İmar Durum Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

2

İmar Durum Belgesi Nedir?

İmar durum belgesi (imar bilgi formu) arsanız hakkında şu ana bilgileri içermektedir;

 •  Arsanın kafanızdaki yapıya uygun olup olmadığını,
 •  Arsanızın yandaki parsellere veya yandaki parsellerin arsanıza tecavüzlü olup olmadığı
 •  TAKS taban alanı katsayısını (Binanızın arsaya oturum m2’sini)
 •  KAKS kat alanları katsayısını (Binanızın yapılabilir toplam m2’sini)
 •  Arsanızın bitişik ya da ayrık nizam olduğunu, arsanız ayrık nizamsa, arsanızın ön bahçe, arka bahçe ve yan bahçe mesafelerinizi
 •  Arsanızın ticari ya da konut ruhsatlı bölgede olup olmadığını,
 •   Arsanız da yola terk olup olmadığını,
 •   Arsanız da tevhit (birleştirme) gerekip gerekmediğini,
 •   Arsanız da ifraz (ayırma) gerekip gerekmediğini,
 • Maksimum (h) bina yüksekliğini,
 •  Zemin emniyet bilgilerini (UA: uygun alan, UOA: uygun olmayan alan)
 •   Arsanızın eni, boyunu
 • Subasman yüksekliğini belirtmektedir.

TANIMLAR

İfraz: Bir parselin birden fazla parsele ayrılması işlemidir.

Tevhit: Birden fazla parselin birleştirilmesi işlemidir.

Subasman: Zemin kat taban kotudur. (+0,00 kotu -1,20 kotu arasındadır)

 Nasıl Alınır?

Arsanızın bulunduğu ilgili belediye imar müdürlüğüne imar durum belgesi dilekçesiyle birlikte eki olarak belirtilmiş olan;

 Tapu (aslı)

 Çap (aslı)

  Müracaat eden vekili ise vekaletname (aslı)

İle başvuru yapıldıktan sonra gerekli imar durum belgesi harcı yatırılır ve belge belediyeden teslim alınır.

KAYNAKÇA

 •   İstanbul imar yönetmeliği
 •  www.emlaksayfasi.com.tr

 

2 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here