Etiket: yapı ruhsatı

İmar Durum Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

İmar Durum Belgesi Nedir? İmar durum belgesi (imar bilgi formu) arsanız hakkında şu ana bilgileri içermektedir;  Arsanın kafanızdaki yapıya uygun olup olmadığını,  Arsanızın yandaki parsellere veya...

Yapı Ruhsatı Gerektirmeyen Yapılar Nelerdir?

Yapı ruhsatı, bir arazi üzerinde herhangi bir yapının inşaata başlayabilmesi için mücavir alan sınırları içinde belediyelerden alınan belgedir. Mücavir alanları dışında ise valiliklerden alınır. Yapı...

Ruhsat Öncesi Süreçler Nelerdir?

Yapı ruhsatı veya inşaat ruhsatı; önceden hazırlanan proje çerçevesinde bir inşaatın yapımına başlanması için verilen izin belgesi olarak tanımlanabilir. 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri kapsamında verilen yapı ruhsatı, bir...

Mimarlar Odası’ndan Yapı Ruhsatındaki Değişiklik Hakkında Açıklama

TMMOB Mimarlar Odası, geçen günlerde yasalaşan ve kamuoyunda oldukça tartışılan yapı ruhsatında yapılan değişiklikler hakkında resmi sitesinden basın açıklaması yaptı. Mimarlar Odası'nın yaptığı açıklama şöyle: MÜELLİF...

Yapı Ruhsat Formunda Önemli Değişiklikler Yapıldı

Yapı ruhsat formu üzerinde yapılan değişiklikler ile artık daha az imza gerekecek ve bazı önemli özellikler eklendi. Yapılan bu değişiklikler ile; yapı ruhsatı formundan...

İnşaat ruhsatı için tek imza !

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın konuğu olan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, inşaat sektörünün son 15 yılda ortaya koyduğu performansa dikkat çekerek, sektöre ilişkin kritik...

Müteahhit ve Şantiye Şeflerinin o belgeye imza atma yükümlülüğü kaldırıldı

Yapı müteahhitleri ve şantiye şeflerinin yapı ruhsatı belgesi ve yapı kullanma izin belgesine imza atma zorunluluğu kaldırıldı. Yapı müteahhitleri ve şantiye şeflerinin yapı ruhsatı belgesi...

Yapı Ruhsatı Nedir?

Yapı ruhsatı bir inşaata başlamak için alınması kanunen zorunlu bir belgedir. Bu belge inşaatın künyesidir, sorumluların kimler olduğunu gösterir bir belgedir. Ancak yapı ruhsatını...