Ana Sayfa Kütüphane Kanun & Yönetmelikler Yapı Ruhsatlarına Mühendislerin Islak İmza Bölümleri Yeniden Eklendi

Yapı Ruhsatlarına Mühendislerin Islak İmza Bölümleri Yeniden Eklendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından;

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazetenin 11 Mart 2020 tarihli 31065. sayısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Değişikliği yayımlandı. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) tarafından dava açılan ve yürütmesi durdurulan yönetmelikte değişiklik yapılarak Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-10 FORM ‒ 19 YAPI RUHSATI FORMU değiştirildi.Yapı ruhsatlarında şantiye şefleri ve proje müelliflerinin ıslak imza bölümleri tekrar eklendi.

yönetmelikte değişiklik sanalsantiye.com
Yapı ruhsatlarında şantiye şefleri ve proje müelliflerinin ıslak imza bölümleri tekrar eklendi.

Yapı ruhsatlarında şantiye şefleri ve proje müelliflerinin ıslak imza bölümleri tekrar eklendi.

MADDE 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “müdürlüklerince veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca” ibaresi “faaliyetleri kapsamında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı imar adalarında yer alan parsellerde, kullanım fonksiyonuna uygun bir yapı ruhsatı müracaatı aşamasında yıkılarak tasfiye edilmek ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün uygun görüşü alınmak kaydı ile entegre tesis niteliğinde olmayan tarımsal amaçlı seralara, 61 inci madde uyarınca muvakkat yapı izni verilebilir. Bu yapılarda, 61 inci maddenin on altıncı fıkrasında belirtilen 250 m2`den fazla olmama koşulu aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “Yalnızca” ibaresi “Şantiye şefi değişikliği ve” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-10 FORM ‒ 19 YAPI RUHSATI FORMU ekteki şekilde değiştirilmiştir.

- Reklam-

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin

Tarihi Sayısı
3/7/2017 30113

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin

Tarihi Sayısı
1- 30/9/2017 30196
2- 6/2/2018 30324
3- 28/7/2018 30492
4- 27/10/2018 30578
5- 1/3/2019 30701
6- 25/7/2019 30842
7- 27/12/2019 30991

Değişen yapı ruhsatı formu için tıklayınız.

 

Kaynak;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200311-1.htm

http://www.imo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=33031&tipi=17&sube=0

- Sanal Şantiye'ye Özel İndirimli Eğitimler (Nisan 2020) -

SAP200, ETABS, Sta4CAD ile Statik Proje Eğitimi - 50 TL *YENİ Satın Al
Temelden Çatıya İnşaat Eğitimi - 60 TL Satın Al
2018 TBDY Göre STA4CAD Eğitimi - 35 TL Satın Al
TBDY 2018'e göre SAP2000 Eğitimi - 50 TL Satın Al
TBDY 2018'e göre ETABS Eğitimi - 50 TL Satın Al
TEKLA STRUCTURES Eğitimi - 50 TL Satın Al
MSPROJECT Eğitimi - 50 TL Satın Al
REVIT Eğitimi - 50 TL Satın Al
Mehmet Toprak
Mehmet Toprakhttps://wikikultur.com
Editör / İnşaat Mühendisliği Öğrencisi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

BUNLARI KAÇIRMA

12.000’den Fazla Kişi Astronot Olmak İçin NASA’ya Başvurdu

0
NASA geçtiğimiz günlerde "Artemis Generation (Artemis Nesli)" adlı programı için astronot adaylığı başvurularını almaya başladı. Programın amacı, Ay ve Mars'a gitmek üzere yeni bir...