçindekiler:

AÇIKLAMALAR
GİRİŞ
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
1 SU YALITIM MALZEMESİNİ HAZIRLAMAK
11 Su Yalıtım Malzemeleri
111 Tanım
112 Çeşitleri
22 Su Yalıtım Malzemesini Hazırlama ve Temel Uygulama Kuralları
221 Sürme Esaslı Malzemelerin Hazırlanması ve Temel Prensipler:
222 Bitümlü Örtüler için Temel Prensipler:
UYGULAMA FAALİYETİ
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
2 SU YALITIM MALZEMESİNİ YÜZEYE UYGULAMAK
21 Su Yalıtımı
211 Tanımı
212 Amaç
213 Çeşitleri
214 Kullanıldığı Yerler
22 Uygulama
221 Tanımı
222 Drenaj uygulaması
223 Temellerde Su Yalıtımı
224 Çatılarda Su Yalıtımı
224 Havuzlarda Su Yalıtımı
UYGULAMA FAALİYETİ Error!
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
CEVAP ANAHTARLARI
KAYNAKÇA

Bu sunumu indirmek için tıklayın.

Bu içeriğimi puanlar mısın?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here